Home

Oběhová soustava pdf

OBĚHOVÁ SOUSTAVA Author: lektor Created Date: 3/2/2011 4:38:44 PM. Oběhová soustava Srdce -cor, cardia Cévy -vasa 1/ tepny -arteriae 2/ žíly - vena - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk, transport kyslíku, - při látkové přeměně vznikají v buňkách odpadní látky (H2O, CO2 a močovina) - důležité neustálé odplavování odpadních látek z buněk (obstarává krev Oběhová soustava. Title: Microsoft PowerPoint - BIDM oběhová soustava.ppt Author: Owner Created Date: 1/1/2012 10:18:41 PM. 7 (7) OBĚHOVÁ SOUSTAVA A SRDCE Oběhová soustava prostřednictvím tělních tekutin zabezpečuje: Transport živin, hormonů, vitamínů, iontů a O 2 do tkání. Odvod zplodin látkového metabolismu (hlavně CO 2) z tkání. Obrannou (imunitní) reakci organismu. Cirkulaci krve v cévách. TĚLNÍ TEKUTINY Jsou roztoky anorganických a organických látek

Test - Oběhová soustava - vypracoval Mgr

4) Vyber správnou možnost nebo doplň text: Srdce je sval, který svou vůlí můžeme / nemůžeme ovlivnit. Cévy, které vracejí převážně odkysličenou krev do srdce, se nazývají tepny / žíl Název souboru: Test_Oběhová soustava.pdf Velikost souboru: [70,5kB] Test - Oběhová soustava - odpovědi. Název souboru: Test_Oběhová soustava_odpovědi.pdf Velikost souboru: [71,0kB] Investice do rozvoje vzdělávání. 6 Oběhová soustava (cévní systém, kardiovaskulární systém) 34 6.1 Srdce 34 6.2 Cévy (cévní systém) 35 6.2.1 Tepny 35 6.2.2 Vlásečnice 35 6.2.3 Žíly 36 6.3 Krevní oběh 36 6.4 Specializované oblasti cévního řečiště 37 6.4.1 Jaterní portální oběh 37 6.4.2 Průtok krve mozkem 37. Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy. Funkcí oběhové soustavy je zajišťovat oběh krve, slouží zejména k transportu živin, plynů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev nebo hemolymfa Síla, která způsobuje pohyb krve, je u obratlovců vytvářena stahy srdce, které je hlavní částí oběhové soustavy Co je oběhová soustava cirkulační aparát organizmů udržuje stálost extracelulárního prostředí úkoly v organizmu: Rozvod plynů (kyslíku, CO2) Rozvod živin a metabolitů Rozvod látkových signálů a tepla Odvod splodin metabolizmu Obranná reakce Hydrostatická kostra nezbytná u organizmů, kde nestačí.

Oběhová soustava 2 - krevní oběh Srdce uloženo v přední části hrudní dutiny (za hrudní kostí, jeho hrot směřuje doleva) hmotnost přibližně 300 g Vrstvy srdce endokard: velmi hladký epitel, pokrývá vnitřní prostory (síně, komory Pracovní list - oběhová soustava. 1) Oběhovou soustavu tvoří: srdce cévy a krev. 2) K hlavním částem oběhové soustavy - srdce, cévy a krevpřiřaď jejich funkce a charakteristiky z nabídky: odvádí z . těla oxid uhličitý a jiné škodlivé látky, žíly, sval pracující jako pumpa, tepny, neustále s Oběhová soutava _____ 122 Zatímco u mnoha bezobratlých není speciální oběhová soustava nezbytná, protože jejich tělo je drobné a látky jsou tudíž transportovány na malou vzdálenost prostou difusí nebo proudem tekutiny v tělní dutině v důsledku lokomočních pohybů, u obratlovců, jakožt Oběhová soustava (kardiovaskulární systém, cévní soustava) je jedna z orgánových soustav živočichů.Slouží zejména k transportu živin, plynů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev nebo hemolymfa.Člověk a ostatní obratlovci mají uzavřenou oběhovou soustavu. Někteří jiní živočichové však mají otevřenou oběhovou soustavu

Oběhová soustava :: Lidské těl

Oběhová soustava kniha pdf. Stažení -Speicherort Für Android-Knihy. Jihočeská vědecká knihovna jižní Čechy České Budějovice služby čtenářům výpujčky knih, periodika, DVD,. Využijte příležitost ke stažení knihy Účtovníctvo pre 3. ročínk obchodných akadémií Pracovná časť PDF na našem webu zdarma a bez. Oběhová soustava 1 - krev Krev (latinsky sanguis, řecky haema ) je t ělní tekutina uzav řená v cévách krevního ob ěhu, tvo ří 7 až 8 % t ělesné hmotnosti (pr ůměrn ě cca 5 l). Dalšími t ělními tekutinami jsou tká ňový mok (tekutina v mezibun ěčných prostorách tkání) a míza = lymf Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet . význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární systém - tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice

To oběhová soustava splňuje - srdce spolupracuje (má funkční vazby) s tepnami a žílami, tepny s vlásečnicemi, apod. Podobně jsou stavěny i ostatní soustavy v lidském organismu (nap. v trávící soustavř ě na jícen navazuje žaludek), takže z tohoto pohledu je pojem soustava v biologii užíván oprávněně Oběhová soustava Oběhovou soustavu tvoří srdce, cévy, krev a míza. Cévy se podle obsahu dělí na krevní a mízní. Krevní cévy jsou tepny, žíly a vlásečnice. Oběhová soustava přepravuje krví živné látky, hormony, kyslík, CO2, atd., udržuje stálou tělesnou teplotu a zneškodňuje škodliviny

Oběhová soustava člověka

Oběhová soustava - Wikipedi

Oběhová soustava 50 Cévní soustava 50 Mízní soustava 54 Endokrinní soustava 55 Koţní soustava 56 Závěr 63 Soupis pouţité literatury 63 - 5 - Úvod, metodika Zpracovat tuto práci jsme se rozhodly proto, ţe za své studium na střední škole jsme se nesetkaly s ţádnou publikací, která by zábavnou formou. Sluneční soustava ; Sluneční soustava 2 Vesmírná tělesa ; Vesmírná tělesa 2 ; Opakování - vesmírná tělesa 1 ; Opakování - vesmírná tělesa 2 ; Botanická zahrada ; Životní prostředí člověka ; Opěrná a pohybová soustava ; Přesouvání těles ; Třídění rostlin - sinice, řasy ; Třídní rostlin - výtrusn

Srdce dutý sval uloženo v osrdečníku pravá a levá část 2 síně + 2 komory chlopně - zabraňují zpětnému toku krve 70 - 80 stahů za min stah - systola, uvolnění - diastola věnčité tepny - živiny a kyslík pro srdc Biologie-oběhová soustava Biologie ø 69.5% / 4248 × vyzkoušeno; Anatomie - srdečně-cévní systém Biologie ø 90.6% / 12628 × vyzkoušeno; Mízní soustava Biologie ø 65.1% / 2026 × vyzkoušeno; Člověk - Oběhová soustava Biologie ø 44.1% / 1534 × vyzkoušeno; Oběhová soustava sš Biologie ø 58% / 2012 × vyzkoušen Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Kabala Oběhový systém zajišťuje stálé proudění krve a tedy plnění všech jejich funkcí. Krev obíhá v uzavřené soustavě cév po tlakovém spádu, energii uděluje srdce Oběhová soustava (kardiovaskulární systém, cévní soustava) slouží zejména k transportu živin, plynů, hormonů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev nebo hemolymfa. Tři základní typy krevních cév. tepny: vedou krev od srdce a mají silnou stěnu Oběhová soustava Author: Tomáš Kučera Created Date: 4/5/2020 9:13:07 PM.

Lidská oběhová soustava je tvořena především srdcem a cévami. Krev proudí tělem ve dvou hlavních okruzích: mezi srdcem a plícemi k nabrání kyslíku, a mezi srdcem a celým tělem, aby kyslík a živiny dopravila k buňkám. Existuje několik typů krevních cév VY_32_INOVACE_11.06 2/9 3.2.11.6 Oběhová soustava Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace , registrovaným pod názvem Škola na mír Rozvádění látek po těle •Přenos látek vtěle umožňuje oběhová soustava (krev, srdce a cévy) a soustava mízní (míza, mízovody a mízní uzliny). Důležitým orgánem oběhové i mízní soustavy je slezina Oběhová soustava Funkce: rozvádění kyslíku, živin, hormonů po těle odvádění oxidu uhličitého a dalších odpadních látek Stavba oběhové soustavy 1) cévy tepny (artérie) - vedou krev ze srdce žíly (vény) - vedou krev do srdce vlásečnice - nejtenčí cévy, jejichž stěnu tvoří jen jedna vrstva buněk spojují tepny a žíl

OBĚHOVÁ SOUSTAVA - STAVBA ÚVOD význam: - přivádí kyslík a živiny k orgánům - odvádí oxid uhličitý a zplodiny - rozvádí hormony - zajišťuje obranyschopnost organismu - podílí se na udržování stálé tělesné teploty stavba: - uzavřená cévní soustavy (krev koluje v cévách) - srdce - dutý svalový orgán. OBĚHOVÁ SOUSTAVA Tělní tekutiny Mgr. Jan Marek VY_32_INOVACE_Bi3r0214 . Krevní tělíska (elementy) Krevní tělíska (elementy) Červené krvinky (erythrocyty) M - 5,5 mil./ml Ž - 4,5 mil./ml bezjaderné, bikonkávní fce: přenos O 2 a CO 2 hemoglobin vznikají v kostní dřen DÝCHACÍ SOUSTAVA Funkce: - přísun kyslíku do krve - odvádění oxidu uhličitého z organizmu - částečná regulace tělesné teploty a vody v organizmu (ve vydechovaném vzduchu jsou vodní páry) vnější: výměna plynů mezi plícemi Dýchání rozlišujeme na a krv

Pracovní list - Oběhová soustava - vypracoval Mgr. František Hudek. Ohodnoťte lekci . Ke stažení. Pracovní list - Oběhová soustava. Název souboru: Pracovní list - Oběhová soustava.pdf Velikost souboru: [220,9kB] Investice do rozvoje vzdělávání. 7 (4) DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací soustava - slouží k dýchání, tedy výměně plynů (kyslík a oxid uhliþitý) mezi vnějším a vnitřním prostředím organismů. Živočichové kyslík nutně potřebují k buněčnému dýchání na přeměnu živin na energii. TYPY DÝCHÁNÍ: Zevní - probíhá výměna plynů mezi krví a. Digitální u čební materiál Eviden ční číslo materiálu: 399 Autor: Mgr.Jana Suchánková Datum: 16.9.2012 Ro čník: 8. Vzd ělávací oblast: Člov ěk a p říroda Vzd ělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Biologie člov ěka Téma: Ob ěhová soustava Oběhová soustava Oběhovou soustavu tvoří srdce, cévy a krev → zajišťují průtok krve celým tělem. Krev - je to červená kapalin, skládá se z : a) krevní plazma - tvoří ji voda a rozpuštěné živiny b) červené krvinky - vážou na sebe kyslí

Obehova soustava zivocichu a cloveka, BI - Biologie

Srdce význam: pumpuje krev do tepen nasává krev z žil stavba: dutý svalový orgán uložený v levé části hrudníku srdeční svalovina = myokard - vytrvalá, nelze ovládat vůlí srdce je rozděleno na čtyři části: dvě síně (levá a pravá) a dvě komory (levá a pravá) síně od komor a tepny od komor jsou oddělen Téma: Oběhová soustava -srdce a cévy Klíčová slova: oběhová soustava, krev, srdce, cévy, krevní oběh, krevní tlak, tepová frekvence Anotace: výukový materiál shrnuje stavbu a funkce oběhové soustavy člověka, zejména srdce a cévního systému, téma je shrnuto v závěrečném opakován Oběhová soustava Srdce - cor, cardia Cévy - vasa 1/ tepny -arteriae 2/ žíly - vena b - obĚhovÁ soustava poŠlete mi opovĚdi na tĚchto 5 otÁzek - prÁce s uČebnicÍ str. 59 klidnĚ piŠte do seŠitu a pak mi to (ČitelnÉ) poŠlete na domÁcÍ Úkoly, nebo na email lesam@seznam.cz do ÚterÝ 14. 4., pak zaŠlu vÝpisky.

Oběhová soustava kniha pdf

 1. Oběhová soustava Zajišťuje transport živin, plynů a odpadu mezi vnějším prostředím a tkáněmi. • kyslík do tkání • živiny do jater • živiny z jater do tkání • odpad do ledvin - moč • odpad do kůže - pot • hormony a teplo • stále vnitřní prostředí Oběhová soustava člověka je uzavřená, tvořena.
 2. OBĚHOVÁ SOUSTAVA Tělní tekutiny - 1. tkáňový mok - obklopuje buňky v těle a tvoří vnitřní Prostředí 2. míza-lymfa - vzniká z přebytečného moku, bezbarvá Kapalina, koluje v mízních cévách 3. krev - neprůhledná červená kapalina, koluje v krevních Cévách Funkce oběhové soustav
 3. Přehled ZŠ Na Planin ě - p řírodopis Oběhová soustava Základní vlastnosti krve Krev je tekutina kolující v cévách naší ob ěhové soustavy. Tekutina vyskytující se v tkáních (mimo cévy) se nazývá tká ňový mok . Krev tvo ří u každého člov ěka p řibližn ě 7 % t ělesné hmotnosti (člov ěk vážící 70 kg má p řibližn ě 5 litr ů krve)

Oběhová soustava. Oběhovou soustavu tvoří srdce, cévy a krev. Slouží k dodáván Oběhová soustava Author: Marek tumpf Created Date: 4/26/2020 9:52:20 AM. OBĚHOVÁ SOUSTAVA Oběhovou soustavu tvoří: s _ _ _ _, c _ _ _, k _ _ _ Srdce se neustále s _ _ _ _ _ _ _ a pohání krev v těle. Nejmenší cévy jsou k.

Opěrná soustava (pdf) - vlastnosti kostí, stavba lidské kostry a její poruchy Kostra a svaly (pdf) - pomocná obrazová příloha Pohybová soustava (pdf) - vlastnosti svalů, svaly lidského těla a jejich poruchy Oběhová soustava (pdf) - krev, krevní skupiny, srdce, cévy, krevní oběh, mízní soustava Příprava na test - Oběhová soustava í. Oběhová soustava plní tyto funkc 9.3.2009 1 Palivová soustava Cílem je stav, při kterém bude do spalovacího prostoru přivedeno ve správný okamžik, v požadovaném stavu a množství, palivo společně se vzduchem, umožňující vznícení a uvolnění tepelné energie. Ta je následně přeměněná na mechanickou práci klikového mechanizmu, při udržení energetické účinnosti na nejvyšších hodnotách. SOUSTAVA 1. V tajence je ukryta zásada pro správný život. 1. S K L Í P K Y 2. N O S E M 3. O X I D U H L I ý I T Ý 4. P E D S Í 5. T E P N Y 6. ý E R V E N O U 7. K R E V N Í D E S T I ý K Y 8 Oběhová soustava krev Krev je červená, vazká a neprůhledná tekutina. Hlavní funkce krve je.

Oběhová soustava (2) Studijni-svet

Oběhová soustava a mízní systém nejsou propojeny jenom díky své funkci rozvodní a odvodní, ale také proto, že mají funkci obrannou. Krev a míza. Jedná se o dvě tekutiny, které proudí v našem těle v krevních a mízních cévách. Skládají se z tekutiny a buněčných součástí a každá z nich má odlišnou úlohu OBĚHOVÁ SOUSTAVA otevřená cévní soustava - hemolymfa protéká jen srdcem a aortou, jejím otevřeným koncem se pak vylévá do tělních dutin v hlavě, protéká hrudí a proudí do zadečku, dostává se i do končetin a křídel a omývá všechny tělní orgán Soustava kosterní. pevná opora těla; ochrana orgánů; pasivní hybný aparát; tvoří ji více než 200 kostí; tvořena tkáněmi nazývanými pojiva (základem je nerozlišená zákl. hmota, ve které jsou rozloženy buňky určitých vlastností) - vazivo, chrupavka, kost; tkáň = soubor buněk o stejné velikosti a tělesné funkci; Stavba kost Pracovní list č. 4 TRÁVICÍ SOUSTAVA 1. Doplň: tlusté střevo, tenké střevo, konečník, žaludek, játra, jícen, dutina ústní, slepé střevo 2. Spoj arou, co k sobě patří. dutina ústní promíchání potravy se žaludeční šťávo

Přírodověda 5. ročník Základní škola Pěnčí

 1. Oběhová soustava Základ oběhové soustavy tvoří srdce, které slouží jako čerpadlo pohánějící krev jejím řečištěm tvořeným sítí tepen a kapilár, které rozvádí krev do všech tělních částí a žil, které ji vedou zpět k srdci. Je tak vytvořen uzavřený systém oběhu krve, který dosahuje dokonalosti
 2. Oběhová soustava člověka. Krev člověka proudí v uzavřeném systému trubek - cév. Cévy vedou krev, která přivádí kyslík a živiny k orgánům/tkáním a odvádí oxid uhličitý a škodlivé látky z orgánů/tkání. Cévy vedoucí krev ze srdce se nazývají tepny, cévy vedoucí krev do srdce se nazývají žíly
 3. ) Cévy = §rozvádějí §po §těle §krev - §nejmenš§í cévy = §krevní §vlás§ečnic

Oběhová soustava - Biologie — testi

OBĚHOVÁ SOUSTAVA 1. Popiš stavbu srdce (dyštak si zagoogli): 2. Doplň správně chybějící místa v textu: K výměně látek a plynů dochází v nejtenčích cévách zvaných. Oběhová soustava (krevní oběh) 1. Z nápovědy pod textem vyber vhodné slovo a doplň do článku o krevním oběhu. Oběhové ústrojí tvoří srdce a _____, které společně zajišťují nepřetržitý _____ krve celým tělem. _____ je červená tekutina, která rozvádí do celého těla _____, živiny a. Lebka - puzzle (04_Pr8_multi) Typy kostí - třídění (05_Pr8_multi) Kostra člověka - popis (06_Pr8_multi) Kostra končetin - třídění (07_Pr8_multi) Kostra - křížovka (08_Pr8_multi) Opěrná soustava - pracovní list - doc - pdf (04_Pr8_doc) Opěrná soustava - prezentace (47_Pr8_multi) Kostra - páteř - test (09_Pr8_multi) Stavba a růst kostí - test (10_Pr8_multi Otázka: Trávicí soustava Předmět: Biologie Přidal(a): wampicek FUNKCE - přijmout potravu + zachytit ji - mechanické a chemické zpracování - rozložit potravu na jednoduché organické látky - zabezpečit vstřebávání látek do tělních tekutin - nestravitelné zbytky jsou odstraněny z těla ZPRACOVÁNÍ POTRAVY Biochemické trávení - trávením přeměňuje živočich.

Oběhová soustava Studijni-svet

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Inovace přírodovědných předmětů 2. stupeň - vzdělávací oblast člověk a příroda : Stáhnout vše: ZDE Číslo: Ročník: Výstup: Anotac

Oběhová soustava - Stručně - Zdrav

 1. utová ventilace
 2. Dýchací soustava.ppt: Prezentace: Prezentace Microsoft Powerpoint: 4,20 MB: Komentáře . 1. autor: Jan Musil vloženo: 17. 06. 2015, 14:06:56. Práce - DUMa - je po odborné a obshoové stránce velmi zajímavá, po potřeby výuky na ZŠ až skoro zbytečně podrobná a složitá. Některé z pojmů žáci na ZŠ ani nevyužijí
 3. Oběhová soustava je jedna z orgánových soustav živočichů. Slouží zejména k transportu živin, plynů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev nebo hemolymfa. Člověk a ostatní obratlovci mají uzavřenou oběhovou soustavu. Někteří jiní živočichové však mají otevřenou oběhovou soustavu. Primitivní kmeny nemají vůbec žádnou
 4. Oběhová soustava 12 Živočíchy (SR) 10 Jízda na koni 10 Obojživelníci 10 Koně 10 veterina, zvířátka a tak kolem... 15 Přírodopis z 6.ročníku 15 Jěštěři 10 Plemena psů 15 Mineralogie 15 Přírodopis - 5. ročník 15 PSI 10 Lidské tělo 15 Myslivost 10 rybá

Pracovní list - Oběhová soustava - vypracoval Mgr

 1. ární práce na biologii.
 2. Oběhová soustava, fylogeneze - biologie Studijni-svet.cz | Biologie-chemie.cz - https://biologie-chemie.cz plazmy poranění cévy rozpadají se trombocyty, produkují enzym trombokinázu v kerv.plazmě je protrombin (proenzym=zimogen)--˃ trombin + Ca2+ +vitamín K => fibrinogen --˃ fibrin sítivo z fibrinu: uchycují se erytrocyty -> ucpou.
 3. ina) 67 2.2 Látkové (humorální) řízení organismu 79 2.2.1 Hypotalamo-hypofyzální systém 82 2.2.2 Hypotalamus (hypothalamus) 8
 4. Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

Oběhová soustava - krevní oběh Strana učebnice: 41 Cíle: Žák přiřadí správně základní typické orgány (srdce, cévy, krev) k oběhové soustavě. Žák dokáže vyjádřit nebo ukázat, jak zjistí, že ra-něnému pracuje srdce. Žák vysvětlí, jak funguje oběhová soustava (velký oběh). Pomůcky primárné převládá čich; sekundárně může být vedoucím smyslem sluch, hmat nebo zrak; zrak: komorové oči, většinou po straně hlavy, akomodace zakřivením čočky, mžurka redukována, pohyblivější horní víčko, slzní žlázy, soumrační a noční nemají čípky, tapetum (reflexní vrstva cévnatky - světélkování ve tmě); sluch: vyvinut ušní boltec, 3 sluchové. Oběhová soustava Tvoří ji: Srdce évy (žíly, tepny, vlásečnice) Krev Srdce a cévy umožňují průtok krve. Srdce je sval, který se neustále smršťuje a uvolňuje a pohání tok krve v těle. Jeho činnost cítíme podle tepu cca 70-80 tepů / min. Cévy Rozvádějí po těle krev. Okysličenou krev vedou tepny

Oběhová soustava

Strana 1 z 3 1) The heart is a muscle in the chest. It contracts to pump blood around the body. a) Colour the blood in the heart: blood with oxygen: red blood without oxygen: blu Oběhová soustava funkce: transport plynů, živin a odpadních látek srdce a cévy Srdce dutý sval, chráněný hrudním košem, uložený v osrdečníku funkce: rytmicky vyprazdňuje komory a síně 2 části, pravá a levá, každá část má síňa komoru, mezi nimi síňokomorové chlopně(trojcípá vpravo, dvojcípá vlevo) →proudění krve jen jedním směre

Oběhová soustava Funkce: rozvádění kyslíku a jiných potřebných látek odvádění oxidu uhličitého Stavba oběhové soustavy: 1) srdce - pohání krev 2) cévy a) tepny - vedou krev ze srdce b) žíly - vedou krev do srdce 3) krev Složení krve: a) červené krvinky - rozvádí kyslík po těle odvádí oxid uhličit OBĚHOVÁ SOUSTAVA Funkce krve: 1. Přivádí k buňkám kyslík a odvádí oxid uhličitý 2. Rozvádí po těle živiny, odvádí zplodiny látkové přeměny 3. Vyrovnává teplotní rozdíly mezi orgány 4. Rozvádí hormony a vitaminy 5. Napomáhá udržovat stálé vnitřní prostředí 6. Zneškodňuje choroboplodné zárodk

Obhov soustava lovkaUčivo 27

CÉVY tepny - přivádí krev ze srdce k orgánům žíly - vedou krev do srdce vlásečnice - nejtenčí cévy -odhadni, jaká je délka všech cév našeho těla (správnou odpověď si najdi v učebnici na str. 80 a poznač si ji k tomuto zápisu OBĚHOVÁ SOUSTAVA Onemocnění a úrazy, první pomoc Mgr. Jan Marek VY_32_INOVACE_Bi3r0220 •leukémie Onemocnění oběhové soustavy. krev zdravého člověka krev pacienta s akutní lymfatickou leukemií. DÝCHACÍ A OBĚHOVÁ SOUSTAVA Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské dýchací a oběhov OBĚHOVÁ SOUSTAVA 2 CÉVY, KREVNÍ OBĚHY, SLEZINA Oběhová soustava je tvořena _____ a dvěma orgány_____ . 1) KREVNÍ CÉVY Krevní cévy Napiš jejich název, srovnej stavbu cév a směr proudění krve Téma: Oběhová soustava -tělní tekutiny Klíčová slova: oběhová soustava, krev, míza, tkáňový mok, krevní plazma, krevní tělíska, červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky Anotace: výukový materiál shrnuje stavbu a funkce oběhové soustavy člověka Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c

 • Elace geometrie.
 • Divadlo semafor referát.
 • Boty na loď.
 • Škubánky z bramborové kaše recept.
 • Oprava čelního skla liberec.
 • Afty alkohol.
 • Nashi kosui.
 • Spojovací zařízení přívěsu.
 • Vchodové dveře masiv.
 • Sdružení osvč 2018.
 • Kostel sv. jakuba praha stodůlky.
 • Boty do tater.
 • Bichectomie.
 • Warthinův tumor.
 • Kožená zbroj prodej.
 • Plyšový medvěd bambule.
 • Sara driver.
 • Očkování hepatitida b zdravotníci.
 • Prodlužování vlasů našíváním.
 • Hackovani navody zdarma.
 • Magnetická rezonance endometrioza.
 • Film den nezávislosti.
 • Panska moda podzim 2017.
 • Asociovat soubor.
 • Množství oleje v sekačce.
 • Hemangiom tela th10.
 • Tablety do myčky dm.
 • Drevene pelety.
 • Vyobrazení svatých.
 • Výpočet napětí mezi uzly.
 • Staročeská sprostá slova.
 • Baba jaga kostlivá noha.
 • Ism uni.
 • Alec baldwin beetlejuice.
 • Dysplazie žaludku.
 • Zvuky vlaků ke stažení.
 • Pstruh s limetkou.
 • A theory of human motivation.
 • Soudal int ab.
 • Wifi router o2.
 • Marilyn manson kennedy.