Home

Románský sloh literatura

Románský sloh vznikl v 11. století v západní Evropě a postupně se rozšířil do jižní a střední Evropy, a to především v oblasti stavitelství a výtvarného umění. Východ Evropy byl tou dobou ovlivněn stylem byzantským. Do současnosti se z románského slohu dochovalo velké množství církevních staveb. Vedle kostelů a klášterů se stavěly i paláce, hrady. Románský sloh - literatura =) nejvíce o svatých =) legendy (u nás o Konstantinovi a Metodějovi, o Václavovi a Ludmile, v Z Evropě o Karlu Velikém), - -- dále letopisy (anály) - záznamy o událostech (pohromy, úroda, války), kroniky - výchovné i zábavné (Kosmova kronika - po r. 1100, kronika Franků - Řehoř z Tours.

Naučné karty Architektonické styly | Knihy

Románský sloh - Kultura

 1. Odborná literatura 2548; Videa podle platformy. Pasco 357; iTriangle 115; Vernier 73; Ostatn Sloh románský. DUM číslo 28864. Nová.
 2. Charakteristika - románský sloh - 10. století. umění, které navazuje na kulturu starého Říma- západní Evropa, spojování vlivů Germánů, ovlivnění kultury, vrchol 1 100 - 1 250, spojeno s rozvojem křesťanství - hlavní slovo církev. Snaha o vzdělanost lidí rozšiřování čtení a psaní, výklad text
 3. Románský styl Byl první jednotný celoevroý umělecký směr středověku. Předcházel mu avšak sloh karolinský z 8.-9. století a sloh otonský z 10.-11. století. Vznikal na území dnešní Francie, Itálie a Německa, čerpal z umění antiky, Byzance
 4. Románská kultura neboli románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku v 11. - 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy. Vznikal na přelomu 1. a 2. tisíciletí n.l., v Itálii. Navazuje na antickou kulturu
 5. Románská literatura a kultura. Obraz této doby v moderní literatuře. -románský styl byl první jednotný celoevroý umělecký směr středověku -předcházel mu sloh karolínský (podle císaře Karla Velikého) a otonský (podle císaře Oty Velikého).
 6. Románský sloh, název je od slova Roma - Řím a vznikl v 11. - 13.století v zemích římského impéria. V Praze se projevuje od 2.poloviny 11. století do 2. poloviny 13. století. Sakrální stavby mají jednoduchý půdorys. Jsou kostely s půlkruhovými apsidami, kostely s pravoúhlými kněžišti a rotundy
 7. Románský sloh se prosadil ve stavitelství a výtvarném umění v zemích západní, jižní a střední Evropy v 11.-13.století.Východ Evropy byl v té době ovlivněn byzantským stylem.. V architektuře šlo o postupně rozvíjenou, v rámci Evropy a dané epochy víceméně jednotnou tradici konstruování staveb a použití materiálu

 1. STOLETÍ Románský sloh Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website
 2. Počátky románského slohu spadají do období rozšiřování křesťanství, tedy do 9. století. V polovině 13. století je tento sloh postupně nahrazován gotikou. Tehdy byla jazykem vzdělanců latina. Latinsky se mluvilo v Římě - proto se tomuto slohu, který napodoboval římské umění, říká románský
 3. ut napište vše, co vás napadne, když se řekne literatura. ____

Maturitní otázka 2 Nejstarší česká literatura Charakteristika doby: Románský sloh rotunda, bazilika, mohutné stavby, nejsou zdobené Gotika (13. - 15 Románský sloh navazoval na předrománské umění představovaného karolínskou a otonskou renesancí; karolínská renesance se odehrávala na dvoře Karla Velikého (falc v Cáchách, plán kláštera v St. Gallen) a otonská renesance měla centrum v Německu v 10. století a byla více zaměřena na Byzanc (kostel sv. Cyriaka v Gernrode) První ze šesti průvodců po architektonických památkách České republiky představuje románský sloh, jeho charakteristické znaky a významné stavby. Předrománské a románské umění 9. až poloviny 13. století zahajuje v našich zemích epochu středověkého umění přetrvávajícího až do první poloviny 16. století, kdy. renesance, románský sloh, gotický sloh Pochybuji, tedy jsem (Si fallor, sum) vyřkl. Tomáš Akvinský. Petr Parléř. sv. Augustin. Beowulf je . Anglický hrdinský epos (8./9. století) Německý hrdinský epos (13. století) Francouzská bajka (12. století) Středověk datujeme . od 14. století do 16. století. od 8. století do 10.

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Anotace románský sloh však vznikl až počátkem 19. Století a byl odvozen z pojmu románské jazyky). Nepřinesl sice žádné změny tvarosloví (proto bývá pro laika někdy obtížné odlišit stavby románské a předrománské), z užívaných forem však vytvořil harmonický systém. Technický i ekonomický pokrok umožnil realizova

DUMY.CZ Materiál Sloh románský

Byl románský sloh pojmenován podle rodu Romanovců, který vládl v evroé části, ve které tento stavební sloh vznikl? Ano. Ne. Stavba na fotografii č.12 je ukázkou architektury: byzantské. islámské. karolinské . románské. starorusk -Literatura-Princezna Pampeliška - J. Kvapil (1)-z jakeho jazyku je převzaté slovo drama (1)-Jak se liší románský sloh od ostatních? (0)-Co chtěl básník říci v bajce Blahobyt a obojek? (6)-drama (3)-odkud je přejato slovo drama (1 Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Románský sloh neměl pozdní období a přešel hned ve sloh gotický. 12.3 Druhy staveb 12.3.1 Náboženské stavby. centrální a podélný půdorys kláštery kostely 12.3.2 Obytné stavby. Hrady Paláce městské obytné budovy (např

Charakteristika - románský sloh - 10

Románský sloh ­ výklad.notebook 5 November 05, 2012 Literatura ­ latina ­ autoři kněží a mniši ­ ruční opisování ­ ptačí brk, pergamen ­ iniciály ­ legendy­ příběhy o životě světců např. o sv. Ludmile ­ kroniky ­ Kosmova ­ psaná latinsky ­ 3 díl Románský sloh. Románský sloh. Nejstarší stojící stavební památky v našich zemích se běžně označují společným názvem románské. Ozývá se v něm latinské jméno Říma - Roma, neboť toto umění vznikalo v zemích, které patřilyk tehdy již zaniklému římskému impériu, kde stavitelství z kamene mělo staletou tradici STŘEDOVĚKÁ LITERATURA- ÚVOD: ROMÁNSKÝ A GOTICKÝ SLOH Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kristina Hesová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802- ð ó, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. dobře čitelné, úsporné a rychlé při psaní Obr.1. Kostel č.III benediktinského kláštera v Cluny po 1125, půdorys a nárys z doby kolem r.1700 (repro z: R.Stalley, Early Medieval Architecture, Oxford University Press 1999

Nejstarší stojící stavební památky v našich zemích se běžně označují společným názvem románské. Ozývá se v něm latinské jméno Říma-Roma... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze • románský sloh. º znaky: rotundy (menší kaple) mají kruhový půdorys, kopule, masivní stěny, bohatá figurální výzdoba. º památky románského slohu bazilika sv. Jiří rotunda na hoře Říp Juditin most. glosy - vznik v 10. - 11. století = vpisky středověké literatury. 11. stolet LITERATURA a) tradiční : lidová slovesnost - pranostiky,přísloví, zaříkávadla, zaklínadla, horoskopy, písničky, pohádky, povídky b) psaná. ROMÁNSKÝ SLOH přišel z jížní Evropy Architektura : tlusté zdi z kamenných kvádrů ( pevnostni charakter) půdorys : a) kulatý - převládá ( oltář v apsidě je vždy na východ Románský sloh. 10.-13. století Umělecký sloh středověku zasahující do výtvarného umění a architektury. Kámen, silné mohutné zdi, portály, chrámy, silné sloupy. Gotika. Konec 12. století - 15. století Umělecký sloh navazující na románský sloh. Renesance. konec 13. stol - 17. sto ROMÁNSKÝ SLOH Mgr. Lenka Venclová Vladislava II. královský titul zničen povodní 1342 LITERATURA dorozumívací jazyk vzdělanců - církve - LATINA při klášteřích - školy přepisovány knihy - ručně - velmi cenné LEGENDY - o životě svatých o Ludmile a Václavovi o Konstantinovi a Metodějovi LETOPISY - anály.

Románský sloh. Nazvaný podle Roma = Řím,užívaný až od 19. století. První období s charakteristickými znaky Středověku.Od začátku 11. století do 1. poloviny 13. století (časová omezení podle vyspělosti státu). Vznikal na území dnešní Francie,Itálie a Německa Dějiny umění Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor, text neprošel jazykovou ani redakční úpravou 3. Gotická kultura a literatura tři období: 1. Raná gotika: 2.pol. 12.st. - vznikla ve Francii- u nás období Přemyslovců 2. Vrcholná gotika - 13.-14. stolet Domů > Dějepis > Středověk > Románský sloh PŘESOUVÁME SE! S novým školním rokem (2017/2018) jsme založili nové webové stránky vypisky.chytrak.cz , protože Webnode nám už nevyhovoval

Výklad: Románská a gotická kultura Slohové práce Český

Románská kultura: referá

románská literatura, CJ - Český jazyk - - unium

-Dynamické (iluzivní) baroko (okolo 1625 v Itálii)- prostory složitého půdorysného tvaru, střídání konvexních a konkávních ploc 1) LITERATURA NEJSTARŠÍ DOBYcharakteristika- od počátku do 15. stol. středověk feudalismus Velkomoravská říše, Český stát sloh - románský, gotický jazyk Naučné karty Architektonické styly - Románský sloh, gotika, renesance Partnerský prodej - cenu dopravy určuje partner V praktickém přehledu se dozvíte, kde se vzal název slohu, jaké jsou jeho typické znaky, kdy a kde se sloh rozvíjel, jaké stavby dnes můžete obdivovat Úvod > Použité knihy, grafika, pohlednice... > Použité knihy > Architektura > Petr Dvořáček - Románský sloh Nové knihy. Beletrie pro dospělé Literatura faktu; Všeobecné a ostatní.

gotika | Dějepis, Románský sloh, Učení

Nacházíte se zde: Domů » Knihy » Odborná literatura Stěžejní dílo se zabývá vývojem evroé architektury od antických dob přes románský a gotický sloh, španělský islám, renesanci a manýrismus, baroko, klasicismus a secesi po současnost. Pojednává o proměnách a stavebních stylech sakrální architektury, hradů. 2.1 Umělecko-historická literatura Románský kostel svatého Mikuláše v Potvorově se stal předmětem badatelského zájmu již v polovině 19. století, kdy byly poprvé popsány jeho uměleckohistorické hodnoty. Prvním, kdo představil v odborné literatuře potvorovský kostel, byl v roce 185 1/15 Autorem sochy Diskobolos je: Polykleitos; Myrón; Feidas; Praxiteles; 2/15 Pro Antonia Canovu neplatí: byl osobním sochařem Napoleona; žil v 18.-19. stolet

Výsledek obrázku pro románský sloh pracovní list | Dějepis

Předrománský a románský sloh - PrahaPamatky

Obrázky, zvuky či videa k tématu Umělecké směry ve Wikimedia Commons; Podkategorie. Zobrazuje se 54 podkategorií z celkového počtu 54 podkategorií v této kategorii Románský sloh byl pro mne chvílemi dost těžký na pochopení a také mi připadal dost složitý. Ještě teď jsem nějaké věci nepochopila, ale jinak jsem to doufám zvládla. Jsem ráda, že jsem se dozvěděla zase něco nového a doufám, že to jen tak nezapomenu Použitá literatura Dějiny umění v obrysec

Románská architektura - Wikipedi

> Naučná literatura > Architektura a památky > Dějiny architektury > Evroá architektura ×-20% sleva. Kniha: Evroá architektura Autor: Wilfried Koch. Dějiny evroé architektury od antických dob přes románský a gotický sloh, španělský islám, renesanci a manýrismus, baroko, klasicismus a secesi po současnost. Kniha. Kultura a literatura v době Velké Moravy a Přemyslovského státu - máme mnoho románských kostelů a rotund z této doby, směr románský - přišel z Francie Písemnictví -vzniká příchodem Konstantina a Metoděje, kteří přeložili do staroslověnštiny čtyři evangelia ze Starého / Nového zákon Románský sloh Zahraj si... První Přemyslovci Zahraj si... Dávná řemesla Otestuj znalosti... Křížovka Otestuj znalosti... Kvíz Kniha. Přehrát tento díl v iVysílání . Cesta časem. O pořadu Prozkoumej anketa.

Románský sloh - SlideShar

umělecké slohy a jejich stručný popis. Je umělecký sloh, který vznikl ve Francii 17. století na královském dvoře krále Slunce Ludvíka XIV.První fáze klasicismu je také často nazývána barokní klasicismus, protože se zde mísí barokní prvky s prvky klasicistními.Historicky se toto období řadí ještě do kultury baroka Vrcholný: Románský sloh Gotický sloh. 1.pololetí 2. ročníku: Novověk: Renesance (manýrismus_ dvůr Rudolfa II) Baroko+ rokoko Klasicismus (+ průmyslové revoluce) 2.pololetí 2. ročníku: 19. stol.: Romantismus (historismus) proudy realismu + barbizonská škola + Generace NG Impresionismus + postimpresionismus Secese + symbolismus. románský sloh Jinak: románské umění Popis: První univerzální sloh ve středověku (11. - 1. pol. 13. st.). Označení vzniklo v 1. třet. 19. st. ve Francii; vyjádřilo podobnost charakteristických stavebních prvků (plný oblouk, sloup, ornamentika) s římskou antikou a vznik románského slohu na územích románských jazyků Architektura českých zemí - Románský sloh - - popis, komentáře a veškeré informace o knize Gotický sloh v architektuře. Gotika navazuje na románský sloh. Stejně jako románská i gotická architektura se odkazuje k Bohu. Vztah k Bohu je však v gotice vyjádřen tzv. vertikalizací. Budovy jsou zužovány a protahovány do výšky, tak se mají přiblížit až Bohu v nebesích

Románský sloh - Historie Česka pro školák

Románský sloh nastupuje přibližně na konci 11. století a trvá až do počátku 13. století. Zadavateli prací byl z počátku panovník a církev, ke konci období také i bohatí měšťané a obchodníci. Vyráběly se zbraně, zemědělské náčiní, či nářadí pro řemeslníky Literatura: Kosmova kronika česká (psaná latinsky) - autorem je mnich Kosmas . Obrázek: rotunda sv. Jiří, která se nachází na hoře Říp. Zdroj: www.wikipedia.org . Gotika (12. - 16. století) Umělecký sloh gotika vznikla ve Francii v polovině 12. století. Za hranice Čech se gotika dostala až ve 13. století románský sloh charakteristika, románský sloh stavby, románský sloh literatura, románský sloh v čechách, románský jazyk, románský portál, románský cement, románský sloh sochařství, románský sloup, románský sloh Románský sloh u nás p řevládá od konce 10. stol., p řibližn ě do roku 1230. 1 ROTUNDA: válcová stavba kruhového p ůdorysu často s polokruhovou apsidou, někdy s více apsidami, ur čená pro náboženské ú čely. Často je opat řena lucernou pro umíst ění zvonu, n ěkdy v ěží Charakterizujte: A) obecné znaky středověkého umění (s. 132) B) románský sloh (s. 132) C) gotiku (s. 132 - 133) Základní středověké literární projevy. Duchovní literatura (s. 121) A) legenda (charakterizujte) B) duchovní písně (charakterizujte) C) liturgické hry (charakterizujte

PPT - ROMÁNSKÝ SLOH PowerPoint Presentation - ID:2519452

Nejstarší česká literatura - Český jazyk studiu

Pěkné ráno, Setkáme se na videokonferenci v 10:45.Na začátku hodiny na vás čeká slibovaný Test - Počátky Českého státu + První čeští králové.Test je časově omezen. Po dopsání se ve zbytku hodiny budeme zabývat kulturou Raného středověku a zvláště si představíme architektonický styl -> Románský sloh.. Pro ty, se kterými se neuslyšíme na online. románský. Historická stavba na obrázku č.5 je postavena ve slohu: baroko. byzantský. novorománský. románský. V jakém stavebním slohu je postavena sakrální stavba na obrázku č.6? baroko. byzantský. klasicismus. staroruský. Stavební sloh, ve kterém byla postavena sakrální stavba na fotografii č.7, se nazývá: gotika. Sloh - Vypravování - členění na odstavce, osnova 23.11.2020 : Český jazyk a literatura Vypracuj přiložený pracovní list (O bratru Palečkovi - členění na odstavce, osnova Románský sloh - vznik na počátku 11 století. Pojmenování nového slohu je odvozeno od latinského jména Roma - Řím. Mezi hlavní znaky románské architektury patří hrubé, masivní zdivo, kamenné, smíšené i cihlové. Tvary: oblouky, klenby, klenbová žebra ve tvaru půlkružnice, křížové klenby, úzká štěrbinová okna

Gotika plynule navazovala na románský sloh v druhé polovině 12. století a trvala až do 15. století, kdy volně přešla v renesanci.Vznikla ve Francii, odkud se postupně rozšířila do celé Evropy. Člověk se v té době ještě nacházel ve středověku, pod vlivem scholastické a mystické filozofie byl v zajetí víry a náboženství Románský sloh. Pracovní listy o románském slohu Popis. Pracovní listy provedou děti základními znaky románského slohu. Součástí jsou i obrázky na vystřihnutí a dolepení do rámečků. Na konci poznávací test. Návod na výrobu. barevná tiskárna, nůžky, lepidl

Středověké evroé a orientální literatury1. evroá literatura (476 - 1453, 1492)- po zániku Západořímské říše (roku 476) vzniká nový společenský řád - - románský sloh, gotický sloh - BIBLE - Starý zákon (památka hebrejského písemnictví Arial Calibri Motiv sady Office Snímek 1 Románské umění Románské umění: 11. - 13. století Románský sloh - architektura Rotunda sv. Jiří na Řípu Snímek 6 Snímek 7 Snímek 8 Snímek 9 Snímek 10 Použité zdroje Obrázky [cit. 2012-6-15]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW Románský sloh umělecký sloh, který se ve středověku rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích Orientální literatura středověku Čína Li Po (Li Paj) - vlastním jménem Li Tchaj-po nejpopulárnější klasický čínský básník období Tchan STŘEDOVĚKÁ LITERATURA - nová epocha - středověk- začíná v Evropě po pádu římské říše (5. stol.) - v umění se rozvíjí románský, později gotický sloh - vzniká feudální společnost spjatá s křesťanstvím (s Písmem svatým - Biblí) → modlitby, písně a legend

dějepis.co

Literatura. Literatura. Všehochuť Románský sloh. 100. Vyjmenujte literární druhy. lyrika, epika, drama. 100. Které svaly nemůžeme ovládat vůlí? Hladké svaly, srdeční sval. 100. Zesměšňování a nadávky spolužáků dovedli Martina a Petra k zoufalému činu ♡ OPEN ME ♡ Všechny důležité věci, které potřebuješ vědět, najdeš po kliknutí na ZOBRAZIT VÍCE ↓↓↓↓ Přehled uměleckých slohů od 11. - 20. století, jak jdou p.. 27.9.2020 - Explore Petr Kalinovsky's board Románský sloh on Pinterest. See more ideas about Románský sloh, Sloha, Románská architektura

Architektura románská - Tomáš Durdík,Klára Benešovská

románský sloh Iné: románské umění Popis: První univerzální sloh ve středověku (11. - 1. pol. 13. st.). Označení vzniklo v 1. třet. 19. st. ve Francii; vyjádřilo podobnost charakteristických stavebních prvků (plný oblouk, sloup, ornamentika) s římskou antikou a vznik románského slohu na územích románských jazyků Románský sloh 22 Gotika a středověk 26 Raná gotika 28 Vrcholná gotika 32 Pozdní gotika 36 Benátská gotika 40 Profánní gotika 44 Hrad 48 Dětská literatura Jazyky Kuchařky, gastronomie Osobní rozvoj Podnikání, ekonomie a financ

2000 Kč - Motiv Románský sloh - Rotunda ve ZnojměHISTORIA MAGISTRA VITAE - Čechy na počátku dějinGotika – WikipedieStarý Hrozňatov (zámek) – WikipedieGotika – KovarstviUroborosArchitektura – Wikipedie

umělecké slohy a jejich stručný popis. j e jedním z uměleckých stylů přelomu 19.a 20. století.Podle některých názorů je posledním z univerzálních mezinárodních výtvarných slohů, jemuž se podařilo vtisknout svůj umělecký řád všem projevům a věcem moderního života.. Vytvořila módu a životní styl na konci 19. a začátku 20. století, ať již vystupovala pod. Románský sloh se rozšířil z Itálie po celé Evropě, zvláště tam, kde zapustilo kořeny. a) islám b) východní křesťanství c) pravoslaví d) římské křesťanství románský b) barokní c) gotický d) renesanční Použitá literatura: ŘEŠENÍ: 1 C 11 C 21 D 31 C 41 D 51 B 61 C 2 D 12 A 22 C 32 B 42 D 52 A 62 C 3 D 13. Románský sloh se rozvíjel v 11. a 12. století, u nás až do 40. let 13. století. V té době se města předháněla ve výstavbě nových kostelů a propukla velká stavební aktivita. Hlavním aktérem se stala církev, která objednávala zejména kláštery. V menší míře pak feudálové stavěli hrady a městské paláce

 • Mohendžodáro starověká indie.
 • Konkurz do filmu 2018 pro děti.
 • Chudoba v africe.
 • Chaga tinktura.
 • Vynikající tvarohové řezy.
 • Hypomanie test.
 • Fake flash disk.
 • Sauna namesti republiky.
 • Amorfní fotovoltaické panely.
 • Oc tesla club.
 • Chinese crested dog.
 • Facebook lite apk.
 • Paranormal challenge.
 • Kuvajt ropa.
 • Argema hity.
 • Síť válce.
 • Jak změnit obrázek u písničky.
 • Toyota verso automatická převodovka.
 • Schumannova rezonance.
 • Peroxidaza wikipedia.
 • Logo nsdap.
 • Termoizolační sklo.
 • Dějiny usa.
 • Prodloužení rodičovské na 4 roky.
 • Nickelback coin for the ferryman.
 • Vancouver ceny.
 • Criss cross boty.
 • Drevene pelety.
 • Anthony dinozzo.
 • Jak hledat v bibli.
 • Gta san andreas download ulozto.
 • Garaz vokovice.
 • Fotografický stan.
 • Mapa sardinie.
 • Nights in white satin chords.
 • Ikea stojany.
 • Fibrom na krku.
 • Ježek z pet lahve navod.
 • Foceni ve skole.
 • Interaktivní tabule wiki.
 • Způsoby vykládání tarotových karet.