Home

Test český jazyk 2 třída

Pololetní test - 2. třída - Čj. DUM číslo 110450. Nová 1097: Publikováno: 21.10.2013: Zařazení: Základní vzdělávání první stupeň » Český jazyk a literatura: Šablona Šablony ZŠ » Šablona III/2 Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně,

Test k procvičení učiva: druhy vět, délka samohlásek, slova nadřazená, podřazená, protiklady, synonyma, pořádek slov ve větě. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná Kontrolní test učiva 2. ročníku - pokyn.doc Kontrolní test učiva 2. Český jazyk 2. třída. NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.EU . Věta - slovo - slabika. POČET SLOV VE VĚTĚ POČET SLABIK VE SLOVĚ ŘAZENÍ VĚTPODLE POSLOUPNOSTI: Abeceda. UČÍME SE ABECEDU. POČET SLOV PODLE ABECEDY. Význam slov : SLOVA PROTIKLADN [ČJ.pr.] 2. st. - Český jazyk - procvičování Test všeobecných znalostí 2. hodnocení lekce . Test všeobecných znalostí 3. hodnocení lekce . Test všeobecných znalostí 4. Test všeobecných znalostí 5. hodnocení lekce . Test všeobecných znalostí 6. hodnocení lekce . Investice do rozvoje vzdělávání. Český jazyk - z přijímaček na VŠ-Čeština: 31922× 46.5: Český jazyk - Druhy vedlejších vět 1-Čeština: 36026× 70.2: Kořen slova-Čeština: 33134× 77.2: Angličtina - zvířátka-Angličtina: 34177× 56.1: Pro začátečníky - zvířátka-Němčina: 31435× 65.5: Pro začátečníky - dům,byt a nábytek-Němčina: 26275× 73.

Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Český jazyk 2.ročník. Český jazyk 5.ročník. Český jazyk 3.ročník. Český jazyk Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat Anglický jazyk Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Matematika Český jazyk a literatura Závěrečný test z ČJL (9. třída) Cvičné testy (na doma) Závěrečný test z ČJL (8. třída) Cvičné testy (na doma).

DUMY.CZ Materiál Pololetní test - 2. třída - Č

Český jazyk: 2. třída - Online procvičování češtin

Kniha: Procvičujeme - 2. třída Český jazyk; Sešit je určen všem žáčkům druhé třídy kteří si chtějí procvičit Český jazyk, zejména abecedu, velká a malá písmenka . Sešit je také vhodný pro prvňáčky, k.. Test: Test - Český jazyk - 9. třída. Každá správná odpověď je za 1 bod. VYHODNOCENÍ: 25 bodů - 30 bodů: Jsi mistrem svého jazyka; 18 bodů - 24 bodů: Český jazyk umíš znamenité; 11 bodů - 17 bodů: Test dopadl slušně, ale máš ještě co zlepšovat; 5 bodů - 10 bodů: Chce to jednoznačně přidat, svůj rodný. Anotace: Opakovací písemná práce pro žáky 3. ročníku. Autor: Mgr. Gabriela Urbánková (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických.

2. třída - Slovní úlohy na sčítání bez přechodu desítky 2. třída - Slovní úlohy na odčítání bez přechodu desítky 2. třída - Třičtvrtěletní písemná práce 2. třída - Závěrečná písemná práce z matematiky 2. třída - Slovní úlohy typu o x a více 2. třída - Slovní úlohy na odčítání bez přechodu desítk Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube 7. třída Český jazyk test Ukázkový (ZDARMA) 7. třída Matematika test Ukázkový (ZDARMA)-----9. třída Český jazyk test Ukázkový (ZDARMA Pokud se online výuky neúčastníte, vypracujte v učebnici do sešitu tyto úkoly: 33/4, 37/2, 40/4. Literatura. Nadále budeme pokračovat s tématem Pohádka. O zápisy a podpůrné materiály mi napište na Komens nebo e-mail. Vše pošlu, popř. vytisknu k vyzvednutí ve škole. Zadání 2. - 6. 11. 2020. Milí žáci Jste zde: Test park > Testy > Český jazyk > Český jazyk 2 Český jazyk 2. 1/10 Jaký termín NEPATŘÍ do nespisovného jazyka? dialekt; slang; argot; knižní čeština; 2/10 Které slovo je správně? Český jazyk Vodní režim a minerální výživa rost 10 biologi

Český jazyk - test | datakabinetČESKÝ JAZYK - poučky 6

Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Český jazyk 3.ročník. Český jazyk 5.ročník. Český jazyk 2.ročník. Český jazyk Domácí pracovní sešit 3. třída: český jazyk, matematika, prvouka, zábavné úkoly (978-80-7371-860-2) Kniha - autor Michaela Bečková, 71 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Zábavné procvičování je určeno všem žákům třetích tříd, kteří by si rádi zopakovali či procvičili učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky

Kontrolní test učiva 2

 1. Úvodní stránka > Český jazyk > 5.třída. Procvičování 5.třída. Doplňování -ě, -je. Doplň bě - bje , kdy napsat bě/bje, vě/vje, p.
 2. Český jazyk - 9. třída - On-line test zdarma. 1. Která z následujících možností obsahuje dva různé tvary téhož slova? A) pecka - pecce. B) podat - poddat se. C) raci - racci. D) křečí - křeččí. 2. Která z následujících vět je napsána pravopisně a mluvnicky správně? A
 3. Český jazyk. Mílí žáci, tento týden nás v mluvnici bude čekat nová látka o slovesech. Ve slohu se podíváme na funkční styly a v literatuře zopakujeme básnické prostředky. Mluvnice. Zapište si zápis o slovesném vidu. Látku si vysvětlíme na online hodině. Poté vyplňte cvičení v pracovním sešitě PS str. 18/1,2,3,4.
 4. Testové úlohy z učiva českého jazyka jsou připraveny tak, aby pokryly všechna témata, o kterých se ve 2. třídě děti učí. Vyhodnocení testů je v klíči na konci knihy
 5. Samostatné procvičení učiva, samostatná práce s textem, který je přiměřený pro konec 1. čtvrtletí ve 2. třídě. Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Český jazyk - procvičování pro 2. třídu.doc PŘIBYLOVÁ, Lenka. Český jazyk - procvičování pro 2. třídu. Metodický.
 6. Český jazyk - cvičení Obsah: 1. ročník Skládání slov 2. ročník Délka samohlásky Slovo ve větě Druhy vět Význam slov Slabiky dě, tě, ně Slabiky bě, pě, vě, mě Tvrdé, měkké souhlásky Druhy slov Spodoba 3. ročník Vyjmenovaná slova . Skládání slov - 1. roční
 7. 2. třída ČESKÝ JAZYK / Covid.akce / Český jazyk / 2. třída ČESKÝ JAZYK; Učební karty pro 2. třídu ZŠ (14 Ks) obsahují učivo, které by měl každý žák zvládnout

Český jazyk 2. třída :: ŠKOLÁKO

38_test CJ- všeobecné znalosti [PDF, 102 kB] 39_VŠEOBECNÝ ROZBOR - souvětí 1 1 [PDF, 124 kB] 40_VŠEOBECNÝ ROZBOR -souvětí 2 2 [PDF, 102 kB] 41_DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT _přísloví_ tit [PDF, 71 kB] 42_EDUARD PETIŠKA [PDF, 73 kB] 43_EPICKÉ LITERÁRN ŽÁNRY- BAJKA [PDF, 73 kB] 44_LITERÁRNÍ VÝCHOVA-poezie_balada_K. J. Erben [PDF. Český jazyk: Obrázkové křížovky http://skolicka6.sweb.cz/OBRAZKOVEKRIZOVKY/KRIZOVKA1.htm. Hádanky http://skolicka6.sweb.cz/JEDNODUCHETESTY/HADANKY5.htm. Český jazyk Český jazyk - literatura. Dějepis Matematika Viry, bakterie a sinice - test. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání.. • Psaní čárek ve větě - test - český jazyk • Vyberte čárku, pokud tam patří, nebo prázdnou položku. Posunout na obsah. home » diktaty » carky ve vete test Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky. Test. Roman nebyl fotbalista, dokonce , ani sportovec

Výukový portál [ČJ

Jazyky — testi.cz, online test

18.2. - 22.2. 2019 Místo slohu budeme zkoušet různé testy na SŠ. - místo slohu Cermat test 2015 (do 1.3., a proto příští hodinu si nemusíte brát sloh Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Český jazyk. Český jazyk 5.ročník. Český jazyk 3.ročník. Český jazyk 2.ročník 2. třída čtení český jazyk matematika prvouka 4. třída český jazyk vyjmenovaná slova B vyjmenovaná slova L vyjmenovaná slova M vyjmenovaná slova P vyjmenovaná slova S vyjmenovaná slova V vyjmenovaná slova Z vyjmenovaná slova OPAKOVÁNÍ slovní druhy podstatná jména slovesa vlastivěda matematika Kontak

Procvičování 2.třída. Obrázkové čtení. Pravopisná cvičení. Rýmy. Tvrdé a měkké souhlásky. Pravopisná cvičení - párové souhlásky. Slova nadřazená a podřazená - výklad. Školákov - provičování: slovní druhy, hlásky, význam slov, druhy vět, abeceda, věta- slovo- slabika, porozumění čteného textu Luštěnky. Co byste měli vědět o slovesech na konci páté třídy.. Celý příspěvek | Rubrika: JAZYK ČESKÝ. PROCVIČUJEME SI PRAVOPIS. 1. 2. 2009 Souhrnná cvičení z českého pravopisu-učivo 5. tříd

Probrané učivo: 23.11. - 27.11. ČJ - po str. 19 ( pracovní sešit) PS - po str. 20. ČT - práce s básní ( vyhledávání veršů, rýmů, smysluplné skládání básně Český jazyk Prvopočáteční čtení Literární výchova Učivo 2. - 4. třídy Odkazy Anglický jazyk Ke stažení 3. třída - Chit Chat 1 4. třída - Chit Chat 2 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition

Luštěnky Český jazyk 2

 1. o - lidové písničky. Český jazyk - první stupeň - procvičování hrou >> Co by měl umět budoucí prvňáček
 2. - uč. str. 48 - cv. 2 a 3 si připravte ústně, cv. 6 a 7 - si napište do školního sešitu - pracovní sešit str. 24 - všechna cvičení, str. 25 - cv. 5 ( kontrola dle klíče ) V pátek 23
 3. Český jazyk a literatura 2. třída Nakladatel / Výrobce Albra (2) Alter (19) Blug (1) Didaktis (1) Dys-centrum (1) Edika (2) Flössler (2) Fortuna (3) Fragment (1) Fraus (25) Grada (2) Infoa (1) Infra (1) Ing
 4. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 6. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Pravopis - koncovky ohebných slovních druhů / Závěrečný test z ČJL (6. třída
 5. Český jazyk 4. týden učebnice - opakujeme, co už jsme se naučili o slovesech - str. 81, 82 - pečlivě přečíst modré tabulky do sešitu Čj-š str. 82 cv. 8 a), b) nezapomeň datum a Čj - 4 pracovní sešit pro 2. pololetí str. 22 - 25, opakování - přídavná jména str. 26 všeobecně o slovesec
 6. ulého týdne odevzdalo 19 z vás - dostali jste opravené zpět a taky řešení k úkolu z učebnice, abyste si to mohli.

Český jazyk: uč. ČJ str. 74 cv. 2 - písemně do školního sešitu ČJ - Š, cv. 3, 4 - ústně, PS II. str. 2 cv. 7 - list s vyprávěním vložit do pracovního sešitu, Školákov - Český jazyk 2. třída - Slovní druhy - Podstatná jména. Matematika: list SČÍTEJ A ODČÍTEJ BEZ PŘECHODU DESÍTEK str. 35 - dokončit řady PYRAMID. 1 8:15 - 9:00 : 2 9:10 - 9:55 : 3 10:15 - 11:00 : 4 11:05 - 11:50 : 5 12:00 - 12:45 : Pondělí : Český jazyk : Matematika : Výtvarná výchova : Výtvarná. Český jazyk 2 (978-80-7311-126-7) Kniha - autor Dagmar Chroboková; Kristýna Tučková; Zdeněk Topil, 120 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice Český jazyk 2 je první z řady učebnic nakladatelství pro první stupeň základní školy a je součástí ediční řady Zatracená čeština. Obsahově vychází z. ZŠ a MŠ Jakubčovice n/O. Školní 64 Jakubčovice nad Odrou 742 36 DS b8mmdyt. 734802634. zsjakubcovice.mackova@centrum.c skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/druhy-vet/index.html PÁDY PODS.JMEN v.vasiljevicova.sweb.cz/KREMILEK/KREMILEK%20A%20VOCHOMURKA2.ht

1. třída: 2. třída: 3. třída: 4. třída: 5. třída: Český jazyk > Matematika > Prvouka > Český jazyk > Matematika > Prvouka > Český jazyk > Matematika > Prvouka > Český jazyk > Matematika > Přírodověda > Vlastivěda > Český jazyk > Matematika > Přírodověda > Vlastivěda > Informatika > Český jazyk 4. třída Český jazyk: Slovní zásoba a význam slova - Členění slovní zásoby - online výuka dle rozvrhu v Teams. Anglický jazyk: 19. 10. - 23. 10. Život ve škole (poslech z učebnice: Stutton High School), The contract for life, učebnice strany 16 a 20, Halloween - viz Teams a videokonferenc 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída maturanti soutěže prázdniny. Online testy pro žáky 7. třídy - matematika, český jazyk, OSP Popis Nabídka testů a objednávka Diskuse. Srovnáni Uzavřené úlohy. Dobře tušíme, že tento školní rok bude náročný. Na každý test máte 45 minut. 7. TŘÍDA. Třídní učitelka: Renáta Měrtlová Anglický jazyk. Český jazyk. Dějepis. Fyzika. Matematika. Německý jazyk

On-line cvičen

Od 30. 11. 2020 probíhá rotační výuka žáků 6. ročníku. V týdnu od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 budou žáci 6. ročníku na prezenční výuce ve škole. Vyučovací předměty budou vyučovány dle rozvrhů, které byly platné od začátku školního roku. V týdnu od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 budou žáci 6. ročníku na distanční výuce a budou vyučování přes videokonference Český jazyk Úkoly budeme zadávat průběžně na stránkách třídy. V pracovním sešitě do ČJ jsme pracovali na nakopírovaných listech (po stranu 19), můžete je využít na opakování dle vlastního zvážení Středa 23.9.2020. Český jazyk: opakování učiva z 2. ročníku - hlásky, druhy vět, abeceda, párové souhlásky na konci slova, slovní druhy + psaní velkých a malých písmen abecedy Matematika: DÚ prac.list - kdo nestihl v hodině + opakování z 2. ročníku - sčítání a odčítání do 100 - ústně i písemně, slovní úlohy - procvičování, + násobilka 1-

- pondělí 2.11.2020 = on-line hodina = téma: subjektivně zabarvený popis = opakování - obvyklé jazykové prostředky, plán, osnova (učebnice str. 109-111) = DÚ - zadání v Google učebně - úterý 20.10.2020 = on-line hodina = téma: popis uměleckého díla = opakování - obvyklé jazykové prostředky, plán, osnova (učebnice. test č. 1 - poČÍtÁme do 10. test č. 2 - poČÍtÁme do 20. test č. 3 - hudebnÍ nÁstroje. test č. 4 - kvĚtiny. test č. 5 - ptÁci. test č. 6 - poČÍtÁme s koČiČkou. test č. 7 - kalkulaČka. test č. 8 - hÁdanky. test č. 9 - poČÍtÁme se zajÍČkem. test č. 10 - roČnÍ obdobÍ. test č. 11 - poznÁvÁme hodin Test: ve středu 2.12.2020 (od 11:30-12:00 hod) napíšete test na předpony a předložky s,z,vz. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. Dílna čtení: Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtet Český jazyk 2.třída 1.Opakuj měkkě a tvrdé souhlásky, nezapomeň zdůvodňovat: Kř___vý, post__lka, poh__b, šat__, ž___zeň, Mot__ka, pař__zek, j___dlo. Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk. 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída A utomatický test, který okamžitě ohodnotí Vaši úspěšnost. Test na téma i/y, e,/ě , m/mn, ě/je atd..

Video: Testy a písemné práce datakabinet

Písmeno

 1. PŘIBYLOVÁ, Lenka. Český jazyk - procvičování pro 2. třídu. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 25. 01. 2010, [cit. 2020-12-07]
 2. Český jazyk 1.třída 2.třída Test 3.třída 4.třída přírodověda/prvouka Vlastivěda Angličtina Kniha návštěv Otázky a odpovědi Kalendář akcí Česká Republika Obchod Články 2014 Články 2015 vtipy.
 3. Český jazyk - analyticko-syntetická metoda. Český jazyk - genetická metoda. Moje třída (My classroom) - test. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání
 4. 2. třída. Kde jsme v sešitech > Učíme se . matematika. Násobilka 4 - zábavné násoben český jazyk. Opakování Stopy zvířat - děti si můžou vyzkoušet poznávací test . Rodina. Můj domov. Moje rodina . Podzim

Český jazyk - Určování větných členů - Čeština — testi

 1. Český jazyk a literatura; 2. třída; Čeština pro druháky # 9788072740314. Čeština pro druháky. Dostupné.
 2. Třída 2. A 22.6. - 26.6. 2020 Český jazyk- učebnice str. 108/11 urči slovní druhy 1,5,7- 108/13 b. diktát- 110/ každý den 1 cvičení, někdy doplnit, někdy opsat doplněné na papír- PS str. 45 Anglický jazyk - pokyny paní učitelky na duben Matematik
 3. 1. třída (18) 2. stupeň (4) Akce (5) anglicky jazyk (7) cesky jazky (1) český jazyk (12) citanka (4) čtení s porozuměním (8) Fotobanka (1) geometrie (1) hrave (2) Interaktivní učebnice (32) interaktivní výuka (11) matematika (10) Matýskova matematika (6) metodiky (1) Nezařazené (15) nns script (3) Nové tituly (50) novinky (7.
 4. ika Chalušová, Kateřina Vrtišková, Kateřina Štolová, Ingrid Šindléryová Rozvrh Český jazyk. Téma: Procvičujeme čtenářskou dovednost - porovnání.
 5. JČ - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ / 17.6. Závěrečné opakování z českého jazyka1.doc (45568) TAHÁK.docx (14239) - můžeš použít / pak vlep do červeného sešitu s vyjmenovanými slovy / PŘEHLED VYJMENOVANÝCH SLOV.docx (92302) - můžeš použít / pak vlep do sešitu s vyjmenovanými slovy / PŘEHLED SLOVNÍCH DRUHŮ.docx (87085) - můžeš použí
 6. Foto 2.třída Archiv Český jazyk Domácí příprava 6. - 10. května. 5.5.20 / Ingrid Petriková Testové úlohy. Více. Domácí práce 22. dubna - 3. května 2020. 22.4.20 / Ingrid Petriková Didaktický test, přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný.
 7. Hledáte Český jazyk 2. třída - procvičujeme od Lucie Víchová? Dnes objednáte, zítra vyzvednete Skvělý výběr knih, deskových her a dárků

Online doplňovací cvičen

 1. TESTY >> Český jazyk - slovní druhy. Níže je automaticky generovaný test slovních druhů, pomocí nejž můžete otestovat své nabyté vědomosti rychle a efektivně na těchto stránkách. ----- 1.) Slovo nechť je slovního druhu: 7. Předložky / Prepozice.
 2. Odpověď na dotaz online test český jazyk 4 třída online zdarma byla vyhledávána po prvé 16.1.2020 12:06 a naposledy 3.2.2020 12:28. Pokud máte další doplňující informace k dotazu online test český jazyk 4 třída online zdarma, napište nám do komentáře ; Český jazyk
 3. Březník 89, 67574 Březník. Telefon: 568 643 331. IČO: 697 48 128. Datové schránky: t4tt5n
 4. Český jazyk VI. B 2. 11. 2020. Milí šesťáci! Máme před sebou první týden, kdy budeme fungovat v aplikaci Teams. Bude toho určitě hodně nového, proto se v tomto týdnu budeme věnovat výjimečně jen mluvnici, postupně budu vracet slohové práce. Od středy bude přístupný test na psaní u/ú/ů - najdete v aplikaci.
 5. bezpeČnost silniČnÍho provozu - test 1 bezpeČnost silniČnÍho provozu - test 2: opakujeme na provĚrku - domov, rodina, Škola - test 1: opakujeme na provĚrku - domov, rodina, Škola - test 2 zahrajte si hru : dĚti bezpeČnĚ na silnic
 6. - pondělí 9.11.2020 = on-line hodina = téma: charakteristika literární postavy = přímá/nepřímá charakteristika, test + DÚ - viz zadání v Google učebně - pondělí 2.11.2020 = on-line hodina = téma: charakteristika literární postavy = přímá/nepřímá charakteristika, obvyklé jazykové prostředky (PS - str. 56-7/cv. 4,6,7.
 7. 4. třída: Český jazyk - vzor město. Is this your test? Login to manage it. If not, you can develop a quiz just like it

u přídavných jmen rozlišujeme: Měkká přídavná jména - jsou zakončena zpravidla na i, a to proto, že se skloňují podle vzoru jarní (tzv. měkký vzor). Poznáme je především tak, že při změně rodu se tvar přídavného jména nezmění (tzn. v mužském, ženském i středním rodě bude tvar přídavného jména úplně stejný) 1. třída: 2. třída: 3. třída: 4. třída: 5. třída: Český jazyk > Matematika > Prvouka > Český jazyk > Matematika > Prvouka > Český jazyk > Matematika > Prvouka > Český jazyk > Matematika > Přírodověda > Vlastivěda > Český jazyk > Matematika > Přírodověda > Vlastivěda > Informatika > Český jazyk 1. třída

Naše třída Pomůcky pro druháky Domácí úkoly DÚ pro nemocné Rozvrh hodin Zvonění a vyuč. hodiny Organizace šk. roku Provoz školy Procvičování 1. třída český jazyk matematika prvouka 2. třída čtení český jazyk matematika prvouka 4. třída český jazyk vyjmenovaná slova B vyjmenovaná slova UČENÍ ONLINE - kontrolní diktáty. https://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/kontrolni-diktaty.htm Třída 4.B Poznejte zlobidla ze 4.B Úvodní stránka > Online učení > Český jazyk. Český jazyk . Slovní druhy. Klauni - slovní druhy; Procvičujeme slovní druhy; Zájmena - druhy zájmen; Test 1; Test 2; Diktáty; Jednoduchá cvičení - doplňujeme i,í nebo y,ý. 27.1.2019 - Explore Radka Smetanová's board Český jazyk - 2.ročník on Pinterest. See more ideas about Jazyk, Učení, Třída

Test - Český jazyk - 5

Vypravování

Testy cesky jazyk 2 trida levně Blesk zbož

Odkaz najdete na Teams - 7. třída - Český jazyk. Test budu hodnotit. Dílna čtení: Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete 17.12.2020 budete odevzdávat čtenářský deník (minimálně 3 knihy). Český jazyk a literatura - distanční výuka - 2.11.- 6.11.2020 Mluvnice 3. 11. 2020. Milí žáci, děkuji vám za účast na dnešní online hodině. Prezentaci vám během dne vložím na webové stránky do složky ČESKÝ JAZYK, ať si případně můžete dopsat to, co jste nestihli 8. třída - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Zdroj: Český jazyk 8, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nakl. Fraus. Vyzkoušej si, jak rozumíš brněnskému nářečí: ČJ: Test 2 (určování větných členů) 8. 6. 2020 . ČJ: Test 3 (urči přísudek. český jazyk. Opakování učiva 2.třídy : www.zssedlec.estranky.cz/clanky/cviceni/cesky-jazyk---2.trida.html. rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/1opakovani01.ht

Test - Český jazyk - 9

ČESKÝ JAZYK 5.t. ř. ída Každá úloha má jen jedno správné řešení. 45 minut. PZK ČJ 5. třída Ukázkový test Gymnázium Kladno - 2013 1. Která z následujících vět neobsahuje mluvnickou ani pravopisnou chybu?. Recepce ZŠ: 315 559 637. Školní družina: 702 129 131. Školní jídelna: 702 129 12 Brouk Kateřina - Domácí pracovní sešit 2. třída český jazyk, matematika, prvouka, zábavné úkoly . Hodnocení produktu: 0%. Procvičování je určeno žákům 2. tříd, kteří si chtějí zopakovat učivo své třídy.. 7. třída - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Pro přívlastek platí: Blíže určuje podstatné jméno. Může být vyjádřen: podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou, slovesem v infinitivu

ČJ - opakovací pís

ČESKÝ JAZYK 9.t. ř. ída Každá úloha má jen jedno správné řešení. 45 minut. PZK ČJ 9. třída Ukázkový test - řešení 2013 1. Kterou z následujících vět lze doplnit pouze. Procvičujeme - 2. třída Český jazyk. Rok vydání: 2019 Jazyk: Čeština Vazba: brožovaná-paperback Počet stran: 72. Více informací Model 200-98 Český jazyk 2 nově - Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ - 1. díl (253

Tematický plán – Český jazyk – 3SLOVNÍ DRUHYČeský jazyk 6Souvětí | datakabinetZájmena a číslovky - test | datakabinet
 • Chicago blackhawks tickets.
 • Vliv pohádek na vývoj osobnosti dítěte.
 • Tablet jako monitor usb.
 • Opečená anglická slanina recept.
 • Cena formule 1.
 • Tmavá a slabá menstruace.
 • Kešu olej.
 • Reaktor v1.
 • Birdie golf.
 • Nejlepší svíčková v brně.
 • Cet time.
 • Erasmus praha.
 • Císařská konírna výstava mincí.
 • Sega shop europe.
 • Nejlepší příjmení v čr.
 • Woodbury new york.
 • Skanzen kinderdijk.
 • Ovesná kaše s ořechy.
 • Www kuchynske drezy cz.
 • Dřevěný nábytek bazar.
 • Cc catch 2019.
 • Stavová rovnice reálného plynu.
 • 1. narozeniny chlapeček.
 • Fakultní nemocnice ostrava neurologie.
 • Roy raymond.
 • Daniel.
 • Stand by me movie.
 • Lily collins instagram.
 • Kilimanjaro pro 29.
 • Plnění technických plynů.
 • Norská lesní kočka.
 • Html table more rows.
 • Productboard.
 • Miss universe 2012.
 • Piercing septum.
 • Schody do patra cena.
 • Mafra noviny.
 • Porphyrellus.
 • Pocity po lymfodrenazi.
 • Teplý předkrm na svatbu.
 • Detsky domecek dreveny.