Home

Obvod země na poledníku

1/4 obvodu Země je tedy 10 000 000 metrů, tj. 10 000 km, neboli obvod celé Země je 40 000 km. Ve skutečnosti je obvod podél rovníku asi 40 075 km. Země je trošku spláclá vlivem rotace a Francouzi to měřili před 250 lety podél poledníku pomocí tehdy dostupných zeměměřičských přístrojů, takže se to s dnešní. Země je třetí planeta sluneční soustavy se střední vzdáleností od Slunce asi 1 AU, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.Země vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit - Měsíc Eratosthenés své měření obvodu Země provedl ve 3. století př. n. l. v Egyptě. Vybral si dvě města, o kterých předpokládal, že se nacházejí na stejném poledníku: Syene (dnešní Asuán, ležící přibližně na obratníku Raka) a Alexandrii

Kolik je obvod zeměkoule? - Ontol

Obvod Země na rovníku 40 000 km Povrch 510 mil. km2 Oceány 70,8 % poledníku a polorovinou poledníku sledovaného místa (západní a východní délka) rovnoběžka - spojnice všech bodů se stejnou zeměpisnou šířkou (nejdelší rovnoběžka je rovník Čtvrtník poledníkový 10,002.008 m, průměrný oblouk poledníkový 1°... 111.133 m, obvod poledníku 40,008.032 m, obvod rovníku 40,076.625 m. Obvod rovnoběžky na 30.° 34,737.120 m, [Země] obklopena je na všech stranách ovzduším (viz Atmosféra). Výška ovzduší není přesně známa

Pak si řekli jak by měl být asi ten metr dlouhý a rozhodli se, že to bude 1/10.000.000 tedy jedna desetimiliontina kvadrantu Země. To se dobře pamatuje, a není to ani moc ani málo, metr je tak akorát dobře do ruky. Takže pokud vezmu čtyři kvadranty 4x10.000.000 - mám obvod poledníku Země v metrech, v km je to: 40.000 km (cca) Vlevo od nultého poledníku jsou další, označené čísly do 180°. Protože na mapách je vlevo západ, jsou to poledníky západní délky (z.d.). Vpravo jsou poledníky také číslovány od 0° do 180°. Jsou to poledníky východní délky (v.d.). Číslo 180° má poledník, který je přímo proti poledníku 0°(hlavnímu poledníku) Eratosthenův postup je založen na stanovení vzdálenosti s dvou míst na stejném poledníku, které odpovídá na zemské kouli středový úhel α. Z takto získaných znalostí by pak bylo již jednoduché odvodit zemský obvod, samozřejmě za předpokladu, že by Země byla ideálně kulatě těleso (což není)

Země Detail otázky na Odpovědi.cz. Domů Kategorie měří obvod zeměkoule 40009153 m. 8 Kdo udělil odpovědi palec? annas, BEAES, anonym, iceT, George25, Emefej, zbyndo před 3580 dny. 0 Nominace Nahlásit: Otázka nemá žádné další odpovědi Výsledný obvod Země byl podle Eratosthena 252.000 stadií, tj. 39.650 až 53.150 km (podle hodnoty stádií). Výsledek je to na tehdejší dobu velmi přesný, neboť skutečný obvod Země činí 40.075 km. O 2.300 let později se podobný experiment odehrál na hřišti Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí Vzdálenost obou měst odhadl podle doby cestování karavany na 5 000 stadií, obvod Země mu tedy vyšel na 50 ∙ 5 000 = 250 000 stadií. Předpokládá se, že jedno stadium mělo asi 157,7 m. Délka celého poledníku vycházela 39 425 km, což je délka kratší řádově o pár set km. Sám Eratosthenes svému měření nepřikládal. Planeta Země má tvar rotačního elipsoidu (geoidu) s rovníkovým průměrem 12 756,28 km a polárním průměrem 12 713,51 km. Obvod Země na rovníku činí 40 075 km. Celkový povrch Země je 510 070 000 km 2, z toho jen 29,2 % připadá na souš. Objem Země je 1 083 209 000 000 km 3, střední hustota 5 515 kg × m -3 Obvod Země určil na asi 39 500 km Měření obvodu Země Další měření: Vzdálenost 1° na pařížském poledníku určil podle počtu otáček kola vozu Měření obvodu Země J. B. Listing - 1871 Těleso, jehož tečny jsou v každém bodě jeho povrchu kolmé na směr tížnic

Země - Wikipedi

 1. Dnešní věda říká, že obvod Země po poledníku činí 40 009,15 kilometru a poloměr 6378 kilometrů. Eratosthenes si všimne, že předměty v daném místě nevhrají stín. Dobrá metod
 2. Přidat komentář. Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy
 3. Například zakřivený zemský stín vržený na povrch Měsíce při zatmění Měsíce. • Co je delší, obvod rovníku nebo poledníku? Země je zploštělá, s polárním poloměrem (6 357 km) menším o 21 km než rovníkovým (6 378 km), proto je obvod rovníku delší. Zemský tvar není přesně kulový, nýbrž vzhlede

Obvod Země o pak vypočetl přes rovnici o/s = 360°/? , odkud o = s*360°/ a. Další měření provedli Arabové v 9. století v blízkosti Bagdádu. První novodobé evroé stupňové měření provedl Francouz Fernel na pařížském poledníku. Moderní stupňová měření byla započata v 17. století. Začala se. Obvod poledníkové elipsy: 40 008 552 metrů Střední hodnota 1° zeměpisné šířky: 111 135 Povrch Země: 510 065 605 mil.km 2 Objem Země: 1 083 210 000 000 km 3 Hmotnost Země: 5 973 000 000 000 000 000 000 tun Průměrná hustota Země: 5 514 kg/m 3 Průměrná rychlost Země na oběžné dráze: 107 172 km/

Obvod poledníkové elipsy 40 008 km Střední hodnota 1° zeměpisné šířky 111 km Povrch Země 510 mil km2 Objem Země 1 083 mil km3 Hmotnost Země 5 977 . 10 24. Poloha na Zemi se určuje pomocí zeměpisných souřadnic, kterými jsou zeměpisné šířky a zeměpisné délky. Zeměpisné póly - průsečíky rotační osy Země s povrche Země je kulatá - je dobře známá. Co ještě víme o jeho tvaru a velikosti? Kdo z nás vám řekne, kolik kilometrů obvod Země obsahuje v rovníku? A na poledníku? Kdo ví, kdy a jak byla poprvé změřena délka zemského obvodu? Mezitím jsou tato fakta mimořádně zajímavá Je to doba mezi dvěma následujícími vrcholeními Slunce na místním poledníku. Střední sluneční den trvá přesně 24 hodin. Země se během něj otočí přibližně o 361°. Za jeden den se totiž Slunce na obloze posune o necelý 1 stupeň, čili o ten se musí Země dotočit, aby Slunce opět vrcholilo na stejném poledníku

Jak jsme měřili obvod Země - RV

 1. Země je válec; na severním pólu je Země vyboulená, na jižním pólu zploštělá; obvod Země je 40 000 km; Jurij Alexejevič Gagarin - první člověk ve vesmíru (12.4.1961) Fernão de Magalhães - mořeplavec, první úspěšná plavba kolem světa; glóbus - zmenšený model Země; jenom na Zemi jsou podmínky pro živo
 2. Tak aktovku na záda a jdeme do školy krasavci : Obvod země = 40 075 000 m průměr = 12 756 268.688815 m 40 075 000 +metr = 40 075 001 m průměr =12 756 269.007125 m 12 756 269,007125 m lépe v poloměru 6 378 134.503563 m-12 756 268,688815 m - 6 378 134.344408 m = 0,31831 m = 0.159155 m Nás zajímá poloměr - aneb vzdálenost z.
 3. Poledníkový průměr Země 12 713 km Obvod rovníku 40 075 695 metrů Pravý slunečný den je doba, která uplyne mezi dvěma po sobe následujícími vrcholeními Slunce na místním poledníku. Tato doba se mění, protože se mění rychlost oběhu Země. Proto byl zaveden střední sluneční den, který se dělí na 24 hodin po 60.
 4. Země je třetí planeta sluneční soustavy, která je největší terestrickou planetou v soustavě a jediným planetárním tělesem, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.Země nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit - Měsíc.Země obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové dráze s.
 5. Zemská obvod je vzdálenost kolem na Zemi, a to buď kolem rovníku (40,075.017 km [24,901.461 mi]) nebo kolem pólů (40,007.86 km [24,859.73 mi]).. Měření obvodu Země bylo pro navigaci důležité již od starověku. Nejprve to vypočítal Eratosthenes, což udělal porovnáním výšek středního dne na dvou místech známých severojižní vzdáleností

Tvar, rozměry a pohyby Země. Země není dokonale kulatá, je zploštělá na pólech. vzdálenost od středu Z k rovníku 6378 km. vzdálenost od středu Z k pólům 6357 km. obvod rovníku 40 000 km. Pohyby Země. a) pohyb Z kolem své osy - 1 den, střídání dne a noci, Z se otáčí od Z na V, x směru hodinových ručiče Chlapec tlačí vozík silou F1=20N. Vozík působí na chlapce silou F2. Jak velká je tato síla? Tečna Je dán trojúhelník ABC, jehož obvod je 2s (2s = a + b + c), a kružnice k (S, ρ) je kružnice trojúhelníku vepsaná. Vypočtěte délku tečny kružnice k z bodu A. Sestrojte polární průměr Země 12 713 km. obvod poledníku 40 008 km. obvod rovníku 40 075 km. povrch Země 510 083 000 km2. plocha vod 361 455 000 km2. plocha souše 148 628 000 km2. objem Země 1 083 319 780 000 km3. hmotnost Země 5 978 000 000 000 000 000 000 tun. hustota Země 5,5 g/cm3

Správná cesta k jedničce ze Zeměpisu-Dějepisu - Zeměkoul

F Délka poledníku 40 000 km G Objem Země 1 083 319 780 000 km3 H Vzdálenost Země - Slunce 150 000 000 km I Vzdálenost Země - Měsíc 384 400 km Úkoly. Vyjádřete uvedená čísla pomocí zápisu desetinného čísla a mocniny čísla deset (a.10n, kde 1 ≤ a <10), číslo a zaokrouhlete na setiny - úhel, který svírá normála n v uvažovaném bodě X na zemském povrchu a rovina zemského rovníku. 0°, 90°> - severní šířka (+), jižní šířka (-) zeměpisná délka λ - úhel, který svírá rovina poledníku procházejícího daným bodem X na zemském povrchu a rovina nultého poledníku . 0°, 180°> D Rovníkový průměr Země 12 756 km E Obvod rovníku 40 075 km F Délka poledníku 40 000 km G Objem Země 1 083 319 780 000 km3 H Vzdálenost Země - Slunce 150 000 000 km I Vzdálenost Země - Měsíc 384 400 km Úkol. Zaokrouhlete údaje v tabulce na dané řády: A statisíce 510 100 000 . km2. E desítky 40 080 . km. B milion

:: OSEL

⇒ obvod Země 39 - 53 tis. km 9.st. Arabové → zjišťovali délku 1°z.š. pomocí černého lokte (tyč dlouhá 5 m) ⇒ 111 až 113 km 16.st. - lékař Fernel (FRA) určil místo na pařížském poledníku ležící 1° severně od Paříže a vzdálenost změřil z otáček kol obvod rovníku referenčního elipsoidu. 40 075,695 km. povrch referenčního elipsoidu. který svírá normála bodu na povrchu Země s rovinou rovníku (0-90°) zeměpisná délka. úhel mezi polorovinou místního poledníku s polorovinou základního poledníku (0-180°) nultý = základní poledník. poledník procházející.

Jaký obvod v km má zeměkoule? - Ontol

VELIKOST ZEMĚ. rovníkový poloměr: 6378 km; poledníkový průměr: 12 713 km; obvod rovníku: 40 075 km; hmotnost Země: 5,97.10 24 km 3; vzdálenost od Slunce: 150 mil. Km; průměrná teplota: 15ºC . POHYBY. rotace = kolem vlastní osy. revoluce = kolem Slunce. precese = kmitání zemské osy. uvnitř vesmíru. Rotace Země. rotuje od západu k východ Díky tomu bylo možné stanovit přesný obvod podél nejdelšího poledníku a nejdelší rovnoběžku a také objasnit velikost rozdílu mezi těmito parametry. Takže dnes ve vědecké komunitě jako oficiální hodnota obvodu planety Země na rovníku, tj. Nejdelší rovnoběžky, je obvyklé uvést číslo představující 40075, 70. úhel, který svírá rovina rovníku se spojnicí daného bodu se středem Země. úhel, který svírá rovina 0° poledníku s rovinou místního poledníku daného bodu. síť tvořená rovnoběžkami a poledníky. Oběžnice jsou. planety. měsíce. planetky. Sklon zemské osy je. 23,5° 66,5° 48

Zeměpisná sí

oběh kolem Země i kolem vlastní osy za lunární měsíc (tzn. 28 dní) = příčina toho, že stále vidíme stejnou stranu. oběh kolem Slunce-> změny vzájemné polohy Měsíce vůči Slunci pozorujeme jako měnící se tvar osvětlené části Měsíce - tj. měsíční fáze = > určuje jaká část přivrácené strany měsíce je osvětlená Sluncem Názory na postavení Země ve vesmíru: 1) geocentrický - názor, že Země je střed vesmíru 2) heliocentrický - názor, že Slunce je střed vesmíru 3) Kepler => 3 zákony + Newtonův gravitační zákon (viz ot. 3) - jako první vypočítal obvod Země po poledníku (38 000 km). Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m.Byl zaveden na konci 18. století ve Francii a jeho délka je odvozena od jedné desetimilióntiny délky poledníku od pólu k rovníku. Na metru byla současně založena metrická soustava fyzikálních veličin. Nejčastěji používané odvozené jednotky jsou milimetr (mm, tisícina metru), centimetr (cm, setina metru) a. Obvod kruhu má 360 stupňů, tedy 360×60=21600 úhlových minut. Obvod Země je tedy přibližně 21600 námořních mil nebo 21600×1,852=40003,2 km. Protože otáčka Země trvá 1440 minut, je rychlost zdánlivého pohybu slunce po povrchu Země 15 námořních mil za 1 min. Velikost časového pásma je 360/24=15 úhlových stupňů Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.Země nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit - Měsíc.Země obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové dráze s.

ANTIKA - Eratosthenés z Kyrény a měření zemského obvod

Jaký je obvod zeměkoule? Odpovědi

n. l.), který během svého tamějšího působení spočítal obvod Země a po přepočtu ze stadií, což byly tehdejší jednotky délky, na kilometry dostal hodnotu 44730 km. A to je na tehdejší dobu a použitou metodu velmi přesné měření. Měření prováděl na základě těchto předpokladů: 1 Země - na té jediné je život; - obvod Země je 40 000 km; - vykonává 2 pohyby: a) jsou stejně dlouhé, počítají se od hlavního = nultého poledníku 0° (prochází Londýnem); - poledníky jsou na východní polokouli označeny od 0° - 180° ; na. Země je třetí planeta sluneční soustavy, která je největší terestrickou planetou v soustavě a jediným planetárním tělesem, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život. Země nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit - Měsíc. Země obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové dráze.

čas na příslušném poledníku - všechna místa na stejném poledníku mají stejný místní čas; 1° zeměpisné délky = 4 minuty (=24 h/360°=24×60/360=24/6=4 min) 15° zeměpisné délky - 1 hodina (4×15=60 minut) Pásmový čas Od roku 1884 (průmyslová revoluce) časová pásma po 15 stupních se stejným čase Praha - leží na 50. rovnoběžce na S polokouli = 50º s.š. Oslo 60º s.š. Jakarta 6º j.š. ZEMĚPISNÁ DÉLKA - oblouková vzdálenost místa na zemi od hlavního (nultého) poledníku, vyjadřujeme ve stupních. - určujeme podle poledníku, který tím místem prochází Místa na: V polokouli - východní zeměpisná délka. Vzdálenost obou měst odhadl podle doby cestování karavany na 5 000 stadií, obvod Země mu tedy vyšel na 50.5 000 = 250 000 stadií. Předpokládá se, že jedno stadium mělo asi 157,7 m. Délka celého poledníku vycházela 39 425 km, což je délka kratší řádově o pár set km. Sám Eratosthenes svému měření nepřikládal.

Video: :: OSEL.CZ :: - Jak studenti měřili obvod Zem

Rozměry Země Eduportál Techmani

Země má pouze jeden přirozený satelit - dobře známý Měsíc, který má významný vliv na přílivy na modré planetě. Délka rovníku je přibližně 40 076 kilometrů, což je o téměř 44 kilometrů delší než délka poledníku (proto se v závislosti na místě měření změní průměr Země) Jaký průměr má kruh, jestliže se na dráze 0,37 km otočí 121 krát? Pravouhlý Určitě úhly pravoúhlého trojúhelníku, s přeponou c a odvesnamy a, b; jestliže platí: ? Poledník Jakou dráhu (délku) po zemském poledníku představuje 23°, když poloměr Země je 6370 km? Kulový vrchlí

Eratosthenes | Eduportál Techmania

PLANETA ZEMĚ Tvar a velikost Země REFERENČNÍ KOULE na mapách počítá REFERENČNÍ KOULÍ s poloměrem 6371 km, která má stejný povrch i objem jako elipsoid. 1083 . 109 km3 Objem Země 6 . 1024 kg Hmotnost Země 510 mil.km² Povrch Země 111km 135 m Střední hodnota 1° zeměpisné šířky 20 004 km Délka poledníku 40 076 km. Eratosthenes z Kyrény - Encyklopedie fyziky Eratosthenes z Kyrény V alexandrijské knihovně působil i přítel Archiméda ERATOSTHENES Z KYRÉNY (276 - 194 př. n. l.), který během svého tamějšího působení spočítal obvod Země a po přepočtu ze stadií, což byly tehdejší jednotky délky, na kilometry dostal hodnotu 44730 km Alexandrii je stejný, jako poměr obvodu Země ve stadiích a vzdáleností mezi Asuánem a Alexandrií. Výsledný obvod Země byl podle Eratosthena 252.000 stadií, tj. 39.650 až 53.150 km (podle hodnoty stadií). Výsledek je to na tehdejší dobu velmi přesný, neboť skutečný obvod Země činí 40.075 km Obvod oběžné dráhy: 0,680 T m 4,545 AU: Výstřednost: 0,006 773 23: Perihel: 107 476 002 km 0,718 432 70 AU: Kartografické souřadnice objektů na Venuši jsou vztažené k nultému poledníku, což je 90 krát více než na povrchu Země Vzdálenost změřil na 5000 stadií, z toho vyčíslil obvod Země kolem poledníku na 252 000 stadií, tj. asi 40 000 km, což je téměř úplně přesně (poledníkový obvod zeměkoule je 40 007,86 km). Hmotnost Označuje se m (z anglického mass ). Základní jednotka SI - kilogram (kg)

Země - outdoor web Treking

BC Obvod Země 180 tisíc stadiónů Poloměr 4500 km Ptolemaios + Kolumbus Hvězda Canopus na Rhodu se dotýká obzoru v Alexandrii je o 7.5o výše Archimédés ze Syrákús, 3. stol. BC Obvod Země 300 tisíc stadiónů Poloměr 7500 km Eratosthenés R » 5000 * 360o / 7.2o » 250 000 zeměpisná délka zem. šířka Hipparchos z Nikáie, 2. (uvažujte model Země jako kouli o poloměru 6371 km) 6/ Určete délku 1° oblouku AB hlavní kružnice na zeměkouli o poloměru R = 6371,1 km (délku 1 v poledníku a v rovnoběžce pro 60º s.š.). 7/ Jak velká je hodinová rychlost bodu na rovníku (na zeměpisné šířce 60º s.š.)

Osmiúhelníková rámová anténa na střední vlny SWL = Short

Obvod Země je tedy přibližně 40 000 km. Rovníkový obvod je o něco delší než polární obvod - měření založené na tomto (40,075,017 / 60 × 360 = 1855,3 metrů) je známá jako zeměpisná míle. Viz tak 1792 - při měření na pařížském poledníku stanovena nová délková jednotka - METR = 1 desetimilióntina poledníkového kvadrantu Země -> 1799 ve FRA, 1876 v R-U 1957 - družicová geodézie -> 1. umělá družice Země Sputnik 1 (SSSR) - družice s polární drahou a geostacionárn Obvod na polarnu: 39 940,638 km: čímž vznikne rovina rovníku, která na povrchu Země tvoří kružnici tzv. zemský rovník. úhel mezi rovinou základního poledníku s rovinou místního poledníku bodu a může nabývat hodnot 0° až +180° na východ od greenwichského poledníku (východní zeměpisná délka) a na západ od. Myle a Miles se zde přesměrovávají. Pro město starověké Lycie, viz Myle (Lycia).Pro město starověké Cilicie, viz Myle (Cilicia).Pro jiná použití, vidět Mile (disambiguation) a Miles (disambiguation) Země, na které žijeme, je nevelká planeta sluneční soustavy, která se svým tvarem podobá kouli. Základní údaje: A Povrch Země 510 083 000 km2 B Rozloha souše 148 628 000 km2 C Rozloha oceánů a moří 361 455 000 km2 D Rovníkový průměr Země 12 756 km E Obvod rovníku 40 075 km F Délka poledníku 40 000 k

 • 42 denni hladovka.
 • Trampolína marimex 305 cm.
 • Sousedi online sledujufilmy.
 • Odrůdy hrachu.
 • Pracka samsung cisteni.
 • Alice cooper csfd.
 • Výroba fotokoutku.
 • Drůbež druhy.
 • Do while c#.
 • Hormony mužské.
 • Auto backup samsung delete.
 • Červené banány.
 • La roche posay akce.
 • Mickey mouse oscar.
 • Baba jaga kniha.
 • Návrh odvětrání střechy.
 • Ridky vzduch na horach.
 • I hranice.
 • Řád přijímacího řízení čvut.
 • Skoda columbus video.
 • Whistlerova matka bean plakát.
 • The forest ps4 heureka.
 • Cebia safeline.
 • Rakovina jícnu věk.
 • Notebooky acer.
 • Ovesná kaše s ořechy.
 • Sous vide výslovnost.
 • Celoroční program skaut.
 • Ewan mcgregor manželka.
 • Jak získat viagru.
 • Oxyuranus scutellatus.
 • Paranormal challenge.
 • Illustrator text to path.
 • Tibet brno.
 • Awh seřízení objektivu.
 • Instagram živé vysílání na pc.
 • Mongolsko bankovky.
 • Hustota energie baterie.
 • Zatahování svatba.
 • Stanley cup winners 2019.
 • Elace geometrie.