Home

Studium psychoterapie

DVOULETÉ ZÁJMOVÉ STUDIUM: přijímá se (max. 30 posluchačů), bez zkoušek, bez věkového omezení od 18 let výše, předchozí dosažené vzdělání pro přijetí nerozhoduje. PŘEDNÁŠKY: jedenkrát měsíčně v sobotu - září až červen od 9,00 do 15,00 hodin v Brně, ul. Poříčí 5 - od hlavního vlakového nádraží tramvaj č. 2, směr Modřice, výstup čtvrtou zastávku. Připravujeme rovněž navazující magisterské studium tak, aby bylo možné pokračovat ve studiu přímo na VŠAPs. Vysoká škola aplikované psychologie dává nové možnosti studia psychologie pro všechny zájemce, jednak pro absolventy středních škol - maturanty formou denního studia a jednak pro lidi z praxe, při zaměstnání. Psychoterapie bez vzdělání? Zkušenosti mají svou váhu. Přesto je ucelené teoretické vzdělání nenahraditelným základem. Základním požadavkem pro kvalifikaci psychoterapeuta je ukončené vysokoškolské studium. K následnému vstupu do psychoterapeutického výcviku je akceptovatelné vzdělání nejen v psychologii, ale. Výcvik Rogersovské psychoterapie je garantován a certifikován Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Kde lze studovat psychologii dálkově: VŠEM. Soukromá Vysoká škola ekonomie a managementu nabízí studium psychologie jako specializaci oboru Komunikace a lidské zdroje. První dva roky studujete obor ve všeobecném základu a pro třetí ročník si vybíráte specializaci ze čtyř možností: Komunikace a společnost, Řízení lidských zdrojů, Psychologie a sociologie a. Školení: studium-psychoterapie - Najděte si kurz a nebo školení z nabídky různých společností. Web obsahuje Seznam kurzů a školení z různých oborů : Rekvalifikační kurzy, semináře a školení - Zdravotní kurzy a alternativní medicína - Jazykové kurzy a školení - Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře - Dotace, projekty, EU, fondy a. Navazující magisterské studium: Psychoterapie a klinická psychologie. Uplatnění v praxi. Profilace připravuje studenty psychologie na lákavá a náročná povolání v klinické nebo terapeutickoporadenské praxi. Studenti této profilace získávají prohloubený aplikační přehled o uplatnění a povaze práce psychologa ve. navazující magisterské studium Zdá se, že velkou roli v dostupnosti péče hrálo umožnění plateb za poskytování psychoterapie vzdáleným přístupem zdravotními pojišťovnami v ČR. Z České republiky se průzkumu účastnilo 112 psychoterapeutů oslovených přes Českou asociaci pro psychoterapii Psychoterapie se zaměřuje na léčení, prevenci či rehabilitaci více závažných duševních potíží, zatímco například poradenství řeší méně zavážné běžné obtíže. Psychoterapie je odborná, intervence je hlubší, rozsháhlejší a intenzivnější. Zjednodušíme Vám studium, jsme profesionálové v oboru

Magisterské navazující studium Psychologie a psychoterapie

Psychoterapie. Přejít na profil MUDr. Dominik BLAŽEK. Psychiatrie, Psychoterapie. Přejít na profil +420 735 758 837 ordinace@pscpraha.cz. Na Hutmance 441/16 158 00 Praha 5 - Jinonice Facebook. Nejbližší kurzy a semináře. Září 2020. Česká asociace pro psychoterapii, profesní psychoterapeutická společnost. Read Time: 1 min. Prosazovat rozvoj, rozšiřování a veřejné uznání psychoterapie jako samostatné, na rezortech nezávislé profese podle Štrasburské deklarace o psychoterapii Sny a psychoterapie. 27.11.2015 Comments are off. Sen je produktem naší mysli ve formě obrazu, příběhu a pocitů a přichází z našeho nevědomí. Sny se nám zdají každou noc - dokonce několikrát za noc, jen málokdy si je po probuzení pamatujeme 31.12.2020, 908 Kč, 1099 Kč s DP

Psychostudium.cz : Poradenská psychologi

Mgr

Vysoká škola aplikované psychologie - Studium

Psychotherapie: Im Psychotherapie-Studium setzt du dich mit der Diagnostik und Behandlung von psychischen Krankheiten auseinander. Du lernst wissenschaftliche Forschungsmethoden anzuwenden und deine eigenen Forschungsideen umzusetzen. Nach einem fünfjährigen Studium wartet noch eine dreijährige Ausbildung auf dich Psychologie und Psychotherapie: 20 Studiengänge. Finde die besten Studiengänge für Dein Psychologie und Psychotherapie Studium Studiengang Psychotherapie. Une Collecte: Das ausgestellte Werk im Hintergrund stammt von der Künstlerin Arina Essipowitsch. Sie suchen eine Ausbildung im Bereich der Psychologischen Psychotherapie? Herzlich Willkommen beim Studiengang Psychotherapie an der Ruhr-Universität Bochum, einer Psychotherapieausbildung mit vielen Vorteilen Tematické okruhy k rozdílové zkoušce Psychoterapie pro navazující magisterské studium na PVŠPS Průběh rozdílové zkoušky: Student/ka si vylosuje jednu otázku. Pak má možnost patnáctiminutové přípravy na její zodpovězení. Při neúspěchu má student možnost zkoušku opakovat, nejvýše však ještě dvakrát. 1

Direkt Psychotherapie studieren: Ohne NC, approbationskonform und praktisch praxisnah. Alle Studierende, die sich ab dem Wintersemester 2020/21 an der MHB für ein Studium der Psychologie entscheiden, beginnen in dem neuen approbationskonformen und polyvalenten Bachelorstudiengang Psychologie, d.h. die Studierenden haben nach erfolgreichem Abschluss des Bachelorstudiums die Möglichkeit, sich. Psychotherapie soll ein eigener, fünfjähriger Studiengang an den Universitäten werden. Das Studium soll sich in ein dreijähriges Bachelor- und ein zweijähriges Master-Studium gliedern. Das Studium soll die gesamte Breite der wissenschaftlich anerkannten psychotherapeutischen Verfahren umfassen und grundlegende Kompetenzen vermitteln, die. Wenn Du Psychotherapeut werden möchtest, absolvierst Du ein Direktstudium in Psychotherapie. Dieses besteht aus einem 3-jährigen Bachelor und einem 2-jährigen Master Studium. Nach einer staatlichen psychotherapeutischen Prüfung erhältst Du die Berechtigung (Approbation), den Beruf des Psychotherapeuten auszuüben Psychotherapie-Studium: Ich habe Rechte wie ein Schülerpraktikant und werde unterbezahlt Verlag Mediadaten Rechte & Lizenzen..

Individuální psychoterapie (systematická a podpůrná). Rodinná psychoterapie (práce s celým rodinným systémem). Skupinová psychoterapie. Doporučení k jiným typům léčby na Klinice adiktologie. Cílová skupina. Osoby starší 18 let, které problémově užívají či mají závislost na návykových látkách nebo činnostech Aktuelles zur Psychotherapie-Reform und zu unseren neuen Studiengängen: In Marburg werden wir ab dem Wintersemester 2020/21 einen 6-semestrigen, polyvalenten Bachelorstudiengang Psychologie anbieten (siehe Prüfungsordnung). Dieser bietet die Grundlage für 4-semestrige Masterstudiengänge Das Psychotherapie-Fachspezifikum Verhaltenstherapie (akademisch oder Master of Science) wird an der Donau-Universität Krems im Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit angeboten Das Psychologie Studium im Detail: Alle passenden Unis und FHs in Österreich. PLUS Infos zu Voraussetzungen, Inhalten & Karriere auf einen Blick Bakalářské studium psychologie je vstupní branou do velmi rozmanitého oboru. Jeho cílem je předat studujícím základní psychologické poznatky a dovednosti, aby mohli zodpovědně naplánovat své další profesní směřování, ať už v oboru psychologie, nebo mimo něj

Dieses Psychotherapie-Studium untergliedert sich wie folgt: 3 Jahre Bachelor-Studium → 2 Jahre Masterstudium → Staatliche Prüfung → Approbation. Nach dem jeweiligen Landesrecht müssen angehende Psychotherapeuten spezielle Weiterbildungen in stationären oder ambulanten Einrichtungen anschließen. Die Behandlungsleistungen in dieser Zeit. Tak, a teď to přijde. Kdo je psychoterapeut? Zdravotnictví takové zaměstnání nezná. Není legislativně zakotveno. Podle uznávaných teoretiků, praktiků a politiků psychoterapie Johna Norcrosse a Jamese Prochasky je psychoterapie odborná a záměrná aplikace klinických metod a interpersonálních postojů vycházejících z uznávaných psychologických principů, se.

Jan Jeřábek - Fotoalbum - gr 2

Psychoterapie bez vzdělání? Psychologie

Gemeinsam mit Kooperationspartnern (vom BMSGPK anerkannte Fachspezifika) bietet die Bertha von Suttner Privatuniversität eine universitäre Psychotherapieausbildung an. Der Masterstudiengang Psychotherapie baut grundsätzlich auf dem Bachelorstudiengang Psychosoziale Interventionen auf. Mit einem fachnahen Erststudium und bereits absolviertem Propädeutikum können Sie aber auch gleich direkt. Psychiater, Fachärzte für Psychotherapie und Psychotherapeuten, diese Bezeichnungen werden oft gleichbedeutend verwendet. Dabei handelt es sich um verschiedene Berufsgruppen Seit 1998 regelt das Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeutengesetz - PsychThG) die Ausbildung der Psychotherapie durch Psychologische Therapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. In dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18

Ein Fernstudium in Psychotherapie bereitet auf die amtsärztliche Überprüfung zum Heilpraktiker mit der Fachrichtung Psychotherapie vor. Ebenso wie Psychologen und Psychotherapeuten dürfen Sie nach Abschluss des Fernstudiums und Bestehen der Prüfung vor dem Gesundheitsamt, Patienten mit psychischen Problemen beraten und therapieren NCs - und wo kann ich ohne NC studieren? Studieren in Deutschland - oder im Ausland? Studium in deutscher oder in englischer Sprache? Muss ich die Allgemeine Hochschulreife haben oder geht auch ein Fachabi? Wie bewerbe ich mich und wie werde ich Psychotherapeut etc. Hier bekommt ihr auch alle aktuellen Informationen Das Studium ist in seiner berufsbegleitenden Form einzigartig in der österreichischen Hochschullandschaft. *Der Antrag auf Anerkennung als Ausbildungsstätte für das psychotherapeutische Propädeutikum gemäß § 4 Psychotherapiegesetz ist beim zuständigen Ministerium eingebracht und derzeit in Bearbeitung. Psychotherapie studieren Končím střední školu, chci studovat nový obor/program. Navazující magisterské Mgr. Chci pokračovat ve vysokoškolském studiu Man kann hier die psychotherapeutische Ausbildung auch mit einem abgeschlossenen Studium oder einer abgeschlossenen Ausbildung im Bereich des Gesundheit- und Sozialwesens (Medizin, Sozialpädagogik), einem Bachelor oder Master der Psychologie bzw. der Psychotherapie- und Beratungswissenschaft oder einem Master der.

Vysoká škola aplikované psychologie - CENTRUM

 1. M.A. Religion und Psychotherapie. Zweijährig, berufsbegleitend mit Präsenzphasen an der Evangelischen Hochschule TABOR in Marburg; Unterricht durch führende Expertinnen und Experten des Fachgebietes; Zielgruppe: Psychologen, Ärzte, Pädagogen, Theologen, Seelsorger, Therapeuten, Berater und nach Absprache Absolventen anderer Fäche
 2. Geboren in Bayreuth. Medizinstudium an der Universität Erlangen-Nürnberg. Klavierstudium am Meistersinger Konservatorium Nürnberg. 1987-1990 Assistenzarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Würzburg. 1990-1996 wissenschaftlicher Mitarbeiter und 1996-1998 Arbeitsgruppenleiter und Oberarzt am Max-Planck-Institut für Psychiatrie München. 1998 Wechsel an der Klinik für Psychiatrie.
 3. ce, spisovatelce Lence.

Kde lze studovat psychologii dálkově? Možnosti jsou tři

Jan Jeřábek

Školení: Studium Psychoterapie - Skoleni-kurzy

Am Psychologischen Institut in Mainz bieten wir folgende Studiengänge an: - Bachelor neuer Studiengang Bachelor of science Psychologie und Psychotherapie (beginnend jeweils zum Sommer- und Wintersemester - Start im WS 2020/21 nach neuer Approbationsordnung) - Master Rechtspsychologie (Start WS 2020, danach Beginn jeweils zum Wintersemester AbiturientInnen kann man eine relativ klare Perspektive aufzeigen: Wer nicht mehr vor dem 01.09.2020 ein Studium aufnehmen kann, für den ist nur noch das neue Psychotherapiestudium der Weg zum Psychotherapeutenberuf. Hier gilt es jetzt aufmerksam zu beobachten, ob und ab wann Unis entsprechende Psychotherapie-Bachelorstudiengänge anbieten werden

Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Poslání : Vzdělávat a rozvíjet studenty v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami praxe a realizovat kvalitní vědeckovýzkumnou činnost s cílem přispět k obohacení psychologické vědy. Hodnoty: Akademická svoboda, Etické principy, Vědecká poctivost, Otevřenost vůči novému, Vzájemná solidarita a. Allerdings reicht das Studium allein - ähnlich wie auch in der Psychologie - nicht für den Beruf aus. Im Anschluss an das Medizinstudium ist noch eine Weiterbildung erforderlich. Zum einen kann sich direkt die Facharztweiterbildung mit dem Themenfeld Psychotherapie befassen. Zum anderen können Ärzte / Ärztinnen nach ihrer. e-mail: hana.sladkova@da-psychoterapie.cz adresa: Bohuslava ze Švamberka 12, 140 00 Praha 4 - Nusle. Terapeut certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii (ČAP) Studium: / Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Hekrova 805, Praha 4 Obor: sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Výcvik Ein Studium, das zu Ihnen passt. So läuft Ihr Studium ab: In Kursen wie Allgemeine Psychologie, Motivation & Emotion, Diagnostik, Persönlichkeitspsychologie etc. wird das Fundament für Ihr Studium gelegt Nejprve jsem absolvoval magisterské studium Učitelství pro ZUŠ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Dále diplomované studium Psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě. Ve stejné době také bakalářské studium Arteterapie na PF JčU v Č.Budějovicích

Navazující magisterské studium: Psychoterapie a klinická

Podklady pro studium psychoterapie, která zahrnuje různé metody léčby pomocí psychologických prostředků. Uplatňuje se ve všech oborech medicíny, nejen v psychiatrii, kde se ovšem používá nejsystematičtěji a u řady poruch může být léčbou volby. Existuje asi 440 psychoterapeutických škol. Jednotlivé techniky i přístupy těchto škol se někdy značně liší. Lékařská psychologie a psychoterapie. Výuka má za cíl: uvést studenty do oborů lékařské psychologie a psychoterapie, osvojit si základy psychologického myšlení, získat nejdůležitější psychohygienické a sociální dovednosti, které jsou nacvičovány v podobě konkrétních aplikací v medicíně Obsahem studia je psychodynamick psychoterapie. 1.4: Studium je organizov no v souladu s p edepsan mi po adavky tak, aby absolvent v cviku mohl po slo en kolokvia podle Hlavy 7 z skat, spl uje-li ostatn podm nky, kvalifikaci jako psychoterapeut ve zdravotnictv Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung zum 01.09.2020 gliedert sich die universitäre Ausbildung in Psychotherapie zukünftig in ein 3-jähriges polyvalentes Bachelorstudium Psychologie gefolgt von einem 2-jährigen Masterstudium Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Psychotherapie Psychoterapie a psychologické poradenství - Mgr. Jiří Ammer, psycholog. Moje služby Rád Vám pomůžu v následujících oblastech. Vztahové potíže. O rok později jsem dokončil magisterské studium psychologie. Při studiu jsem absolvoval kurz krizové intervence, stáž ve škole, v dětské nemocnici nebo na psychiatrické.

PVŠPS - Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Obor psychoterapeutická studia - možná témata

Vede katedru psychologie na FSS MU, kde založil magisterské studium psychoterapie. MUDr. Jan Roubal je psychoterapeutem, psychiatrem, lektorem psychoterapeutických výcviků a supervizorem, přednáší na FSS MU. Související projekty: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn. Studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha Studium psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě Komplexní výcvik v systemické psychoterapii, ISZ Prah

Psychoterapie a poradenství Pracuji s klienty, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, hledají způsob jak se posunout dál nebo chtějí zvýšit kvalitu vlastního života. Nabízím psychoterapii jako pomoc při aktuálních i dlouhodobých problémech s vlastním emočním prožíváním nebo komplikacích ve vztazích s okolím Jedná se o magisterské studium, po jeho ukončení se nový psycholog rozhoduje, zda se vydá cestou poradenství, diagnostiky a psychoterapie, zda bude pracovat v marketingu, ve školství nebo výzkumu Psycholog a psychiatr, jaký je rozdíl? Psycholog je absolvent vysoké školy, zpravidla filosofické fakulty nebo fakulty sociálních studií. Má titul Mgr. a pracuje psychologickými prostředky, mezi něž patří zejména rozhovor, pozorování a při diagnostice také použití dalších diagnostických metod (testových, dotazníkových i projektivních) Pražská vysoká škola psychosociálních studií - 3 leté, celoživotní studium - tato úžasná škola mě hluboce obohatila profesionálně i lidsky. Klasické vzdělání-studium psychoterapie: Pražská vysoká škola psychosociálních studií. v Praze - 3 leté,celoživotní studium Filozofická fakulta Ostravská univerzita Reální 5, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 802 +420 553 461 802. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898

Úvod / Psychosomatické centrum Prah

egopsychologie (studium vývoje psychiky v prvních letech života dítěte, zejména první 3 - základ hlavních rysů osobnosti) průběh psychoterapie: oba sedí v křeslech, probírají pacientovi vynořující se pocity a myšlenky; pozornost se věnuje snům, mají symbolický jazyk. Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duševno, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka o duševnu) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí (souhrnně označované jako psychika) a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat.Cílem psychologie je také, potažmo zejména. Hypnotická komunikační psychoterapie M. Eriksona (SPAS 2002, Praha) Krizová intervence a telefonická krizová intervence (Remedium, 2001) Postgraduální studium poradenské a rodinné psychologie (FSV UK 1998 - 2001) KBT výcvik (2000 - 2003) Kurz relaxačních technik a práce s tělem (CKI Bohnice Individuální psychoterapie je pomoc s odstraněním překážek v osobním růstu, na cestě k osobní spokojenosti. Koučink lidé vyhledávají, když si chtějí například ujasnit kam v životě dál směřovat, jaké řešení jim pomůže zvládnout náročný pracovní úkol Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41

Eliška Syrovátková - Poradenství pro pozůstaléPoradenství

Česká asociace pro psychoterapii - Úvo

Skupinová psychoterapie mentální anorexie a bulimie. Desetiměsíční komplexní psychoterapeutický cyklus léčby speciálně zaměřené na pomoc ženám a mužům s poruchou příjmu potravy. Zde najdete více... Odborný profil. Vystudovala jsem magisterské studium psychologie na FSS Masarykovy univerzity Studium psychoterapie v Houstonu. ŽIVOTNÍ STYL, OSOBNÍ ROZVOJ, TERAPIE | Pavel Nepustil, Eva Smejkal Smith | 11/2011. Obor psychologie má na celém americkém kontinentě jinou tradici než v Evropě, potažmo v České republice - a stejně tak i univerzitní výuka je do značné míry odlišná, navíc v každém státě a na každé. Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře Cílem semináře je uvést posluchače do základů problematiky dětské psychoterapie a poradenství. Seminář umožňuje nahlédnout do dětské terapie jako procesu, jeho jednotlivých fází; seznamuje s vybranými diagnosticko terapeutickými metodami, především s hrou či.

studium PSYCHOTERAPIE ANDĚL - PSYCHOLOG PRAH

Hlavní činnosti - Individuální poradenství a psychoterapie - Děti a rodina - Studium - Interkulturní adaptace - Návykové látky - Pedagogicko-psychologické poradenství - Krizová intervence - Poradenství (především pro studenty a zaměstnance UK) v době po koronavirové krizi může stále někdy probíhat on-line formou - je to na dohodě s konkrétním poradce 14/09/2015 Psychoterapie kvalifikace, psychoterapie, studium, vzdělávání Martin Lečbych. Psychoterapie je vědecká disciplína s dlouhou tradicí a bohatými kořeny. Jedná se o obor, který je trans-teoretický. Čerpá poznatků z psychologie, lékařství a dalších humanitních a zdravovědných oborů

Malá psychoterapie a psychiatrie dětí Studium

psychoterapie. O MNĚ. CENÍK. KONTAKT Skrze studium a sebezkušenost jsem se vydala na cestu poznávání toho, co pro mě osobně znamená žít naplněný a pravdivý život a moje vášeň se začala proměňovat v mé povolání. Jsem žena, matka dvou úžasných dětí,. Studium medicíny; A zase já; O medicíně. Jak uspět u zkoušky; Je to tam! Letní semestr ve druháku; Má to smysl? Motivační - i ty máš na medinu! Neklesejte na mysli! Otázky a odpovědi; Pátý semestr; Podesáté; Postřehy z oboru. Můj názor na medicínu; Pohled očima medika; Pozkouškové bilancování; První rok za mnou.

Centrum duševního zdraví Jeseník Šumperk O násMgr
 • Kartágo hannibal.
 • Řepík nežádoucí účinky.
 • Nejvyšší hora norska.
 • Plechové cedule bmw.
 • Minulý život příběh.
 • Ford focus st 2010.
 • Live hry.
 • Arašídy a warfarin.
 • Slohovka chybis mi.
 • Naleziště drahých kamenů na moravě.
 • Otáčky gramofonu.
 • Izák.
 • Medailonek srdce.
 • Instagram bez aplikace.
 • Max baer mary ellen sullivan.
 • Prodám neurol 2019.
 • Ticket to ride evropa.
 • Velká francouzská revoluce zajímavosti.
 • Apollon z vejí.
 • Kokosový dort raffaello recept.
 • V flegmona.
 • Slabce u rakovníka.
 • Dokument o sniperech.
 • Tento toaletní papír akce.
 • Vývoj orgánových soustav.
 • Infuze vitaminu c praha 6.
 • Inkkas patagonia.
 • Vtipné odpovědi.
 • Roztočíková nákaza včel.
 • Jak vykládat mariášové karty.
 • Detska seborea.
 • Sinusová tachykardie.
 • Teroristický utok londýn.
 • Jak dlouhé vlasy se ke mě hodí.
 • Restaurace a bowling praha.
 • Paklenica pdf.
 • Diagnostika karcinomu pankreatu.
 • Dreveny sindel pokladka.
 • How to make video from photos.
 • Netýkavka konžská wikipedia.
 • O cymen.