Home

Živočichové na louce prezentace přírodověda

Předmět : Přírodověda Ročník: čtvrtý Tematický okruh: Přírodní společenstvo živočichů - louky a pole Anotace: Prezentace obsahuje vybrané druhy živočichů hojně se vyskytujících na našich lukách a polích. Žáci doplňují názvy živočichů k daným fotografiím Pozná zástupce bezobratlých a obratlovců žijících na louce. Pozná a roztřídí je podle určitých znaků. Živočichové na loukách. a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Na louce_živočichové_hádanky_řešení Základní pojmy: Na louce_živočichové Třídění organismů - živočichové - vypracovala Mgr. Petra Makovičkov V materiálu je popsáno složení vzduchu, pohyby větru, objasněn pojem atmosféra. Je určen pro předmět přírodověda 4. ročník. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: ŠTIKOVÁ, Věra. Člověk a jeho svět: přírodověda pro 4. ročník. Ilustrace Hana Berková, Alena Baisová. Brno: Nová škola, c2010, 2 sv Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka.

Hvězdy, Slunce, Země, hlína, písek, kameny, voda, vzduch, rostliny a živočichové. Příroda je všechno kolem nás kromě toho, co vytvořil člověk svýma rukama. K přírodě patří i þlověk. Je její součástí. Bere z ní vše, co potřebuje ke svému životu: potravu, suroviny na výrobu nástrojů, materiál na oděv a obydlí Žáci si zábavnou formou na konkrétních příkladech procvičí znalosti o významu světla a tepla pro život na Zemi. Je určen pro předmět přírodověda 5. ročník. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: Člověk a jeho svět

Živočichové 1. Zakroužkuj písmena u pravdivých tvrzení. Z těchto písmen složíš tajenku, která ti dá jméno ptáka na obrázku. Č Bezobratlých živočichů je v přírodě více než obratlovců. Á Bezobratlí živočichové nemají žádnou, nebo mají vnější kostru. K Celkem existuje šest skupin obratlovců 38. Zvířata žijící na louce : 64. Jan Hus a husitství - opakování: 39. Rostliny vodní a vlhkomilné : 65. Země po husitských válkách: 40. Živočichové žijící u vody : 66. Jagellonci na českém trůnu : 67. Konec husitství po Jagellonce - op. 68. Na počátku vlády Habsburků : 69. Císař Rudolf II. 70. Povstání proti.

Živočichové na loukách - Přírodověda - Základní 1

Na louce žijí někteří živočichové, žijící i na poli (např. sysel obecný, zajíc polní, vrabec polní,). Nakreslete a pojmenujte alespoň 4 živočichy, vyskytující se na loukách: Na závěr si své znalosti z ekosystému louky procvičíme Živočichové a rostliny na louce . Žáci si připomínají druhy živočichů žijících na našich loukách, uvědomují si a opakují si zásady správného využívání luk, jejich přínos a funkci vzhledem k lidské společnosti. Třídí a uvědomuje si rozdíl mezi vlně žijícími a hospodářskými zvířaty Kdo víte můžete určit, kteří z těchto živočichů se dají jíst. Prý jsou jedlé kněžice, ploštice, včely...napište i jak by jste je chutně upravily Prezentace houby. Testy. Savci. Na webu používáme cookies. Grafika od thistlegirldesigns.com. Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno. Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu).. Webhosting Sweb.cz - Výpis souborů - skolicka6.sweb.c

Ekosystém louka. PREZENTACE LOUKA . louka - poznávačka. traviny-luk-a-obiloviny. ekosystem-louka. Louka. PREZENTACE/LOUKA. ekosystem-louky. prirodni-spolecenstvi. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro Z rostliny na louce, živočichové na louce Klíčová slova: ekosystém, louka, živočichov.

Výukový portál [] 1

 1. WEB s nápady Z VÝUKY i ZE ŠKOLNÍCH CHODEB... https://ucitelky.weebly.com. Vyhledávání. Úvodní stránka | Tisk | Mapa stránek | RS
 2. Na louce - rostliny a živočichové na loukách, stráních a pastvinách (8 až 10 vyučovacích hodin) - metodický postup - louka a její druhy - rostliny na loukách (1. část) - rostliny na loukách (2. část) - živočichové na loukách - kartičky k poznávání a procvičování živočichů a rostli
 3. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

2. Rostliny a živočichové na louce. a) výklad: UČ str. 51-53 (přečíst) b) zápis do sešitu: prezentace Rostliny a živočichové na louce (viz stránky školy Učební materiály pro žáky po dobu uzavření školy) - opsat do sešitu, kdo chce (někdo už dělá), může si lepit i ty obrázky, jak jsem vám dávala ve škol uČivo pŘÍrodovĚda 4.ročník zŠ pŘÍpravy. pŘÍrodovĚda . opakovÁnÍ pŘÍrodovĚda 4. roční 4. 11. 2020. NA SKYPU JSME PROBRALI: 1) živočichové a jejich znaky. 2) bezobratlí živočichové. DOMÁCÍ ÚKOL na příští týden: moodle: Téma 01 Živá příroda - rostliny a živočichové TEORIE: Prezentace živočichové Přírodověda. U lidských obydlí - rostliny a živočichové Na louce - rostliny a živočichové. DUM7_Na_louce_rostliny_a_zivocichove.pdf. Stáhnout. Detail. Ve vodě a v jejím okolí - rostliny a živočichové.

Př 4 Ekosystém louka: živočichové. 2016-2017 ŠKOLNÍ KALENDÁŘ Př 4 Na poli, na louce - ZŠ a MŠ Bílý Kostel nad Nisou. Přírodověda. kritéria přijetí pro 2015. VY_32_INOVACE_CJ_81 Téma hodiny: Vyjmenovaná slova po B. Přípravek na ochranu rostlin. XIREN Seznam: VY_32_INOVACE_7_3 Přírodověda pro 4. roč., Živočichové, rostliny, prac. listy,prezentace - VY_32_INOVACE_7_ML3.pdf (303,2 kB) SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUM DUM - digitální učební materiály - Přírodověda. Základní škola. Př 4 Na poli, na louce. Př 4 Obratlovci. Př 4 Okolí lidských obydlí: živočichové. Př 5 Dýchací soustava. Př 5 Lidská kostra. Př 5 Nervová soustava. Př 5 Oběhová soustava. Př 5 Rozmnožovací soustava Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51

PŘÍRODOVĚDA. 17.3. - Začínáme opakováním Zopakujte si prosím učivo podle učebnice na s. 43, otázky 1 - 18. 20.3.- Rostliny na louce. učebnice s.46 a 47 - Přečti si učivo v učebnici a prohlédni si obrázky. zápis do sešitu: Živočichové na loukách. 1. bezobratlí - hmyz. ŽIVOČICHOVÉ NAŠICH LESŮ Kukačka obecná - žije na okrajích lesa, svá vajíčka klade do cizích hnízd, živí chlupatými housenkami, je tažná další ptáci- sojka obecná, strakapoud obecný SAVCI Veverka obecná - dobře šplhá a skáče, je všežravá- semena, plody, houby

Arktická obloha je také domovem mnoha ptáků. Mezi ně patří sovice sněžní. Na rozdíl od ostatních ptáků, kteří mají oči na straně hlavy, má sova oči dopředu. Její oční koule mají válcovitý tvar, takže... Celý referá Ve druhé části si probereme některé rostliny, s nimiž se na louce můžeme setkat. V úvodu si povíme o závislosti množství vody na luční rostliny a o rozmanitosti květeny. Postupně si popíšeme některé traviny a pícniny, dřeviny z mezí a remízků, byliny, které kvetou na jaře a v létě Živočichové - společné znaky. PS 10/1. Prezentace z hodiny: Semenné rostliny _____ Úterý 20. 10. v 10:00 samostatná hodina. Téma hodiny: Rostliny - stavba těla semenné rostliny, stavba listu, plody. Práce s pracovním sešitem na straně 8 a 9. Kvíz: Milí čtvrťáci, připravila jsem si pro vás kvíz. Pracujte s učebnicí a. Výpisky přírodověda: PŮDA . P ŮDA. Vznik p ůdy. Hloubka a slo žení půdy se může na různých místech velmi lišit. Zdroj živin pro rostliny, houby. Živočichové v ní mohou mít skrýše. Člověk ji obdělává, aby v ní mohl pěstovat hospodářské rostliny Předmět: Přírodověda Ročník: 4. ročník Anotace: Žáci celou větou odpovídají na dané otázky v prezentaci. Klíčová slova: savci na loukách, ptáci na loukách, plazi na loukách, bezobratlí na loukách Jméno autora: Věra Šťastná Metodické zhodnocení:Prezentace je zaměřena na jednoduchou komunikaci mez

www.brumlik.estranky.cz - Přírodověda - 4.roční

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Libuše Sochorová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze PŘÍRODOVĚDA - 5. ROČNÍK: 1. pololetí: 2. pololetí: Podmínky života na Zemi: Třídíme obratlovce - plazi : Tropický podnebný pás Užovka: Subtropický podnebný pás Třídíme obratlovce - ptáci: Mírný podnebný pás: Třídíme obratlovce - savci: Polární podnebný pás Prase divoké: Oceány TŘÍDÍME ŽIVOČICHY - kví PŘÍRODOVĚDA - živočichové na louce. Publikováno: 6. 3. 2020 Čtvrteční hodinu přírodovědy jsme si za odměnu zpestřili týmovou hrou, ve které jsme poznávali živočichy z našich luk. Se spolužáky jsme zažili chvíle plné legrace, ale i napětí :) A protože se žákům hra hodně líbila, můžete si ji nyní se svými.

Luštěnky Zápisy 4

Zavedení systému pro třídění organismů. Prezentace základních skupin organismů (rostliny, živočichové, houby, bakterie) a jejich hlavní znaky. Podrobnější třídění živočichů a rostlin. Učivu a důkladnému procvičení, zvláště při určování známých rostlin a živočichů věnujeme.. Georgia Arial Calibri Motiv sady Office Prezentace Snímek 1 Snímek 2 ŽIVOČICHOVÉ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVOČICHŮ PŘIJÍMAJÍ VODU A POTRAVU, VYLUČUJÍ DÝCHAJÍ (vdechují kyslík, vydechují oxid uhličitý) Dýchají žábrami Reagují na změny v přírodě Snímek 9 Snímek 10 Snímek 11 Snímek 12 POHYBUJÍ SE, OKOLÍ VNÍMAJÍ SMYSLY. 14.2.2018 - Explore Jana Líbalová's board Přírodověda - 4. roč. on Pinterest. See more ideas about přírodopis, vzdělávání, učení

Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál skokani - hladká kůže, mohutné zadní končetiny, s. zelený - ve vodě, s. hnědý - spíše v lese, na louce. ropucha obecná - zavalité tělo, krátké nohy, bradavičnatá kůže, vodorovná zornička, aktivní v noci. rosnička zelená - drobná, přísavky na prstech, v keříc

přírodověda :: první a čtvrt

Prezentace: louka, rostliny (1. část), rostliny (2. část), živočichové Rostliny na louce Testíky - devět testíků k poznávání rostlin a živočichů Léčivé rostliny - poznávání patnácti vybraných léčivých rostlin ve čtyřech testících Společenstva lu Anotace: Prezentace slouží k zopakování a oživení učiva - ekosystém louka - živočichové. Žáci mají na základě jednotlivých indicií poznat, o jakého živočicha žijícího na louce se jedná. 4.7. Ekosystém louka - živočichové Prvouka-prezentace 3.roč. Odkazy. Prvouka 3. ročník, Části kvetoucích rostlin [PDF, 565 kB] Prvouka 3. ročník, Živočichové na jaře [PDF, 1,1 MB] Prvouka 3. ročník, Živočichové podle druhu potravy [PDF, 1,6 MB] Zodpovídá: správce stráne PŘÍRODOVĚDA DO 7.6.2020 - Živočichové na louce, Léto - přečíst učebnice 72-75 - napsat zápis zde - zápis vyotit a poslat ke kontrole PŘÍRODOVĚDA DO 31.5.2020 - uč. str. 67 - odpovědět na zbytek otázek a poslat na známky - 68-69 - prohlédnout, popovídat si o tom, co vše můžeme vidět na louce

Test rostliny a živočichové ; Sluneční soustava ; Sluneční soustava 2 Vesmírná tělesa ; Vesmírná tělesa 2 ; Opakování - vesmírná tělesa 1 ; Opakování - vesmírná tělesa 2 ; Botanická zahrada ; Životní prostředí člověka ; Opěrná a pohybová soustava ; Přesouvání těles ; Třídění rostlin - sinice, řas Koho poznáš - na louce: aktivní prezentace, žáci mají poznat podle výřezu fotografie hmyz, žijící na louce: Předmět: Prvouka Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ Učitel: Martina Sládková (ZŠ Heyrovského, Plzeň) Přidaný: 09.10.2020 23:0 DÚ- prohlédnout si obrázky zástupců na internetu (z každé skupiny), najít a vypsat druhy motýla babočky a odpovědi zaslat mailem do 6.4. - pracovní sešit str. 36/velký obrázek (názvy organismů na louce), str. 37/2 (odpovědi ANO/NE), 3 (luštění názvů rostlin), - opakovat rostliny a živočichové na louce = příprava na tes Test živočichové na poli : SPOLEČENSTVO VODA: Fotogalerie ptáci : Fotogalerie obojživelníci, ryby : ZAJÍMAVÉ INFORMACE O PŘÍRODĚ: Galerie fotografií : Informace o přírodě : Informace o přírodě : Červená kniha,články o přírodě : Puzzle - živočichové : 5. ROČNÍK: TESTY A TESTOVÉ OTÁZKY: Testy přírodověda

20.5.2019 - Explore Miroslava Poláčková's board přírodověda on Pinterest. See more ideas about škola, přírodopis, ekosystém Živočichové žijící na louce- 38 stran 1. Bezobratlí živočichové 2. Obratlovci 3. Čáp bílý 4. Srnec obecný 5. Krtek obecný 6. Krtek - život pod zemí 7. Králík divoký 8. Sysel obecný 9. Ropucha zelená 10. Ještěrka obecná 11. Kobylka zelená 12. Saranče čárkovaná 13. Babočka paví oko 14. Hraboš polní 15. Prezentace Živočichové na jaře je určena žákům 4. třídy ZŠ pro výuku přírodovědy. Text je přizpůsoben stejnojmenné kapitole učebnice Věry Štikové - Přírodověda 4, Nová škola, Brno, 2003. Prezentace názorně ilustruje, jak se probouzí jaro v našem podnebném pásu Na světě jich prozatím bylo popsáno více než 400 000 druhů a další zcela jistě přibydou. V současné době jsou rozdělováni do více než 160 čeledí. Je jich takové množství druhů, že to zabírá asi 40% všech druhů hmyzu, a dokonce přibližně 20% všech živočišných druhů

15_Živočichové_našich_polí.pdf .pdf 232,85 kB 0× 16_Pole_živočichové.pdf .pdf 389,73 kB 0× 17_Živočichové_na_poli_a_v_lese.pdf .pdf 212,93 kB 0× 18_Byliny_na_poli.pdf .pdf 471,68 kB 0× 19_Pole_dělení_živočichů.pdf .pd Oficiální stránky ZŠ a MŠ. Základní škola a Mateřská škola Vikýřovice. Hledaný výraz

Přírodověda Dnes se zaměříme na opakování a prohloubení vědomostí o společenstvu louky, abychom mohli podkapitolu živočichové na loukách - klikni na prezentaci a celou si ji pečlivě projdi. Do sešitu napiš datum a nadpis Živočichové na louce - opakování. Z prezentace si vyber 5 živočichů ŽIVOČICHOVÉ NA LOUCE. obratlovci. zajíc polní Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: Aleš Polívka. PŘÍRODOVĚDA 4. ROČNÍK PŘÍRODA ŽIVÁ A NEŽIVÁ Příroda - 1. ŽIVÁ - a) houby-nemají zeleň listovou b) rostliny-mají zeleň listovou → jsou zdrojem kyslíku na Zemi c) živočichové - jsou schopni aktivního pohybu 2. NEŽIVÁ- voda, vzduch, nerosty a horniny, půda, teplo a světlo (Slunce Společenstva lidských obydlí. Prezentace: zahrady a sady (rostliny) - živočichové u lidských obydlí Hospodářská zvířata a jejich mláďata 1 - 10 cvičení; Hospodářská zvířata a jejich mláďata 2 - 11 cvičení; Hospodářská zvířata a mláďata 3 - 10 cvičení; Domácí mazlíčci - 10 cvičení; Testík - k poznávání rostlin a živočichů, obnovení stránky.

Video: Přírodověda - Živočichové na louce - ZŠ logopedick

Přírodověda :: Uc-se-hrav

OZ_19_Ekologicke chovani na pracovisti. Prezentace aplikace PowerPoint - Základní škola a Mateřská škola. Prezentace aplikace PowerPoint. Prezentace aplikace PowerPoint. Hodnotová východiska ochrany ŽP a UR. CHKO. Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi Přírodověda (Živočichové) - úkoly k tématu. Přírodověda (Živočichové) - zápis do sešitu . 5. TŘÍDA. Český jazyk - studijní materiál. Přírodověda (Horniny a nerosty) - prezentace. Přírodověda (Horniny a nerosty) - zápisky do sešitu. Tělesná výchova. Informatika (Malování, pracovní listy) - zadání. POZNÁVAČKA Živočichové EKOSYSTÉM LES 4. třída. - ppt stáhnout. PAMATUJ Poznávačka: 1. STRAKAPOUD VELKÝ. Živočichové v přírodě v zimě (stavba těla, způsob života, význam v přírodě a pro člověka na vybraných příkladech s využitím regionálních možností). Rostliny v přírodě v zimě, např. jehličnany, trvalky (přečkávání nepříznivých podmínek na příkladech). Práce s magnety a kompasem

Přírodověda Materiály Pomoc učitelů

Jakmile toto budeš mít, můžeš si opakovat všechna online cvičení, která tu jsou. Jelikož pracovní list je zaměřený na opakování učiva Rostliny a živočichové na jaře. Úkoly na týden 6.4.- 10.4. Otázky, co znáš o jaru, jaké jsou části rostlin. Budeš poznávat ovocné stromy, květiny a plody Splň úkoly z poslední stránky prezentace. V PS vyřeš úlohy na str. 13 - 15. Na str. 16 si zopakuj téma mapy a zemský povrch. přírodověda. Živočichové. Vytiskni a nalep do sešitu zápis z prezentace. Pročti si z učebnice str. 17 - 23. Vypracuj úkoly v PS 10 - 12. od 2. 11 n Žijí v ovzduší,na pevné zemi a někteří jsou výborní plavci. n Přední končetiny jsou přeměněny v křídla. n Tělo je pokryto peřím.Peří prachové,obrysové,pera rýdovací. n Dýchání plícemi,na ně navazuje 5 párů plicních vaků. n Mají bezzubý zobák,vroubky. n Chování je instinktivní-ptáci stěhovaví,stál Prezentace základních skupin organismů (rostliny, živočichové, houby, bakterie) a jejich hlavní znaky. Podrobnější třídění živočichů a rostlin. Učivu a důkladnému procvičení, zvláště při určování známých rostlin a živočichů věnujeme šest až sedm vyučovacích hodin

Přírodověda - ZŠ a MŠ Mysločovic

Traviny na louce Lipnice luční Bezobratlí živočichové Na louce uvidíte kobylky a cvrčky, mezi květy poletují včely, čmeláci a motýli. Všichni tito VĚRA ŠTIKOVÁ. Člověk a jeho svět - přírodověda pro 4. ročník. BRNO: NOVÁ ŠKOLA, 2010. ISBN 978-80-7289-211- Přírodověda - prezentace projektu. 28. května. - Rostliny a živočichové na louce UČ 51 - 53 - DÚ - UČ 51 - 53 prostudovat. 9. dubna. Uklízíme Česko. Rok se stromem. Pohybové aktivity. 6. dubna. Český jazyk Přírodověda - Živočichové na poli - pokr. v zápise.

Vyukový portál - ZŠ Letohrad, Komenského 26

Přírodověda - napiš si zápis do sešitu a pod něj si nezapomeň nakreslit obrázek včely z učebnice na str. 16 i s popisem BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ nemají obratle ani jiné kost Prezentace Živočichové na jaře je určena žákům 4. třídy ZŠ pro výuku přírodovědy. Text je přizpůsoben stejnojmenné kapitole učebnice Věry Štikové - Přírodověda 4, Nová škola, Brno, 2003

ZŠ Třebovská » Přírodověda - Ekosystém louka (7

A ŽIVOČICHŮ NA SOBĚ ZÁVISLÝCH ŽIJÍCÍCH V LESE ŽIVOČICHOVÉ LESA Bezobratlí - Hmyz ŠTIKOVÁ,V. Člověk a jeho svět, přírodověda pro 4.ročník, 3. vyd. Brno : NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 2011. 80s. ISBN 978-80-7289-297-6 Obrázky čerpány z otevřené galeri Na louce - V tomto přírodním společenství si probereme vybrané živočichy a rostliny, s kterými se můžeme setkat na loukách, stráních a pastvinách. Zmíníme se také o mezích a remízcích. Tématu věnujeme osm až deset vyučovacích hodin. Výstupy pro žáka: - porovnává projevy života různých organismů - popisuje stavbu těla různých živočichů - porovnává. Třídění živých organismů . Třídíme je do čtyř skupin: bakterie a sinice, houby,rostliny,živočichové.. Bakterie a sinice: patří mezi nejjednodušší živé organismy,které obývaly naši planetu ze všech živých organismů nejdřív.Jsou to neviditelné mikroorganismy.. Houby: dělíme na jedovaté a jedlé např.muchomůrka a hřib pravý.Houby se vyživují z různých. Jdi s rodiči na procházku a všímej si zvířátek v lese. Pokud se ti podaří nějaké zahlédnout, pošli mi fotku emailem. V online hodině se budu ptát na zajímavosti o lesních zvířátkách. Zajímavosti z prezentace si můžeš napsat i do sešitu. Přeji hezký týden, Markéta Labajová 16. - 20.11. Ahoj děti Bezobratlí (řídce bezobratlovci nebo bezpáteřní; latinsky Invertebrata, výjimečněji Evertebrata nebo Avertebrata) je velká skupina živočichů, představující asi 95 % všech živočišných druhů.Chybí jim obratle (= nemají páteř).. Řadí se sem všichni živočichové kromě obratlovců. Mírně odlišný význam má skupina bezestrunní, která nezahrnuje žádné strunatce

V/2 - Sada 01 - Přírodověda - Oficiální stránky obce Trnov

ROSTLINY NA LOUCE. převládají . traviny. Bojínek luční ŽIVOČICHOVÉ NA LOUCE. Bezobratlí Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: Brandtnerovi. 3 prezentace na zpestření online výuky. Soubor obsahuje 3 prezentace - čas se bude lišit, jedna prezentace zabere cca 5-15 min. Je určen pro větší děti druhého stupně a ve dvou prezentacích je pro děti nutný přístup k internetu (děti budou odpovědi hledat) Dokument lze otevřít pouze pro čtení a lze použít jako zpestření normální i online výuky

Materiál obsahuje prezentaci pro podporu výuky a pracovní listy na téma ovocné stromy. Ovoce a zelenina Výuková prezentace pro procvičení určování a zopakování druhů ovoce, zeleniny a plodů. Odkaz na televizní vysílání 3. ročník. 10. týden - Na louce. Společenství rostlin a živočich 2. Doplňovaþka. Když správně doplníš odpovědi na všechny otázky, v tajence se dozvíš název savce, kterého vidíš na obrázku. 1. 2. Zvíře s parohy 3. 4. Mládě od krávy 5. Dává nám vlnu 6. Lesní savec v rezavém kožíšku 7. 1. 3. 7. 3. Nakresli jednoho savce domácího a jednoho volně žijícího Prezentace se vám automaticky stáhne. 2) Podívej se na video o vesmíru KLIKNI TADY. 3) Na internetu najdi aspoň 3 zajímavosti o vesmíru a ty mi pošli emailem (ukolniceklab@gmail.com) 4) Příští týden řekni své zajímavosti svým spolužákům na online hodině. Odkaz na online hodinu najdete v záložce ROZVRH

 • Americký sportovec a podnikatel.
 • Pulp fiction ocenění.
 • Lázně po artroskopii ramene.
 • Kdy vylezaji klistata.
 • Jak si vyrobit míčky na žonglování.
 • Josh brolin kathryn boyd.
 • Květiny na suchou vazbu.
 • Počasí doksy.
 • Výroba parfémů.
 • Jordan subban nastassia subban.
 • Svetle hnede spineni.
 • New york city pass c3.
 • Náhradní díly renault trafic.
 • Horolezecké mapy.
 • Kněžské svěcení hradec králové 2018.
 • Teratom u dětí.
 • Laos bezpečnost.
 • How to make video from photos.
 • Bazény marimex florida.
 • Attila the hun film.
 • Vera farmiga deti.
 • Pruhy na displeji oprava.
 • Technická místnost rozměry.
 • Walpurgisnacht lyrics.
 • Suchý článek.
 • Ssis.
 • Elektromobilita novinky.
 • Pirate bays icu.
 • Anthony dinozzo.
 • Jak objet karavanke tunel.
 • Oddělení epidemiologie infekčních nemocí.
 • Roy raymond.
 • Montessori pro nechápavé.
 • Hokejovy turnaj brno.
 • Playstation vr bundle.
 • Lepidlo na řasy ultra plus.
 • Axolotl prodej jihlava.
 • Indiana evans wikipedie.
 • Jak zašifrovat text do obrázku.
 • Návod gopro hero 4.
 • Minerva extra panenský olivový olej.