Home

Čsn 73 4301 obytné budovy

Obytne budovy CSN 73 4301. doc zz. Přihlásit se; jehož převýšení nad posuzovaným místem odpovídá křivce s číslem 4. 24 25 26 ČSN 73 4301 ZMĚNA Z1 ČSN 73 4301 Obytné budovy, z června 2004 se mění takto: Odstavec Nahrazení předchozích norem se doplňuje: Touto normou se nahrazuje ČSN 36 0452 z 1986-01-10.. ČSN 73 4301 Aktualizace ČSN 73 4301 Obytné budovy má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které probíhají od r.1989 v návaznosti na novelu stavebního zákona ( zákon č. 50/1976 Sb. ) a dalších vyhlášek ( zvláště vyhl.MMR č. 132/1998 Sb.,č. 137/1998 Sb Aktualizace ČSN 73 4301 Obytné budovy má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které probíhají od r.1989 v návaznosti na novelu stavebního zákona ( zákon č. 50/1976 Sb. ) a dalších vyhlášek ( zvláště vyhl.MMR č. 132/1998 Sb.,č. 137/1998 Sb. ) a souvisejících platných norem

Obytne budovy CSN 73 4301 - Dům A Zahrad

ČSN 73 4301 ČSN 73 4301 Aktualizace ČSN 73 4301 Obytné budovy má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které probíhají od r.1989 v návaznosti na novelu stavebního zákona ( zákon č. 50/1976 Sb. ) a dalších vyhlášek ( zvláště vyhl.MMR č. 132/1998 Sb.,č. 137/1998 Sb ČSN 73 4301 ZMĚNA Z1 - Obytné budovy, Kategorie: 7343 Stavby pro bydlen Obytné budovy. ČSN 73 4301 . Residential buildings. Bâtiments d'habitation. Wohngebäuden. Nahrazení předchozích norem. Touto normou se nahrazuje ČSN 73 4301 z 1987-08-19. ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Všechny údaje jsou dohledatelné v normě ČSN 73 4301 - Obytné budovy. V normě je však ke každé místnosti uvedena minimální plocha místnosti, která nemusí být vždy optimální. Minimální velikost (plocha) obytného pokoje je 8 m 2 , pakliže se pokoj nachází v bytě, nebo domě s více pokoji 1.2 ČSN 73 4301 Obytné budovy. Obrázek 1-2: Výškové uspořádání podkroví obytných budov podle ČSN 73 4301. Technická norma ČSN 73 4301 ve stavebně technických a funkčních požadavcích na stavby má pro obytnou místnost mnohem konkrétnější požadavky

3 NAVRHOVÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV DLE ČSN 73 4301 Základní normou pro navrhování obytných budov je ČSN 73 4301: Obytné budovy (účinnost od 1. 7. 2004) - dále bude v textu uváděna jako obytná norma. Součástí této normy jsou i změny Z1 (z roku 2005) a Z2 (z roku 2009) ČSN 73 4301 - Obytné budovy. ČSN 73 4301ČSN 73 4301 Aktualizace ČSN 73 4301 Obytné budovy má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které probíhají od r.1989 v návaznosti na novelu stavebního zákona ( zákon č..

Pojem podkroví definuje norma ČSN 73 4301 - Obytné budovy a norma ČSN ISO 6707-1, 73 0000 - Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny. ČSN 73 4301 - Obytné budovy . 3.2.5 . podkrov Anotace textu normy ČSN 734301 (734301): Aktualizace ČSN 73 4301 Obytné budovy má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které probíhají od r.1989 v návaznosti na novelu stavebního zákona ( zákon č. 50/1976 Sb. ) a dalších vyhlášek ( zvláště vyhl.MMR č. 132/1998 Sb.,č. 137/1998 Sb ČSN 73 4301, čl. 5. 1. 2 • v bytových domech nelze umístitgaráže osobních automobilů a jednostopých motorových vozidel nad byty • v obytné budově nelze umístitvybavení obsahující zařízení a látky snebezpečím výbuchu, požáru nebo zamoření okolí škodlivinami nebo zápachy, neb - ČSN 73 4301 Obytné budovy - stanoví požadavky na zřízení zábradlí na volném okraji pochůzné plochy a odvolává se na normu ČSN 74 3305; - ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv - stanoví požadavky na zábradlí na komínových lávkách Protoľe se jedná o posouzení proslunění obytné místnosti stávající budovy, je nutno doplnit, ľe dle čl. 4.3.4 ČSN 73 4301 je při umís»ování obytné budovy do území nutno prověřit dodrľení podmínek mimo jiné na proslunění obytných místností také u obytných místností stávajících budov

ČSN 73 4301 (734301) A Obytné budovy = Residential buildings . Norma je platná. Detail normy ČSN 73 4301 Obytné budovy. platná norma. Třídící znak: 734301. Označení: ČSN 73 4301. Účinnost od: 1. 7. 2004. Změny a opravy normy ČSN 73 4301. Typ změn TZB-info / Technické normy / Hledat podle tříd / 73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB / 73 43 Stavby pro bydlení / ČSN 73 4301 Obytné budovy. ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 4301 ČSN onlin

ČSN 73 4301: Název: Obytné budovy: Třídící znak: 734301: Katalogové číslo: 31173: Obor: 73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB 7343 - Stavby pro bydlení: Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami: (734301) ČSN 73 4301 (Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty) Jazyková varianta ČSN 73 4301 Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut Praha, 2004. Praha: Český normalizační institut Praha, 2004. Další formáty: BibTeX LaTeX RI Definici pojmu podzemní podlaží najdete v ČSN 73 4301 Obytné budovy: Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 800mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. Aktualizace 2019 OBYTNÉ BUDOVY. ČSN 73 4301. JKSO 803 . Nezobrazitelný cizojazyčný text! Dwelling buildings . Tato norma platí pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov, tj. pro: a) bytové domy, b) rodinné domky, c) nové byty v budovách jiného účelu

ČSN 73 4301 (734301) - Technické normy ČSN

Aktualizace ČSN 73 4301 Obytné budovy má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které probíhají od r.1989 v návaznosti na novelu stavebního zákona ( zákon č. 50/1976 Sb. ) a dalších vyhlášek ( zvláště vyhl.MMR č. 132/ 1998 Sb.,č. 137/1998 Sb. ) a souvisejících platných norem Norma Obytné budovy ČSN 73 4301 definuje podkroví jako přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití

ČSN 73 4301 Obytné budovy NORMA JE ZRUŠENA previewúvod k normě Zobrazit anotaci ČSN 73 4301 Norma platí pro navrhování nových obytných budov podle čl. 9, obytných částí nových budov jiného účelu a nástaveb a přístaveb, jimiž vznikají byty a obytné části budov ČSN 73 4301 Aktualizace ČSN 73 4301 Obytné budovy má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které probíhají od r.1989 v návaznosti na novelu stavebního zákona ( zákon č. 50/1976 Sb. ) a dalších vyhlášek ( zvláště vyhl.MMR č. 132/ 1998 Sb.,č. 137/1998 Sb. ) a souvisejících platných norem Norma ČSN 73 4301 Obytné budovy stanovuje zásady pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov: • pro projektování schodišť v obytných budovách platí ČSN 73 4130, • uvnitř vícepodlažních bytů mohou být schodiště neoddělená od ostatních prostorů, nejsou-li tyto určené ke spaní Také poslední znění revize ČSN 73 4301 - Obytné budovy obsahuje údaje a požadavky týkající se právě navrhování podkrovních prostor. Instalace oken pod požadovanou výškou parapetu Odstavec 5.1.3.2: Okenní parapety v obytných místnostech,. 1.2 ČSN 73 4301 Obytné budovy. Technická norma ČSN 73 4301 ve stavebně technických a funkčních požadavcích na stavby má pro obytnou místnost mnohem konkrétnější požadavky. Obytná místnost musí mít plochu alespoň 8 m 2, a pokud byt tvoří jediná místnost, musí mít plochu nejméně 16 m 2

Dobrý den, požadavky na oslunění staveb a pozemků se řídí vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která se v případě požadavků na oslunění budov odkazuje na normu ČSN 73 4301 Obytné budovy Minimální rozměry a plochy obytných pokojů jsou dány ČSN 73 4301 - Obytné budovy. Minimální plocha obytného pokoje 8 m 2 . Pokud je byt pouze o jedinné místnosti musí být plocha min. 16 m2

Databáze odborných článků z oblasti stavebnictví, TZB, oceňování stavebních prací a stavebního práva [6] ČSN 73 4301 Obytné budovy. Český normalizační institut. Praha 2004. [7] TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách. [8] JOKL, V.M. Optimální a přípustné mikroklimatické podmínky pro obytné prostředí. Směrnice STP-OS 04/č.1-2005

ČSN 73 4301 - Obytné budovy - www

ČSN 73 4301 Obytné budovy - stanoví požadavky na zřízení zábradlí na volném okraji pochůzné plochy a odvolává se na normu ČSN 74 3305 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů pali Článek je zaměřen na zastínění zemědělských pozemků stavbami. Na tento typ pozemků nelze aplikovat normové kritérium zastínění podle ČSN 73 4301 Obytné budovy, jež je vhodné pro určení zastínění ploch určených k rekreaci. V těchto případech je nutné použít výrazně složitější výpočty a predikce. ČSN 73 4301 Obytné budovy z června 2004, resp. ve změně Z1 této normy z července 2005. Tyto požadavky jsou závazné na základě vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhlášky 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

ČSN 73 4301 ZMĚNA Z1 www

ČSN 73 4301 . Obytné budovy. Zadejte část názvu Zobrazit Obvody pro osvětlení společných komunikací dle ČSN 33 2130 ed. 3 Elektroinstalační rozvody Redakce časopisu 22. únor 2018 . Obvody pro osvětlení společných komunikací dle ČSN 33 2130 ed. 3. Teline V Best News Template For. Česká technická norma obytné budovy ČSN 73 4301 Obytné budovy - TZB-inf . Kapitola 6 Technická zařízení - tato oblast byla v uvedené normě revidována hlavně s vědomím,že pro jednotlivé Uživatel této předkládané normy zde nachází v oblasti technických zařízení pouze základní informace, které je nutno vnímat ve vztahu k obytné budově jako existující problematik K porušení citovaných norem ČSN se žalovaný podrobně vyjádřil v odůvodnění napadeného rozhodnutí s tím, že norma ČSN 73 4301 Obytné budovy ze dne 19. 8. 8. 1987 byla v červnu roku 2004 nahrazena normou ČSN 73 4301 a čl. 21 a 22. 23/2008 Sb. má postupovat podle české technické normy ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování. Pro objekty a prostory pro bydlení a ubytování platí ČSN 73 0802, norma ČSN 73 0833 stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti, které ČSN 73 0802 zpřesňují

Podle členů v domácnosti se v ČSN 73 4301 Obytné budovy člení byty tzv. kategorií, což je klasifikace bytů podle počtu ubytovaných osob. Byty I. a II. kategorie jsou tzv. nerodinné byty (určené pro 1 - 2 osoby) a byty III. a vyšších kategorií jsou byty rodinné Výpočet proslunění - ČSN 73 4301 Obytné budovy. Tato norma stanovuje zásady pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov, platné pro: - bytové domy; - obytné části v budovách jiného účelu; - nástavby a přístavby budov, jimiž vznikají nové byty; - rodinné domy [1] ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. 1999. [2] ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení obytných budov. 1992. [3] ČSN 73 4301 Obytné budovy. 1989. [4] ČSN 73 0020 Obytné budovy. 1955. [5] KAŇKA, J: Osvětlenost roviny zasklení okna jako kritérium práva uživatelů místnosti na denní světlo. SVĚTLO, 2000, č. 3, s. 33-35 Dle požadavků ČSN 73 4301 Obytné budovy, článku 5.4.2.1 musí mít každý bytový dům stanovené domovní vybavení, resp. pro upravitelné byty je nutné zajistit místnosti pro uskladnění předmětů, pokud nejsou součástí bytu

ČSN 73 4301 - Náhle

 1. *n1) ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN ISO 128-23 , 01 3114 - Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví, 2004. ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres ů stavební části, 2004. Zákony: *z1) zákon č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řád
 2. ČSN 73 4108 - Šatny, umývárny a záchody ČSN 73 4301 - Obytné budovy
 3. istrativní budovy. ČSN 73 6057 - Jednotlivé a řadové garáže - Základní ustanoven
 4. istrativní budovy a prostory ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení § 22 ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy
 5. imálně 1/3 součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností
 6. Anotácia textu normy ČSN 734301 (734301): Aktualizace ČSN 73 4301 Obytné budovy má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které probíhají od r.1989 v návaznosti na novelu stavebního zákona ( zákon č. 50/1976 Sb

Minimální plocha místnosti - 8, 12 a 16 m2 stavimbydlim

POPIS . stanovení proslunění bytů. stanovení doby osvětlení bytových jednotek . optimalizace polohy a rozměrů okenních otvorů, stínících prvk Norma ČSN EN 73 4301 - obytné budovy - kombinovanestudium.webnode.cz Tento dokument bude na požádání rozesílán zájemcům pouze na jejich e-mail. Pro všechny (i nečleny) ČSN ISO 128-23 (01 3114) Technické výkresy - pravidla zobrazování - část 23: Čáry část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví, 2004 ČSN 73 4301 Obytné budovy, 2004 Zákon č. 183/2006 Sb ČSN 73 4301 Obytné budovy. Tab. 1: Porovnání požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. a ČSN 73 4301 Požadavky na obytnou místnost v prostorách se šikmými stropy (podkroví Norma ČSN EN 73 4301 - obytné budovy Z2 - kombinovanestudium.webnode.cz Tento dokument bude na požádání rozesílán zájemcům pouze na jejich e-mail. Pro všechny (i nečleny)

Video: Obytné místnosti a podlahová plocha v prostorách se

ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb . O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky: *w2) www. prefa.cz *w11) www.peri.cz *w13) www.sgb.cz *w35) www.femont.cz *w36) www.akastav.c

 1. ČSN 73 4301 Obytné budovy 13 ČSN 73 0580-2 Denní osv ětlení budov Část 2: Denní osv ětlení obytných budov 16 ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov ( Část 1-4) ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2 : Požadavky ČSN 73 0540-1 Část 1 : Termíny a definice - Veli činy pro navrhování a ov ěřování
 2. Change ČSN 734301:2004/Z1 (73 4301) 1.7.2005 - Standard ČSN - Obytné budovy
 3. Obytné budovy. ČSN 73 4301. Residential buildings Båtiments d'habitation Wchngebäuden. celková úprava a zpřesnění textu normy včetně úpravy některých normových hcdnot. Souvisící ČSN. Projektování a montáž Cílem investora je získat nové výrobní prostory komplexní rekonstrukcí nevyužité chátrající budovy
 4. Stanovení doby proslunění (zastínění) Požadavky na proslunění vnitřních prostorů bytů a jejich obytných místností určují u nově projektovaných budov platné předpisy Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a norma ČSN 73 4301 Obytné budovy

Program vychází z požadavků ČSN 73 4301 Obytné budovy a ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot. Výhodou je komplexní hodnocení situace z hlediska proslunění místností či oslunění venkovní rekreační plochy ČSN 73 4301 Obytné budovy. Je česká technická norma zabývající se obytnými budovami. První dvojčíslí v normě udává třídu normy. V tomto případě 73 - navrhování a provádění staveb, tedy norma pro stavebnictví nÁvrh se ŘÍdÍ normou Čsn 73 4301 obytné budovy. koupelna a wc bytu hlavnÍ parametry nesmÍ bÝt pŘÍmÝ vstup z prostor obytnÝch Či urČenÝch pro vaŘenÍ, stolovÁnÍ Či uskl. potravin lze z loŽnice, je-li urČeno jen pro jejÍ uŽivatele jeden z hyg. prostorŮ v bytĚ musÍ umoŽni

ČSN EN 73 4301 - Obytné budovy >> zpět na slovník << Sídlo společnosti. ENVIspot, a.s. nám. 14. října 1307/2 Praha 5 - Smíchov, 150 00. IČ: 28472195 DIČ: CZ28472195. Slovník pojmů > Ochrana osobních údajů > Pobočky Pobočky podrobně > Kontaktujte nás +420 244 404 56 ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění. ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení (v návrhu) ČSN 73 4301 Obytné budovy. ČSN 91 1255 Nábytek dílenský. Ocelové skříně na šaty . Další souvisící normy. ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních stave

ČSN 73 4301 - Vyhledávání na Heureka

 1. Änderung ČSN 734301:2004/Z1 (73 4301) 1.7.2005 - Norm ČSN - Obytné budovy
 2. ČSN 730580-2 Obytné budovy Dle ČSN 730580-2 Denní osvětlení budov - denní osvětlení obytných budov stanoví požadavky na úroveň denního osvětlení v obytných budovách takto: Pokud je požadovaná průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti musí být nejméně 2%
 3. obytné budovy - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č
 4. Normy: ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČSN EN 1991-1 (730035) Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov Požadavky kladené na stropy (vodorovné nosné konstrukce): statické. únosnost stropu (přenášení zatížení do svislých podpor) tuhost stropu (ztužení proti vodorovným silám, např. vítr

Norma ČSN 734301 (73 4301) 1

 1. ČSN 734301 Obytné budovy . Dle ČSN 734301 Obytné budovy doba proslunění musí být při zanedbání oblačnosti od 1. března nejméně 1 ½ hodiny denně, u bytů se dvěma a více obytnými místnostmi se doporučuje tříhodinové proslunění alespoň jedné obytné místnosti. Doba proslunění se zjišťuje pro den 1. března
 2. ČSN 73 4301 - Obytné budovy - Požadavky na technická zařízení budov - část Vytápění - citované normy. výpočet tepelných ztrát: ČSN 06 0210 - Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN 06 0220 - Ústřední vytápění
 3. Požadavky na proslun ění dle ČSN 73 4301 Obytné budovy (2004): Byt je považován za proslun ěný tehdy, je-li sou čet ploch jeho proslun ěných obytných místností roven nejmén ě jedné t řetin ě sou čtu ploch všech obytných místností bytu (platí pro bytové domy)
CADBIM

Předpisem, kde jsou stanoveny požadavky na stavebně-technické řešení obytných budov je norma ČSN 73 4301 Obytné budovy. V této normě m. j. najdete také požadavky, které jsou kladeny na hlavní i vedlejší domovní komunikace ve stavbách pro bydlení ČSN 73 4301 - Obytné budovy. Tam se píše:Ostatní místnosti a prostory domovního vybavení, do kterých se vstupuje, mohou mít světlou výšku i menší než 2500 při dodržení podchodné výšky minimálně 2100 Pak existuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kde se řeší světlá výška prostor určených pro práci (podle. 2) ČSN 73 4301:2004 Obytné budovy. 3) Směrnice ČHIS 01 Hydroizolační technika - Ochrana staveb před nežádoucím působením vody a vlhkosti, vydala Česká hydroizolační společnost - odborná společnost ČSSI. Ing. Luboš Káně, Ph.D., (*1962) absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor pozemní stavby Normy ČSN: ČSN 73 4301 - Obytné budovy ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silni čních vozidel ČSN 73 6005 - Prostorové uspo řádání síti technického vybavení ČSN 73 4108 - Šatny, umývárny a záchody ČSN 73 0580 - Denní osv ětlení budo ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní ustanovení ČSN 73 4201 - Navrhování komínů a kouřovodů ČSN 73 4210 - Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv ČSN 73 4301 - Obytné budovy ČSN 73 5105 - Výrobní průmyslové budovy ČSN 73 5305 - Administrativní budovy

ČSN 73 3450 - změna Z1 Obklady keramické a skleněné - změna 1978-09-04 ČSN 73 4201 (komentář k ČSN, autor F. Jiřík) Komíny a kouřovody : navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 4305 Zaříditelnost bytů ČSN 73 6503 Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlake dle ČSN 73 4301 - Obytné budovy; je však nutno upozornit, že technická norma není právním předpisem a pojmy v ní uvedené tedy nejsou obecně právně závazné. Stavební zákon na definici obytné budovy dle ČSN 73 4301 neodkazuje. Jestliže tedy ČSN 73 4301 uvádí jak

Ochranná zábradlí - průvodce požadavky norem iMaterial

 1. [1] ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny. 2013-2 [2] ČSN 73 4301 Obytné budovy. 2004-6 [3] ČSN EN 33 Záchodové mísy a soupravy - Připojovací rozměry. 2019-11 [4] ČSN EN 997+A1 Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou. 2016-5 [5] ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. 2014-
 2. ČSN 73 4301 (734301) Obytné budovy -- OLA001 ČSN 73 4301 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK05, záznam 000039959 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk05 / 00003xxxx / 0000399xx / 000039959.ht
 3. ČSN 73 4301 (734301) Obytné budovy: Zkrácený název: Praha Český normalizační institut 1988: Údaje fyz.popisu: Datum ukončení platnosti normy je 20040701: Údaje fyz.popisu: Datum účinnosti normy je 19890101: Údaje fyz.popisu: Norma je dostupná v elektronickém formátu v systému ČSN online ÚNMZ: Údaje fyz.popis
 4. [5] ČSN 73 4301 Obytné budovy [6] ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky [7] ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budo
Požárně nevyhovující stavební konstrukce - TZB-infoRekonstruujeme půdní prostory - ChovatelkaZdánlivý detail nutí Čechy žít ve zbytečně tmavých bytech

Podle členů v domácnosti se v ČSN 73 4301 Obytné budovy člení byty tzv. kategorií, což je klasifikace bytů podle počtu ubytovaných osob. Byty I. a II. kategorie jsou tzv. nerodinné byty (určené pro 1 - 2 osoby) a byty III. a vyšších kategorií jsou byty rodinné ČSN 73 4301 Obytné budovy; ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování; ČSN 49 0600-1, 49 0600-4 Ochrana dřeva ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukc ČSN 73 4301 Obytné budovy • Větrání odkazem na ČSN EN 15665 • Větrání prostor s plynovými spotřebiči odkazem na TPG 704 01 . ČSN EN 15251 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohlede ČSN EN 73 0581 - Oslunění budov a venkovních prostor; ČSN EN 73 4301 - Obytné budovy > zpět na slovník << Sídlo společnosti. ENVIspot, a.s. nám. 14. října 1307/2 Praha 5 - Smíchov, 150 00. IČ: 28472195 DIČ: CZ28472195. Slovník pojmů > Ochrana osobních údajů > Pobočk transcript nÁvrh se ŘÍdÍ normou Čsn 73 4108 hygienická zařízení a šatny prostory pro hygienu (ČÁst 2) osobnÍ hygiena v bytě koupelna nÁvrh se ŘÍdÍ normou Čsn 73 4301 obytné budovy kaŽdÝ byt: min. 1 koupelna + 1 wc mÍsa byt s 1-2 obyt.mÍstnostmi - lze jedinÉ wc umÍstit do koupelny byt se 4 a vÍce obyt.mÍst. - min.2 umyvadla v rŮznÝch mÍstnosttech byt od 5 obyt.

 • Pes boo cena.
 • Znak hlavniho mesta francie.
 • Veruka saltini.
 • Hliník prodej.
 • Marshall acton.
 • Alkohol na bolest v krku.
 • Jak se zbavit tuku na břiše a bocích.
 • Parmentier recept.
 • 3d tapety les.
 • Stylus datart.
 • Delonghi kávovar návod.
 • Iqos nabíjení.
 • S living.
 • Melir na vlasy.
 • Jak smazat fotky z whatsapp.
 • Zubní korunka cena 2018.
 • Tech deck fingerboard.
 • Tiger woods 2018.
 • Křeček syrský chovatelská stanice.
 • Indio falconer downey.
 • Nejlevnější emo oblečení.
 • Zoolander freefilm.
 • Jak vyhrát v prší.
 • Astrocafe natal charts.
 • Odchod placenty.
 • Stín na plicích rtg.
 • Chloroplast chlorofyl.
 • Plnění technických plynů.
 • Bob a bobek na cestách kniha.
 • Našívací šatony.
 • Ac cobra na prodej.
 • Saab 9 3 cabrio.
 • Kouř při přikládání.
 • Escherichia coli haemolytica.
 • Motor bjb recenze.
 • Svaz provozovatelů venkovní reklamy.
 • Ytong 20 cena.
 • Kladiva sada.
 • Magnetron danyk.
 • Multicela.
 • Narcos online czech.