Home

Podvzory podstatných jmen rodu mužského

Mužská životná podstatná jména, která mají v 1. p. před zakončením ‑a měkkou souhlásku (j, ž, š, č, ř, c), se skloňují podle podvzorů typu předseda, a to podle rikša (‚člověk, který tahá lehký dvoukolový nájemný vozík'), případně paňáca.. Ve 2. p. j. č. je pak u těchto podstatných jmen koncovka ‑i, např Vzory podstatných jmen rodu mužského: Vzory mužského rodu dělíme na životné a neživotné. Nejprve tedy určíme životnost a poté správný vzor. Pozor, mluvnická životnost se od biologické životnosti může lišit List ve formátu A4 zaměřený na vzory podstatných jmen rodu mužského. Vzory podstatných jmen, rod mužský (tahák) 1 soubor(y) 166.56 KB. Stáhnout. Štítky: vzory. Navigace pro příspěvek. Pracovní list - procvičování vzorů podstatných jmen. Určení slovního druhu podle jeho popisu Vzory podstatných jmen Podstatná jména: rody. Cvičení Rozřazovačka Otázky Tetris. Podstatná jména mužského rodu se dělí na životná a neživotná. Při určování vzoru nejdříve určíme životnost, viz téma Podstatná jména: rody. Jakmile víme životnost, vystačíme k určení vzoru většinou s prvním a druhým pádem.. Vzory podstatných jmen rodu mužského: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce Obsah: Rod mužský životný Rod mužský neživotný Rod mužský životný U rodu mužského životného máme na výběr ze vzorů: pán, muž, předseda, soudce - je ovšem nutné nejprve rozhodnout, zda je určované jméno životné nebo neživotné

Pro ty, kteří procvičují pravopis podstatných jmen, jsme připravili další specializované cvičení. To se specializuje na mužský rod a navazuje tak na cvičení - Koncovky podstatných jmen - ženský rod. Pomocí tohoto cvičení se připravíte na diktát i pravopisné cvičení ve škole Vzory rodu ženského jsou žena, růže, píseň, kost. Končí-li jméno na souhlásku, řídíme se vzory: píseň, kost, pokud na samohlásku - vzory: žena, růže. Žena je vzor tvrdý, naopak ostatní (růže, píseň a kost) řadíme mezi vzory měkké (viz též téma Koncovky podstatných jmen: ženský rod ). Vzor žena: žena bez ženY - používá se, pokud podstatné jméno. Skloňování. Pro skloňování podstatných jmen existuje 14 vzorů. Přiřazení ke vzorům závisí na rodu a zakončení v nominativu.. U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou: . zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hra Dříve, než si vysvětlíme, jak správně určit životnost podstatného jména, je dobré si uvědomit několik věcí: Životnost určujeme pouze u podstatných jmen rodu mužského (určování rodu si můžete zopakovat zde).. Životnost má velký význam pro určování vzoru podstatného jména (podstatné jméno životné nemůžeme přiřadit k neživotnému vzoru a naopak)

Silné skloňování podstatných jmen Tento druh skloňování se vyznačuje tím, že podstatné jméno v jednotném čísle nemění svůj tvar a skloňuje se pouze člen. Jedinou výjimku tvoří 2. pád mužského a středního rodu jednotného čísle, kdy podstatná jména přejímají koncovku -(e)s Sklo ňování podstatných jmen v českém jazyce Podstatná jména rodu mužského (M. - masculinum) číslo jednotné - singulár (sg. ); použijeme ukazovací zájmeno TEN 1. p. Kdo / co? - ten pán hrad (les) muž stroj předsed a soudc e 2. p. (bez) Koho / čeho? - (bez) toho pán a hrad u, -a muž e stroj e předsed y soudc Nebuďte v koncích, když dojde na koncovky podstatných jmen. předseda (podvzory rikša a paňáca), např. kolega, o kolezích, sluha, PODSTATNÁ JMÉNA OBOURODÁ. Má totiž tvar rodu mužského (vzor hrad), ale můžete použít i tvar rodu ženského (vzor žena).. odvozují se od podstatných jmen rodu mužského a označují osoby ženské-KA . soused-ka, učitel-ka, lékař-ka-YNĚ . žák-yně, ministr-yně-KYNĚ. plav-kyně, soud-kyně-ICE. děln-ice, úředn-ice-OVÁ . Novák-ová, Svobod-ov

Internetová jazyková příručka: Skloňování mužských jmen

U některých podstatných jmen se rodové varianty liší frekvenčně, např. slovo píštěl je v úzu častěji řazeno k rodu ženskému než mužskému; dále regionálně, např. s kredencí se setkáme v Čechách, ale s kredencem na Moravě; a někdy i vývojově, např. knižní vrkoč je dnes rodu mužského, ale K. Světlá či J. V. Životnost a neživotnost je gramatická kategorie vztahující se k podstatným jménům rodu mužského.Podstatná jména zařazujeme buď ke vzorům životným : pán, muž, předseda, soudce, nebo neživotným : hrad, stroj. Kde se životnost projevuje. 1. v koncovkách podstatných jmen - životné a neživotné vzory se liší v některých pádových koncovkách Vzory skloňování podstatných jmen Vzor určujeme podle rodu a zakončení našeho slova v prvním pádu. Pomáháme si dalšími pády, které bezpečně známe a porovnáme se vzorem. Pozor na některé výjimky (například dítě: rod střední, vzor kuře vs. děti: rod ženský, vzor kosti). Video vzory podstatných jmen přehledně ukazuje formou animovaného videa vzory pro podstatná jména rodu středního, ženského a mužského. Lze použít například p..

U podstatných jmen mužského rodu životného, která jsou zakončena na-h, -ch, -k, -g je v 6. pádě čísla množného koncovka -ích (o žoldácích, o hoších, o vojácích, o dobrodruzích, o druzích...).; U podstatných jmen rodu mužského neživotného bývá vedle koncovky -ích někdy také koncovka -ách - zejména u jmen, která jsou zakončená na -ek, -ček (o obláčcích i. Podstatná jmena rodu mužského znovu. vzor tvrdý (končící na samohlásku) PŘEDSEDA. výběr vzoru. Úkol z 20. Hodnocení: Chyby: Zavřít Znovu. Podstatná jmena rodu mužského znovu. měkký vzor (neživotný): STROJ. výběr vzoru. Úkol z 20. Hodnocení: Chyby: Zavřít Znovu.

ukázkové video z připravovaného 4. ročníku na webu www. primauca. c Žák přiřadí slovo ke vzorům podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního doplní koncovky podstatných jmen všech rodů. Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP Klíčová slova pán, muž, předseda soudce, hrad, stroj, žena, růže, píseň, kost, město, moře, kuře, stavení Druh učebníh

Vzory podstatných jmen rodu mužského: - diktatorek

Podstatná jména jsou už ze své PODSTATY jména dostatečně PODSTATNÁ na to, abychom se jimi zabývali zevrubně. Podíváme se na ně nejen pod lupou, ale i pod rentgenem Podstatná jména jsou slova, která vyjadřují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména jsou to slova ohebná - jejich tvar se může měnit (míč, s míčem, míče, o míči. pÁdu podstatnÝch jmen rodu muŽskÉho zakonČenÝch v 1. pÁdĚ ČÍsla jednotnÉho na -ce a -ec _____ pracovnÍ list - podstatnÁ jmÉna rodu muŽskÉho 1.

Vzory podstatných jmen rodu mužského (online cvičení) Vzory podstatných jmen rodu ženského (online cvičení) Světadíly a oceány - slepá mapa (online cvičení) Vzory středního rodu (online cvičení) 2; Slovní úloha - betonování (varianta pro 6. ročník) Kontakt a právní informac Vzory podstatných jmen, skloňování rodu mužského - tabulka A4. Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru. Obsah karet je zpravidla zmenšeným provedením nástěnných výukových obrazů a slouží také k připomínání přehledu učiva mimo třídu Podstatná jména - skloňování ženského rodu (podvzor ulice) Vydáno dne 22.10.2008 od Jana Skřivánková. V tomto článku si prohloubíme znalosti skloňování podstatných jmen rodu ženského. Budeme si totiž povídat o jednom méně známém podvzoru ulice. Kromě jiného se dozvíte, zda můžeme napsat bez opic, nebo bez opicí Opravář - vzory podstatných jmen rodu mužského - ŘEŠENÍ Hádanka. Hradní pán by rád opravil svůj hrad. Nějaký muž mu k tomu nabídl svůj stroj 1. Vyhledej v následujících větách podstatná jména. Podtrhni je. 2. Podtržená slova jsou vzory podstatných jmen rodu mužského. 3. Přepiš je. Vytvoř jejich 2. pád vzory podstatných jmen - MUŽSKÝ ROD. materiál v pdf. 604547961. Materiál obsahuje 50 karet pro určení vzorů rodu mužského. Související produkty . Doprava zdarma Kód: 3748. vzory podstatných jmen - STŘEDNÍ ROD. Skladem materiál v pdf. 40 Kč . Značka:.

Vzory podstatných jmen rodu mužského. délka videa 00:00. Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 4. ročníku vzory podstatných jmen rodu mužského. Nejprve si zopakujme tvrdé vzory. Řekněme si, které vzory jsou měkké. Přiřaďme vzory k jednotlivým podstatným jménům. Ukažme si, jak správně určit vzor Téma Vzory podstatných jmen rodu mužského je zpracováno na dvou tabulkách, které jsou určeny do hodin českého jazyka pro žáky 4.- 9. ročníku základní školy. První část poskytuje žákům a učitelům přehledné skloňování životných vzorů mužského rodu (pán, muž, soudce, předseda)

Podstatná jména mužského rodu. Do okýnek dopiš správné tvary podstatných jmen, urči pád a vzor. Stiskni pak KONTROLA. Doplň věty správnými tvary MNOŽNÉHO ČÍSLA podstatných jmen z nabídky slov. NABÍDKA SLOV: pokus, rýč, čáp, chobot, slepec, spisovatel, kotel, orel. Na podzim vídáme odlétat na jih . (pád . vzor Podstatná jména rodu mužského - pracovní list • Autor: Miroslava Hrstková • řezen 2012 • 4. ročník • Český jazyk • Škola: Základní škola, hrudim, Dr. Peška 768 1. Popiš obrázky podstatnými jmény rodu mužského a urči životnost/neživotnost a vzor Žák vysvětlí význam podstatného jména, vyjmenuje vzory mužského rodu, rozliší životnost a neživotnost, orientuje se v koncovkách vzorů a podstatných jmen, určí vzor podstatného jména, vyskloňuje vzory podstatných jmen, správně používá pravopis v koncovkách podstatných jmen dle vzorů. Klipart Smart Notebook

Vzory podstatných jmen Podstatná jména rodu mužského mají tyto vzory: pán hrad muž stroj předseda soudce. Přehledná tabulka - vzory rodu mužského. Pravopisná cvičení s kontrolou Podstatná jména rodu ženského mají tyto vzory: žena růže píseň kos I když podstatnou část tabulky tvoří skloňování vzorů podstatných jmen, je tady zpracován i postup určování životnosti u jmen rodu mužského. Tabulka může sloužit jako pomůcka při výkladu učitele a napomáhá při práci žáků s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen. Tabulka formát A4 oboustranná, lamin Některá podstatná jména vyjadřují v češtině více rodů (třeba slovo sršeň - rod mužský i ženský), a mají proto často v různých pádech dvojí koncovky (mnoho sršňů i sršní). Není to sice pro češtinu typické (každé podstatné jméno vyjadřuje většinou jen jeden rod), ale existuje skupina podstatných jmen, u kterých rod není ustálen

Podstatná jména mužského rodu jsou dále rozdělena na životná a neživotná. Pozor, životnost se vždy neshoduje s tím, jestli podstatné jméno označuje živou bytost! Například: dobytek, hmyz jsou neživotná podstatná jména a sněhulák, (papírový) drak zase životná Používáte nepodporovaný prohlížeč. Pokud chcete vidět všechny materiály, které pro vás různí autoři připravili, použijte prosím Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari

KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné písmeno. Stiskni pak KONTROLA. Vzory rodu mužského. vzor PÁN CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Opravář - vzory podstatných jmen rodu mužského. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 18. 10. 2010, [cit. 8. Vzory podstatných jmen rodu mužského; 9. Pravopis podstatných jmen rodu mužského - vzory pán, hrad Co už umím - vlastní hodnocení žáka Pravopis podstatných jmen rodu mužského - vzory muž, stroj Co už umím - vlastní hodnocení žáka Pravopis podstat. jmen rodu mužského - vzory předseda, soudce Co už umím - vlastní. podstatných jmen rodu mužského Očekávaný výstup: Žák rozlišuje ve slovech koncovky podstatných jmen rodu mužského, dopisuje i, í nebo y, ý do slov, určuje vzory. Zdůvodní shodu přísudku s podmětem. Druh učebního materiálu: pracovní list Klíčová slova: Koncovka, rod mužský životný ,neživotný, vzor měkký, tvrdý Tabulka VZORY PODST. JMEN/SKLOŇOVÁNÍ RODU MUŽSKÉHO A4. Přehled vzorů podstatných jmen v tabulce s pomůckou k určování. Na druhé straně přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského včetně určování životnosti s příklady

Vzory podstatných jmen, rod mužský (tahák) - Úkolníče

PODSTATNÁ JMÉNA MUŽSKÉHO RODU U podstatných jmen urči pád, číslo, rod a vzor. písemně pád číslo rod vzor Půjdu ven bez bratra Máš krásný prstýnek Zlomené obratle Bydlíme na zámku Pracuji na počítači Viděli jsme papoušky Svalnatý kulturista Zavolej Radk Tak právě tuto tabulku by měly mít k dispozici všichni žáci čtvrtých tříd, protože se učí toto učivo. Jedná se o velice přehlednou tabulku všech vzorů podstatných jmen a to všech vzorů. Rodu středního, ženského i mužského. Barevně jsou zde zvýrazněny všechny koncovky podstatných jmen

Podstatná jména: vzory mužského rodu - Procvičování online

PRAVIDLA - Podstatná jména (vzory rodu mužského

Koncovky podstatných jmen - mužský rod

 1. V článku vyložíme základní pravidla o skloňování podstatných jmen v češtině. Uvedeme tabulky se skloňováním základních vzorů podstatných jmen. Gramatické kategorie. Na úvod je nutné říci něco o gramatických kategoriích podstatných jmen. Jsou to: rod - mužský, ženský, střední, životnost a neživotnost u rodu.
 2. Vzory podstatných jmen rodu mužského - DUM je složena z PPT a pracovního listu, nejedná se o dvě dumky, prosím, opravte. Děkuji. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.cz 800 880 990. NOVINKY
 3. Na jedné straně přehled skloňování podstatných jmen mužského rodu (pán, hrad, muž stroj) a na druhé procvičování učiva. Formát: 67x96 cm. Produkt zatím nemá žádné hodnocení. * * * Jsme slušná firma. Skladem = skladem. Když máme u produktu uvedenou dostupnost Skladem, máte jistotu, že zboží je přímo u ná na.
 4. Vzory podstatných jmen rodu středního Hlavní autor: Lang, Miloš, 1944- Vydáno: (1999) Pravopis podstatných jmen rodu mužského : Docvičovací úkoly Hlavní autor: Polnická, Marie Vydáno: ([asi 1993]
 5. Kupte titul Skloňování podstatných jmen rodu mužského za 25 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky titulu, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobný titul z nabídky více než 19 miliónů titulů
 6. Podstatná jména (substantivos) Rod podstatných jmen (género) Jsou základním slovním druhem, který pojmenovává věci kolem nás. Ve španělštině neexistují podstatná jména středního rodu a také zde schází skloňování, které je nahrazováno předložkami, slovosledem a členem

doplŇ tvary podstatnÝch jmen rodu muŽskÉho v ČÍsle mnoŽnÉm 7.p. 5.p. 3.p. ČÁp 1.p U rodu mužského urči životnost (tu poznáš tak, že tvar 1.prvního a 4.čtvrtého pádu je shodný u neživotných podstatných jmen a tvar 2.druhého a 4.čtvrtého pádu je shodný u životných podstatných jmen rodu mužského. Například ten sněhulák, 2.druhý pád bez sněhuláka, 4.čtvrtý pád vidím koho.

- Přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského včetně určování životnosti s příklady. Prosím sledujte pozorně možnosti doručení zboží. Produkty označené Na prodejně expedujeme do 24 hodin, u Externího skladu máme zpoždění až 3 dny. Zpoždění u přepravců nejsme schopni ovlivnit Rod podstatných jmen. Číslo podstatných jmen. Životná a neživotná podstatná jména. Pády a pádové koncovky . Zvláštnosti skloňování podstatných jmen zakončených na -ия, -ий, -ие . Zvláštní skloňování několika podstatných jmen . Skloňování podstatných jmen mužského rodu . Skloňování podstatných jmen. Objednávejte zboží Vzory podstatných jmen / Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského (karta) v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Tabulka Vzory podstatných jmen ženského rodu je určena do hodin českého jazyka pro žáky 4.- 9. roč. základní školy. Pomocí moderní grafiky zpracovává problematiku skloňování podstatných jmen ženského rodu. Výrobek poskytuje žákům a učitelům přehledné skloňování vzorů ženského rodu (žena, růže, píseň, kost), ale i informace o dvojtvarech, výjimkách apod

Vzory podstatných jmen - Procvičování online - Umíme česk

 1. Vzory podstatných jmen / Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského (k kniha od autora neuveden. Karta je na tvrdém papíru oboustranně potištěná a opatřená lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru. Obsah karty je zpravidla zmenšeným provedením nástěnných výukových obrazů a slouží také k.
 2. žák (žáci) vybarví všechna podstatná jména rodu mužského modrou pastelkou, ženského červenou pastelkou a středního žlutou pastelkou (3.úkol) rozsah časové dotace pro práci jsou dvě vyučovací hodiny; Přínosem této práce je upevnění určování rodu a pádů u tvarů podstatných jmen. Návod SUDOKU
 3. Všechny informace o produktu Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu mužského, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu mužského
 4. Domovská stránka » Obchod a průmysl » Kapona s.r.o » Vzory podstatných jmen, skloňování rodu mužského - tabulka A4 Vzory podstatných jmen, skloňování rodu mužského - tabulka A
 5. Rod podstatných jmen. Jakého jsou podstatná jména rodu můžeme velmi často poznat z koncovky. Obecně platí, že podstatná jména zakončená na -O jsou rodu mužského. el cuaderno , el chico , el cielo , el diccionario , el libro Stejně tak platí, že podstatná jména, která jsou zakončena na -A jsou rodu ženskéh
 6. Vzory podstatných jmen / Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského (karta) - neuveden . Karta je na tvrdém papíru oboustranně potištěná a opatřená lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru

Rod podstatných jmen. Podstatná jména jsou buď rodu mužského nebo rodu ženského. Většina podstatných jmen, která končí na -o je rodu mužského, většina zakončených na -a je rodu ženského. Podstatná jména zakončená na -e jsou rodu mužského nebo ženského Kolíčkové kartičky slouží k procvičování vzorů podstatných jmen rodu mužského - pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce Žáci pomocí kolíčku označují správnou možnost. V PDF verzi celkem 432 kolíčkových karet - 216 barevných a 216 černobílých kartiček Vzory podstatných jmen/ Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského . Karty s přehledem učiva. Formát A4, křídový karton lakovaný Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO opakování Co se skrývá v těchto přesmyčkách? RJSOT DPDSŘAEE ARDH OECUSD ÁNP A nechybí něco? Doplňte podle předlohy: PÁN 2.pád PÁNA HRAD MUŽ STROJ PŘEDSEDA SOUDCE Červeně zakroužkujte neživotné vzory

Rodu mužského jsou: jména dnů, měsíců a ročních období: r Montag, r Januar, r Frühling ; jména světových stran, větrů a vodních srážek: r Osten, r Westen, r Monsun, r Regen, r Nebel, r Tau jména většiny nerostů a hornin: r Granit/ žula, r Sand/písek, r Marmor, r Quarz/ křeme 3/4 Podstatná jména rodu mužského zakončená na-ita, -ista mívají v 1. a 5. pádě množného čísla -é /jezuita - jezuité, teniska - tenisté/.Tvary s koncovkou -i /tenisti/ jsou hovorové. Podstatná jména na -ko, -cho mají v 6. pádě čísla množného většinou koncovku -ách /v městečkách/. Jsou však možné i tvary o jablcích i o jablkách

podstatna-jmena-rodu-zenskeho - různá cvičení. vzory podst. jmen - různá cvičení. TABULKA - rod ženský. skloňování vzorů rodu ženského. cviceni s kontrolou (10 cvičení) cvičení k vytištění. 3 testy - urči správné vzory. cvičení - urči mluvnické kategorie . Podstatná jména rodu mužského. vzory rodu mužského. Šaty chráníme před mol.. V tropických prales. ch žije mnoho plazů Vzory rodu mužského. Každé řadě přidělíte jeden ze vzorů rodu mužského (pán, hrad, muž nebo stroj) a každá z řad dostane také několik kartiček (nejlépe kolem 10) s podstatnými jmény rodu mužského. Členové jednotlivých skupin si mezi sebou zvolí jednoho přenašeče, který bude slova, která nepatří k jejich vzoru. Podstatná jména ženského rodu se členem EL Pokud ve španělštině podstatné jméno ženského rodu začíná přízvučnou slabikou a- nebo ha- , v jednotném čísle má člen EL místo LA (a neurčitý člen UN místo UNA). V množném čísle má členy ženského rodu, ženského rodu jsou i přídavná jména

Česká podstatná jména - Wikipedi

Skloňování podstatných jmen - výjimky Vzory mužského rodu 1 Skloňování podstatných jmen - výjimky Vzory mužského rodu 1. Vzor pán, muž Ve 3. a 6. pádě jednotného čísla je koncovka -ovi až u posledního jména: Martinovi Karlu Novákovi Petru Pavlu Čermákovi 2 Skloňování podstatných jmen rodu ženského. Přehledná tabulka vzorů pro ženský rod. Skloňování vzorů ženského rodu - tabulka. Skloňování jednotlivých vzorů: ŹENA, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST. Skloňování podstatných jmen rodu ženského na www.mojecestina.cz. Cvičení s kontrolou - doplň i/y (10 cvičení Nový pracovní sešit slouží k procvičení pravopisu podstatných jmen rodu mužského. Sešit obsahuje klíč s řešením a vloženou kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů. NNS46 Nástěnný výukový obraz - Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského - Přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského včetně určování životnosti s příklady

Rod životný vs. neživotný - Moje čeština - Čeština na ..

Podstatná jména v němčině Německá gramatik

Na jedné straně přehled skloňování podstatných jmen mužského rodu (předseda, soudce) a na druhé procvičování učiva. Pošlete provozovateli tohoto obchodu dotaz na následující zboží. Jméno: E-mail: Dotaz: Napište slovy 13: Žádné komentáře PRACOVNÍLIST - skloňování podstatných jmen mužského rodu Zadání. 1. Uveďte množné číslo těchto podstatných jmen. язык -гражданин - отец - писатель - музей - сосед - учитель - дом - турист - у 2.Doplňte koncovky. 1.Моя маленькая дочьочень. Vzory podstatných jmen rodu mužského. Přiřazování ke vzorům 1 - Školákov; Urči vzor 1 - Ryšavá; Přiřazování ke vzorům 2 (i předseda a soudce) - Umíme česky; Doplňovačka - zatím jen vzor pán a hrad - Školákov; Doplňovačka 1 - Umíme česky; Vzory podstatných jmen - souhrn. Doplňovačka - Umíme česk 6. Najdi, vypiš a urči číslo, pád a vzor podstatných jmen rodu mužského životného, která se skloňují podle vzorů pán ,muž, předseda, soudce Naše třída vyhrála soutěž s názvem Mladý hudebník. Odměnou je návštěva koncertu vážné hudby. Někteří z chlapců nad touto výhrou ohrnují nosy. Jsou tělem Záložka - Vzory podstatných jmen rodu mužského. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů Kniha Produkt je vyprodaný. Formát: 7,5 x 21 cm Pomůcka při výuce českého jazyka. Knížky plné zábavy přenesou všechny malé cácorky do světa víl Winx! Na našem e-shopu je nyní koupíte jen za 39 Kč

Nebuďte v koncích, když dojde na koncovky podstatných jmen

Tvarosloví - Skloňování podstatných jmen rodu mužského 1. Přiřaď podstatná jména ke vzorům. zajíc nešika cyklista popleta strážce pes sklep obhájce oheň meč břeh koráb velitel holič vítěz jetel průvodce hokejista vládce drak lékař páv stavitel kůl žák pán hrad muž stroj předseda soudce 2 Rody podstatných jmen v angličtině jsou stejně jako v češtině. Rozlišujeme mužský, ženský a střední rod. Příklady rodů v angličtině. Ženský rod můžeme tvořit z mužského rodu pomocí přípon actor - actress - herec, herečka emperor - empress - císař, císařovn Rody u německých podstatných jmen. PRE Vydáno dne 16.04.2019 Der, die, das - jak si má člověk zapamatovat, které slovo je jakého rodu? Nabízíme pár tipů, které vám rozhodování významně zjednoduší SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO učeb. od str. 71 Podstatná jména rodu mužského se skloňují podle vzorů pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce Přepiš si do tabulky: vzor mužský životný, číslo jednotné Skloňuj sokol Skloňuj myslivec 1. pán muž 2. pána muže 3. pánovi, pánu muži, mužovi 4. pána muž Přehled vzorů podstatných jmen v tabulce s pomůckou k určování. Přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského včetně určování životnosti s příklady. Oboustranně potištěná karta na tvrdém papíru, opatřená lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru , slouží k připomínání přeh..

Vzory podstatných jmen / Hlavní autor: Šulc, Petr, 1961- Vydáno: ([2015?]) Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu mužského : pracovní sešit pro 4. ročník / Hlavní autor: Bičanová, Lenka, 1983- Vydáno: (2016 Všechny informace o produktu Plakát Český jazyk - Vzory podstatných jmen - mužský rod I (výukové plakáty) 67 x 96 cm, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Český jazyk - Vzory podstatných jmen - mužský rod I (výukové plakáty) 67 x 96 cm Ostatní zboží: Vzory podstatných jmen / Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského (karta) ; Karta je na tvrdém papíru oboustranně potištěná a opatřená lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru. Obsah karty je zpravidla zmenšeným provedením nástěnných výukových.

 • Staré kočárky zekiwa.
 • Sinister 3 cz.
 • Minecraft dragon mod download.
 • Časová osa druhá světová válka.
 • Tetování mořská panna význam.
 • Ford mustang 2014 3.7 v6 spotreba.
 • Inovační cyklus.
 • Biohar max na vlasy.
 • Tloustnutí v těhotenství.
 • Jackie sandler filmy.
 • Brotex thermo.
 • 4 mesicni miminko v noci nespi.
 • Informatika 3.ročník zš.
 • Hrubá podlažní plocha účelu užívání.
 • Nejlevnější suv 2017.
 • Full hd tapety na telefon.
 • Afrojack vegas van de wall.
 • Románský sloh literatura.
 • Układ słoneczny.
 • Bmw g 650 gs 35 kw.
 • Sněhové řetězy na kamion.
 • Staré lázně kolín program.
 • Krups ea 8010 návod.
 • Xbox one s grafika.
 • Free music archive.
 • Wrc online.
 • Úložné koše k přebalovacímu stolu.
 • Fotoradce ostreni.
 • Sdružení osvč 2018.
 • Mexický salát s kuřecím masem.
 • Mohito ona dnes.
 • Generátor slov.
 • Xi jiang river map.
 • Pocit tlaku v krku.
 • Studiový stativ.
 • Rozhodčí florbal.
 • Iphone 6s imessage.
 • Černé ovce 14.3 2019.
 • Daruji zvire most.
 • Dan mccafferty 2019.
 • Modní hry na registraci.