Home

Shoda podmětu s přísudkem skolakov

Shoda podmětu s přísudkem - podmět rodu mužskéh

Doplň správné koncovky příčestí minulého Další. znovu zavřít zavří Shoda přísudku s podmětem nezahrnuje pouze shodu slovesných tvarů v přísudku. Tvarově se musí shodovat nejen příčestí činná: Dívky povykoval‑y před školou, příčestí trpná: Domy byly stavěn‑y, věže vztyčen‑y, byly podán‑y nadlidské výkony a tvary přídavných jmen v přísudku: Mladíci byli nevychovan‑í Shoda přísudku s podmětem. Vydáno dne 26.05.2009 od Jana Skřivánková. V tomto článku si povíme něco o základních pravidlech ve shodě přísudku s podmětem v příčestí minulém. Článek je nyní doplněn o přehlednou tabulku na závěr Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné písmeno. Stiskni pak KONTROLA

Shoda přísudku s podmětem. Klíčová slova: shoda přísudku s podmětem, podmět, přísudek, věta, minulý čas, rod (mužský - životný - neživotný - ženský - střední), koncovka, jednotné a množné číslo, sloveso podmětu a přísudku a tvorbu minulého času SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM. Klikni na šipku v okýnku a doplň správně koncovku příčestí minulého. Stiskni pak KONTROLA. Příčestí minulé a několikanásobný podmět. Je-li ALESPOŇ JEDEN člen několikanásobného podmětu rodu mužského životného, píšeme:-i Pokud se podmět ve větě objevuje až za přísudkem, máme dvě možnosti. Je možné se řídit stejnými pravidly, jako když předmět předchází přísudku. Avšak běžnější je shoda přísudku s tím jménem z podmětu, které je u něj nejblíže. Představily se sólistky i sboristé. × Představili se sólistky i sboristé

Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý. Brzy ráno vyšl houbaři do lesa. Ze zahrad se ozýval skřivani. Za školou rostl vysoké lípy. Lidé s úsměvem vítal nový den. Žáci si ve škole objednal nové knihy. Všechny autobusy dorazil na místo. Průvodčí dal znamení k odjezdu vlaků. V truhlících se objevil první hrášky. Z nových úkolů měl žáci obavy Shoda přísudku s podmětem - Shoda podmětu s přísudkem, procvičování online, rozsáhlá sbírka příkladů, různé formy procvičování, atraktivní forma zpracování

Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem Podmět je před přísudkem - i - platí shoda podle mužského životného rodu Chlapci a dívky pomáhali. Podmět je za přísudkem -i/-y - je možná shoda i podle nejbližšího podstatného jména Pomáhali dívky i chlapci. Pomáhaly dívky i chlapci Test: Shoda přísudku s podmětem 5. Vydáno dne 27.02.2010 od Jana Skřivánková. V tomto testu si můžete ověřit, zda znáte pravidla pro shodu přísudku s podmětem Další ze série pravokvízů je tady. Tentokrát je zaměřený na shodu přísudku s podmětem, což je látka především 4. a 5. ročníků, ale jak jistě víme - opakování je matka moudrosti a u pravopisu to platí dvakrát. Takže s chutí do toho a nezapomeňte se zapsat do tabulky výsledků Shoda podmětu s přísudkem (jednoduchý podmět) - online test. 2. Několikanásobný podmět. je-li mezi podstatnými jmény v podmětu jméno rodu mužského životného a všechna podstatná jména jsou v čísle jednotném, píšeme v přísudku měkké - i; Tatínek, maminka i děti šli do divadla

Shoda podmětu s přísudkem - pravopis - český jazyk pro základní školy online - pravopis pro základní školy (6. - 9. třída Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 03b: Zobrazena cvičení 1-15 (15 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

Internetová jazyková příručka: Shoda přísudku s podmětem

 1. přísudek, podmět, shoda podmětu s přísudkem, 5. ročník, křížovka: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. 1
 2. Štítky: shoda přísudku s podmětem. 19 Čvc, 2013. Diktát - shoda podmětu (1) Doplňte i - y - a. Pod okny zařehtal_ koně. Ragbisté nastoupil_ k zápasu. Vzduchem poletoval_ peříčka. Roztřásl_ se mi kolena. Potápěčky měl_ kameru. Hosté..
 3. Shoda přísudku s podmětem základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 2. období Statistik
 4. ulém (shoda podmětu s přísudkem) - používá odbornou lingvistickou ter

Shoda přísudku s podmětem - Moje čeština - Čeština na

Online diktáty formou doplňování chybějících písmen. Široké pokrytí témat z celého pravopisu, zajímavé a vtipné texty, okamžitá kontrola, grafické znázornění postupu Když je podmět až za přísudkem, je možná shoda s nejbližším podstatným jménem podmětu. Na louce se pásli/y ovce a berani. V této větě máte tedy na výběr ze dvou variant: Buď -y, protože hned za přísudkem následuje podstatné jméno ženského rodu, nebo -i, protože má přednost rod mužský životný

Shoda podmětu s přísudkem. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti Název materiálu: SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM-pravopis příčestí minulého VY_32_INOVACE_S1_ČJ20_2 Anotace Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o shodě. Žáci procvičují pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem. Autor Mgr. Eva Sasová (Autor) Jazyk Češtin Didaktická hra zaměřená na procvičování shody přísudku s podmětem. Žáci pracují ve skupinách, každá skupina pracuje se souborem karet. Díky řešení na druhé straně karty mají žáci okamžitou zpětnou vazbu

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - 1

Shoda přísudku s podmětem VIII, Hledání chyb II, Shoda přísudku s podmětem, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis Shoda podmětu s přísudkem. Share Share by Mikovamartina. Like. Edit Content. Embed. More. Theme. Switch template Interactives Show all. PDF Printables. Show all. Log in required. Options. Leaderboard. Show more Show less . This leaderboard is currently private. Click Share to. Shoda podmětu s přísudkem Shoda podmětu s přísudkem. 1. 12. 2018 . Znáte to. Aby se dva lidé vždycky shodli, to by musel být zázrak. A k takovému zázraku dochází vždycky, když vlastní silou zařídíme to, aby se shodl podmět s přísudkem. A to je někdy velmi zapeklit

Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 03b: Zobrazena cvičení 1-3 (3 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv [11] Tohle je v případě shody podmětu s přísudkem absolutně neuplatnitelný. Obě varianty se totiž vyskytují, takže Tě to do očí nijak nepraští. I sám to občas napíšu špatně, ne proto, že bych pravidla neznal, ale prostě to přehlídnu Shoda přísudku s podmětem je pravopisný jev, který se řídí přesnými pravidly, která je třeba dodržovat. Koncovka přísudku závisí na čísle a rodu podmětu. Je třeba si uvědomit, že tento jev se nazývá shoda přísudku s podmětem a ne shoda podmětu s přísudkem, jak se občas mylně objevuje Shoda podmětu s přísudkem Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0105 Název sady: Pravidla pravopisu pro 4.ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Téma: Shoda podmětu s přísudkem Jméno autora: Kateřina Turzová Vytvořeno dne: 22.10.201 Shoda podmětu s přísudkem koncovka přísudku slovesného se v minulém čase řídí následujícími pravidly: Podmět: Koncovka: Příklad: rod mužský životný v množném čísle = I Orli kroužili na nebi. Páni mluvili.Psi štěkali. rod mužský neživotný v množném čísle = Y Stroje rachotily.Přístroje nefungovaly.Domy byly postaveny

Shoda podmětu s přísudkem Pomůcka: TY - TI TI muži pracovali (mužský životný I) TI (všichni) muži a ženy pracovali (mužský životný je všemu nadřazen I) TY stromy padaly (mužský neživotný Y) TY ženy vařily (ženský Y) TA děcka spala (střední A) ALE: TY děti spaly (děti,oči,uši tvrdé Y jim sluší) Pokud je podmět v předchozí větě, musíme jej použít Shoda přísudku s několikanásobným podmětem. Přísudek s podmětem tvoří základní skladební dvojici. Přísudek je na podmětu mluvnicky závislý, shoduje se s ním. (odtut výraz shoda) Podmět je ve větě uveden před přísudkem. V pravidlech shody několikanásobného podmětu platí tato přednost Procvičte si shodu přísudku s podmětem na https://www.umimecesky.cz/diktat-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-urove Někdy je shoda podmětu s přísudkem dána územ. Například u názvu společnosti British Airways se v úzu setkáme s koncovkou ‑y (ve významu ‚aerolinie'): British Airways zahájily novou reklamní kampaň Shoda podmětu s přísudkem. Sdílet Sdílet podle Pavelcovamichae. Jako. Upravit obsah. Vložit. Více. Téma. Přepnout šablonu Interaktivní prvky Zobrazit vše. PDF Tisknutelné. Zobrazit vše.

Shoda přísudku s podmětem? Cvičení č. 1. Vyberte správnou odpověď. Na jarmarku prodával. čerstvé koláče. Zvířata na farmě žil. spokojeně. Větrem popadal. všechny slunečníky. V jeho sbírce nechyběl. platidla různých států Jakmile je v podmětu prvek rodu mužského životného (v plurálu či singuláru), vždy dáváme koncovku -li. U několikanásobného podmětu se může přísudek shodovat jen s prvním prvkem podmětu, ale to platí jen tehdy, stojí-li přísudek PŘED podmětem! Snad se tedy v budoucnu s onou kongruencí popasujete zase o něco lépe

Shoda přísudku s podmětem Inkluzivní škol

Video je primárně určeno pro mé žáky ze 4.A, kterým se snažím na dálku vysvětlit novou látku v době karantény Shoda přísudku s podmětem o shodě přísudku s podmětem jako u podmětu vyjádřeného •např.: Muži pokáceli strom. Poté jej zbavili větví. •při shodně všeobecného podmětu s přísudkem v minulém čase píšeme v koncovce přísudku -i •např shoda přísudku s podmětem Všechny tyto pomůcky zakoupíte nyní levněji na www.lesynapadu.cz . Aby učení byla i zábava, vyrobila jsem 4 deskové hry na procvičení shody podmětu s přísudkem

Shoda Přísudku S Několikanásobným Podměte

Shoda přísudku s podmětem 2 Čeština ø 91.7% / 7652 × vyzkoušeno; y/i (shoda přísudku s podmětem) Čeština ø 83% / 3617 × vyzkoušeno; Podmět a přísudek Čeština ø 76.3% / 47737 × vyzkoušeno; Slovní druhy ČJ Čeština ø 58.4% / 73235 × vyzkoušeno; Slovní druhy Čeština ø 85.4% / 134549 × vyzkoušen Shoda podmětu s přísudkem. Shoda podmětu s přísudkem. Co musíte znát? A) V minulém čase platí klasické pravidlo o shodě přísudku s podmětem: B) Několikanásobný podmět . Je-li ve větě více podmětů a aspoň jeden je rodu mužského životného → píšeme-i Shoda podmětu s přísudkem - online test 2. Shoda podmětu s přísudkem - několikanásobný podmět. U lesa se pásl_ zajíci a srnky. Na poli pracoval_ ženy i muži. Na stromě seděl_ holubi a hrdličky. Večer vyběhl_ z lesa na louku srnky a zajíci. Na polích se objevil_ vrány a havrani.. Shoda podmětu s přísudkem Anotace Pracovní listy na zopakování a procvičení učiva Shoda přísudku s podmětem. Autor Mgr. Iva Paděrová Jazyk Český jazyk Očekávaný výstup Žák si zopakuje a procvičí učivo Shoda přísudku s podmětem. Třída 5 Kdo si chce vyzkoušet, jak umí shodu přísudkem s podmětem, má nyní šanci na iDNES.cz. V testu, který prověří vaše znalosti českého jazyka, můžete udělat maximálně 30 chyb. Jako hodnocení dostanete klasickou školní známku, tedy výborně až nedostatečně. Test připravil pro čtenáře iDNES.cz Jan Chromý z oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český

Jak se určuje shoda přísudku s podmětem - PRAVIDLA

(Je-li přísudkem jmenným podstatné jméno, shoduje se v čísle; přídavné jméno pak ještě v rodě a v muž. rodě v množ. čísle i v životnosti. Spona se přitom shoduje s podmětem jako přísudek slovesný, jen zřídka se jménem v přísudku.) - 1.- shoda mluvnická je pravidlem, jde-li o přímý vztah přísudku k podmětu Shoda podmětu s přísudkem Doplňování koncovek příčestí minulého ID: 72301 Language: Czech School subject: Czech Grade/level: 4., 5., 6. Age: 9-12 Main content: Shoda podmětu s přísudkem Other contents: Add to my workbooks (10) Download file pdf Embed in my website or blo Shoda podmětu s přísudkem/ Podmět a přísudek . Karty s přehledem učiva. Formát A4, křídový karton lakovaný Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru. Obsah karet je zpravidla zmenšeným provedením nástěnných výukových obrazů a slouží také k.

Test - SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - PROCVIČOVÁNÍ - pracovní

Shoda přísudku s podmětem - Procvičování online - Umíme česk

 1. Shoda podnětu s přísudkem. 15 % 67 Kč. 79 Kč. Sleva až 70% u třetiny knih shodu podmětu v rodě mužském, ženském i středním a podmětu několikanásobného s přísudkem. Je vhodná nejen pro žáky ZŠ, ale též pro budoucí středoškoláky, pro něž je vhodnou pomůckou při přípravě na zkoušky na střední školu.
 2. ulém čase množného čísla píšeme v přísudku koncovku: LI, když je podmět v mužském rodu životném. Ptáme se ukazovacím zájmenem TI. Ti muži zpívali. LY, když je podmět v mužském rodu neživotném. Ptáme se ukazovacím zájmenem TY. Ty domy stály. LY, když je podmět v ženském rodu
 3. Shoda podmětu s přísudkem - 1. louky se zelenal. kachny plaval. lekníny kvetl. děvčata skákal. chlapci se opaloval. ostříži kroužil. děti se koupal. závodníci prohlížel. hráči se rozestavil. štěňata si hrál. Špatně: Dobře: Hodnocení: % Formulář k odeslání výsledku.
 4. Ústředna (kancelář) - 379 420 010 (nebo 011) Školní družina - 379 722 663. Školní jídelna - 379 420 024. naseackodoma@centrum.c
 5. Shoda přísudku s podmětem - několikanásobný podmět. Shoda přísudku s podmětem znamená, že koncovka použitá v přísudku by měla být v souladu s rodem a číslem podmětu dané věty, dále by se měla shodovat osoba. Hierarchie rodů. V případě několikanásobných podmětů je nutné řídit se jakousi hierarchií rodů

Výukový kurz Diktáty - shoda podmětu s přísudkem 6 k předmětu Český jazyk pro 6. ročník ZŠ. Vzdělávací portál Edukavka.C Nauč se psát > Shoda podmětu s přísudkem > Doplň Hotovo: 81 (22 chyb) Nahlásit chybu. Dřevěné krovy se musel _ vyměnit. y i a. Další. Shoda přísudku s podmětem VI, Doplňování slov I, Shoda přísudku s podmětem, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis Shoda přísudku s podmětem. Shoda přísudku s podmětem znamená, že koncovka použitá v přísudku by měla být v souladu s rodem, číslem a osobou podmětu dané věty. Podmět může být jednoduchý (například kočka), ale také několikanásobný (kočka a pes) ČJ - shoda podmětu s přísudkem. Jirka Palupa Education. Everyone. Add to Wishlist. Translate the description into English (United States) using Google Translate? Translate. Tato aplikace patří do série procvičování češtiny a je určena k procvičování mluvnice na zařízení, které je dětem nejbližší a které mají stále u.

Shoda podmětu s přísudkem je důležité pro správné ovládnutí českého pravopisu. V této knížce si mohou všichni zvídaví školáci procvičit své znalosti a zábavnou formou se přichystat do školy a zopakovat si probírané učivo. Knížka je připravena speciálně za účelem opakování a upevnění získaných vědomostí Popis. Hotový výrobek - produkt bude vyroben a odeslán do 7 dnů po obdržení platby. Multilicence - elektronická verze určená pro využití ve třídě / skupině. PDF verze - elektronická verze pro osobní účely a domácí vzdělávání.. Popis: Kartičky už se vám nerozsypou Nyní máte k dispozici kompaktní pomůcku pro procvičení shody podmětu s přísudkem z. na náměstí, kde se mělo konat shromáždění. Přichází jaro, sněženky už rozkvetl. Nauč se psát > Shoda podmětu s přísudkem > Doplň Sestavit cvičení (doplň) Zahrnout skupiny: děti. mužský rod neživotný. Shoda přísudku s podmětem Marek Vít | 10. 11. 2017 | komentáře: 6 Článek o záludnostech ve shodě přísudku s podmětem. Kdy použít sloveso v jednotném čísle a kdy v množném? Pokračování článku » INTERMEDIATE. Shoda přísudku s podmětem (cvičení #1).

POZOR: Pokud se podmět ve větě objevuje až za přísudkem, máme dvě možnosti. Je možné se řídit stejnými pravidly, jako když předmět předchází přísudku. Avšak běžnější je shoda přísudku s tím jménem z podmětu, které je u něj nejblíže. Představily se sólistky i sboristé. × Představili se sólistky i sboristé Všechny informace o produktu Shoda podmětu s přísudkem/ Podmět a přísudek, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Shoda podmětu s přísudkem/ Podmět a přísudek

Test: Shoda přísudku s podmětem 5 - Moje čeština - Čeština

 1. Shoda přísudku s podmětem 1. Podmět vyjádřený jedním slovem Pokud je součástí několikanásobného podmětu jméno rodu mužského životného a stojí před přísudkem, píšeme i - Jan s Janou odešli. U nevyjádřeného podmětu píšeme i - nemohli jsme s bratrem najít. Nástěnka Máte-li jakýkoli dotaz,.
 2. Samostatná práce, shoda podmětu s přísudkem, souvětí, základní skladebné dvojice: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol
 3. Shoda přísudku s podmětem srozumitelně a přehledně! Procvičujeme shody přísudku s podmětem. 162 Kč. Značka: EDIKA . Tip Kód: EM0266213. Čeština pro 3. třídu - Shoda podmětu s přísudkem. Skladem (1) V této knížce si mohou všichni zvídaví školáci procvičit své znalosti a zábavnou formou se přichystat do školy a.
 4. Shoda podmětu s přísudkem - podmět následuje za přísudkem, shoda podle jména nejbližšího přísudku, nebo -i. Po dvoře běhaly/běhali slepice, kuřata a kohouti. žádný z podmětů není rodu mužského životného - podmět stojí před přísudkem: -y, -a
 5. Shoda podmětu s přísudkem - PRAVOPIS - DIKTÁTY. Vysvětlení pravopisu a praktické online diktáty s okamžitou kontrolou. 199,00 Kč do košík
 6. Shoda přísudku s podmětem - Shoda podmětu s přísudkem, procvičování online, rozsáhlá sbírka příkladů, různé formy procvičování, atraktivní forma zpracování 1-2x měsíčně vám pošleme přehled novinek, akcí a RAD Nastavit si preferovanou platební metodu (např. přímé inkaso z účtu)

Shoda přísudku s podmětem - PRAVOKVÍZ (10

Shoda podmětu s přísudkem skolaposkole

Používáte nepodporovaný prohlížeč. Pokud chcete vidět všechny materiály, které pro vás různí autoři připravili, použijte prosím Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge nebo Safari Shoda podmětu s přísudkem. Cvičení z českého jazyka. Datum. 12.11.2020. 9.A; 9.B; Obsah učiva, zadání úkolu. Zhlédněte video a přečtěte si teorii k učivu Shoda podmětu s přísudkem. Pak vyplňte test. Splňte do 13. listopadu. Vše najdete v moodlu

Shoda podmětu s přísudkem - pravopis pro základní školy (6

 1. Český jazyk - Shoda přísudku s podmětem - 6. A a 6. B - Přísudek se s podmětem shoduje v osobě a v čísle.V množném čísle je shoda zásadní k určení správného pravopisu. Použití tabulky v praxi: -Chlapci se shromáždili.(Kdo se shromáždil? Chlapci. Chlapci = podmět v rodě mužském životném
 2. A SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM Kdo nasbírá nejvíce bodů? OTÁZKA Č. 1: DĚVČATA CHTĚL_ B_T DOMA. a) Děvčata chtěly být doma. b) Děvčata chtěla být doma. c) Děvčata chtěli bít doma. OTÁZKA Č. 2: NA OBLOZE SE BL_SKAL_ HVĚZDY. a) Na obloze se blýskali hvězdy. b) Na obloze se blýskaly hvězdy. c) Na obloze se blískaly hvězdy
 3. Shoda podmětu s přísudkem. pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/shoda-prisudku-s-podmetem/ www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=1103&action=show#seli
 4. Shoda podmětu s přísudkem Od: michal* 16.09.10 19:09 odpovědí: 11 změna: 22.09.10 14:54. Ahoj, dotaz, když mám MNOHONÁSOBNOU SCHODU S PODMĚTEM a . Pokud se daný tvar ve 4. pádě shoduje s tvarem v 1. pádě, je podstatné jméno neživotné => Y. Pokud se neshoduje, je podstatné jméno životné => I..
 5. Kompaktní pomůcka: 64 kartiček k roztřídění ve vlastní obálce. Kartičky už se vám nerozsypou :-) Nyní máte k dispozici kompaktní pomůcku pro procvičení shody podmětu s přísudkem z řady TŘÍDÍME. K procvičení je 64 kartiček ve dvou obtížnostech. Dítě třídí slovní spojení nebo věty dle toho, zda je v přísudku i, y nebo a

Seznam cvičen

Čeština pro 3. třídu Shoda podmětu s přísudkem Autor: Michaela Bečková Zábavné procvičování je určeno všem žákům třetích tříd, kteří by si rádi zopakovali či procvičili shodu podmětu s přísudkem Shoda podmětu s přísudkem. V učebnici na straně 46 si přečti růžový rámeček. Zapiš si do sešitu: Shoda podmětu s přísudkem je důležitá pro pravopis, jeli sloveso v příčestí minulém a podmět v množném čísle. ( např.: Učitelky zadaly.. status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur Shoda podmětu s přísudkem. Téma hodiny. Shoda podmětu s přísudkem. Předmět. Český jazyk a literatura. Ročník/y/ 4. Anotace. Prezentace seznamuje žáky s gramatikou shody podmětu s přísudkem. Očekávaný výstup. Žák si zopakuje učivo k dané problematice , seznámí s pravidly pravopisu shody a procvičí si je ve cvičení Všechny informace o produktu Bečková Michaela - Čeština pro 3. třídu - Shoda podmětu s přísudkem, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Bečková Michaela - Čeština pro 3. třídu - Shoda podmětu s přísudkem

DUMY.CZ Materiál Shoda přísudku s podměte

podmět, přísudek, shoda přísudku v podmětem, český jazyk, vyučování, škola, pravopis, soutěže, hra, výzdoba. Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Shoda podmětu s přísudkem : [více než 100 cvičení s klíčem : od 4. třídy] / Hlavní autor: Šulc, Petr, 1961- Vydáno: ([2009]) Čeština pro 3. třídu : domácí pracovní sešit : zábavné procvičování. Shoda podmětu s přísudkem / Hlavní. Testi.cz > Jazyky > Čeština > shoda podmětu s přísudkem. test shoda podmětu s přísudkem . Autor: jirkazekrtin1 (12vlož. 184vyzk. +13% ø)... vloženo 8.6.2015. Test vyzkoušen 1645 krát, průměrný výsledek je 78.4%. Muchomůrky a hříbky začal_ pomalu růst. začaly. začali

Vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem, vzory podstatných jmen, pravopis přídavných jmen a zájmen. To vše pod drobnohledem v jednotlivých publikacích. Studenti si procvičí správnost psaní i méně známých slov. Součástí knížek je klíč ke cvičením i stručný slovníček méně frekventovaných slov Shoda podmětu s přísudkem/ Podmět a přísudek. Karty s přehledem učiva. 15,00 Kč do košíku skladem >10 kusů SEVT kód 11530100; Rozlišujeme deset slovních druhů. Záložka s přehledem učiva. 8,00 Kč do košíku skladem >50 kusů SEVT kód 11530600; Vzory - Podstatná jména - tabulka A4. Výuková tabulk

Domů » Shoda podmětu s přísudkem. Shoda podmětu s přísudkem. ISBN: 9788073532994 Skladová dostupnost: Není skladem Autor: Petr Šulc Ilustrátor: Libor PIEROT, spol. s r.o., Štefánikova 29, Praha 5 - Smíchov | Tel: 257 328 476, 736 620 254. Čeština pro 3. třídu Shoda podmětu s přísudkem (978-80-7371-867-1) Kniha - autor Michaela Bečková, 72 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Zábavné procvičování je určeno všem žákům třetích tříd, kteří by si rádi zopakovali či procvičili shodu podmětu s přísudkem Markéta ŠONKOVÁ Bakalářská práce Shoda podmětu s přísudkem v současné francouzštině a češtině, srovnávací studie. Subject-Predicate Agreement in the Present-day French and Czech, contrastive study Shoda podmětu s přísudkem - do 15. 6. Milé děti, naučily jste se vyhledávat podmět a přísudek, což je důležité pro další učivo, kterým je shoda podmětu s přísudkem, nebo také psaní i/y ve slovesech času minulého. Psaní koncovky sloves v přísudku se řídí rodem a životností slova v podmětu

 • Victoria beckham wikipedia.
 • Vysoká škola designu.
 • Leky na spani pro psa.
 • Rogers place.
 • Ricinovy olej na zhoustnuti vlasu.
 • Herec plat.
 • Fakultní nemocnice ostrava neurologie.
 • Vintedhttps www google cz.
 • Japonská stíhací letadla.
 • Skládkovné eternit.
 • Lucky bamboo.
 • Taft metráž.
 • 3d tapety les.
 • Neptun počet měsíců.
 • Duatlon.
 • Rekonstrukce cihlové klenby.
 • Allianz povinné ručení podle najetých kilometrů.
 • Filmy 2017 cz dabing.
 • Všechny prachy světa trailer.
 • Rockové šaty na ples.
 • Beko din 28430.
 • Počasí září chorvatsko.
 • Kde startují raketoplány.
 • Ako rozmnozit brectan.
 • Monoploutev.
 • Šmoulové písničky 1988.
 • Himerky bazar.
 • Normalizovaná řada modulů.
 • Edwin jarvis.
 • Typy kuchyňských skříněk.
 • Těsnící lišta k pracovní desce ikea.
 • Byl lásky čas nevinné lži.
 • 70 léta ve světě.
 • Staré obrazy.
 • Lékařská fakulta olomouc přijímací řízení.
 • Colombo srí lanka.
 • Cat tattoo geometric.
 • Betlém figurky.
 • Restaurace v mém okolí.
 • Urologie praha pohotovost.
 • Skříň pro plynoměr a elektroměr.