Home

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 1554 školní jídelna 267 227 510 e-mail info@kvetnak.cz zadáváme referáty a vedeme žáky k jejich využívání jako vzdělávací strategii pro další učení, využívá formu projektů a následné. Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od 1. 9. 2017 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání od 1. 9. 201 Školní vzdělávací program vychází z cílů RVP. Naše základní škola nemá žádnou profilaci, ale chce se ve svém programu zaměřit především na žáka. Žák je ve vzdělávání to nejdůležitější. DESATERO ŠVP: 1) Vytvořit pozitivní klima pro žáky i pracovníky školy Školní vzdělávací program rozpracovává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Zaměřuje se na uplatnění principů þeského þinnostního uení ve vzdělávacím procesu, a tím navazuje jak na Komenského tradice v naší zemi, tak na vynikající snahy þeských reformních škol a jejich uitelů

 1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání verze: 21092015 - 3 - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa školy Demlova 32 586 06 Jihlava IZO: 108 047 610 IČO 47 36 62 57 Ředitel školy Mgr. Zdeněk Nose
 2. Školní vzdělávací program (ŠVP) je kurikulární dokument, který je vytvářen pedagogickými zaměstnanci každé školy v České republice.ŠVP je schvalován a vydáván ředitelem příslušného zařízení a musí být veřejně přístupný. Závazným dokumentem pro tvorbu ŠVP je Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní, střední, předškolní, základní.
 3. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (v.01.04), 01.09.2013 Charakteristika školy RVP ZV Základní vzdělávání Verze: 01.04, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: 1.9.2013 Název školy Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizac
 4. Základní škola a mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 PROJEKT 3D Dobrovolně s důvtipem k dovednostem Č. j.411/2016/
 5. Školní vzdlávací program (verze 7) - 4 - 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š kolní vzde lá vácí prográm pro zá kládní vzde lá vá ní PŘÍRODOU KE VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 8 ADRESA: Václavské náměstí 8, 669 02 Znojmo ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Vladimír Pařízek KONTAKTY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání; Organizace výuky. Kdy u nás zvoní; Rozvrh hodin; Školní prázdniny; Třídní schůzky a konzultace; Školní poradenské pracoviště. Výchovný poradce; Metodik prevence; Školní psycholog; Kariérní poradce; Speciální pedagog; Žákovský parlament; Školská rada. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Škola - perspektiva pro život Verze programu: 8. verze - platná od 1. 9. 2019 Identifikační údaje školy: Kontakty: Základní škola Dr. Edvarda Beneše Tel: 283 932 375, tel./fax. : 283 930 342, zscakovice@zscakovice.cz nám Program je zaměřen na nastavení optimální vzdělávací cesty pro každé dítě v Montessori třídách. Využívá moderních trendů ve vzdělávání, ověřených aktivizujících přístupů práce s dětmi podle konstruktivistických programů vzdělávání a principy demokratické školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007 č.j. 560/2007 Předkladatel: Základní škola Ţidlochovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace Adresa: Tyršova 611, 667 01 Ţidlochovice Ředitelka školy: Mgr. Bohuslava Guldová Koordinátor: PaedDr Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání . Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti. Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naším záměrem je vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a tak je připravit na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti Každé školské zařízení pro zájmové vzdělávání má v souladu s § 5 odst. 2 školského zákona zpracován svůj školní vzdělávací program, který má přímou vazbu na rámcové vzdělávací programy - pro předškolní vzdělávání, pro základní vzdělávání, pro gymnázia, střední odborné školy atd., a. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dobrý start do života aneb škola pro život ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, E. ROŠICKÉHO 2, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZAC Na základě rámcových vzdělávacích programů a pravidel v nich stanovených si jednotlivé školy vytvářejí své realizační programové dokumenty - školní vzdělávací programy (ŠVP). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PZ) Rámcový vzdělávacící program pro základní vzdělávání (RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Letovice 4 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP NÁZEV1.2Údaje ŠVP: Školní o vzdělávacíškole program pro základní vzdělávání ZŠ Letovice NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Letovice, příspěvková organizace ADRESA ŠKOLY: Komenského 902/5, Letovice, 6796 Název dokumentu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - Školní družina Číslo jednací: 109/2015 Název školy: Základní škola Kasejovice, okres Plzeň - jih Adresa školy: Kasejovice 318, 335 44 Kasejovice Telefon - pevná linka 371 595 120 Telefon - mobil 731 773 533 Webové stránky školy: www.zskasejovice.c 2 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -Porozumění Předkladatel: o název školy Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. o adresa školy Veliš 40, 507 21 Veliš o jméno ředitele Jan Jiterský o kontakty tel. 493 773 611, 605 960 279, email info@zsbp.cz, web www.zsbp.cz o IČO 25994581 o IZO 65005979 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 01 Charakteristika školy 02 Charakteristika ŠVP 03 Výchovné a vzdělávací strategie 04 Učební plány 05 Začlenění průřezových témat 06 Přehled zařazení průřezových témat 1 stupeň 2. stupeň Český jazyk pro 1. období (1. - 3. roč.) Český jazyk a literatura Český jazyk pro 2. období (4 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KLÍČ DO ŽIVOTA Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Motto: Uit znamená vést od vci známé k neznámé a vést znamená innost mírnou a ne násilnou, plnou lásky a nikoliv nenávisti. Když totiž nkoho chci vést, nehoním ho

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, MŠMT Č

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy : Základní škola a Základní umělecká škola, Dolní Němí, okres Uherské Hradiště Adresa školy : Školní 606, 687 62 Dolní Němí editel školy : Z izovatel školy : Mgr. Milan Kvasnika Obec Dolní Němþ Tento školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2016). Údaje o škole Název školy: 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Adresa školy: Plzeň, Západní 1597/18, PS 323 0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY Platnost od 3.9.2007. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro všechny. č. j. 1/2007, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím. programem pro základní vzdělávání. Základní škola Holice, Komenského 100, okr. Pardubice. Adresa školy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace. 3 2. Charakteristika školy 2.1. Charakteristika školní budovy Škola se nachází v městské části Brno - Královo Pole, jež má stoletou tradici kvalitníh ŠVP pro ZV, škola při Dětské odborné léebně Odborné uþiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Odloučené pracoviště ZŠ při DOL Bukovany, Březnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělávání orientovaného zejména na situace blízké životu a praktické jednání Podmínky vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (LMP) podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb vychází zejména z RVP ZV vydaného v roce 2016 jako Příloha č. 1 k Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 6 Soustavně vyvíjíme snahu navázat mezinárodní spolupráci se školou podobného typu v zahraničí Základní škola Na Radosti, Komenského 972/10, 591 01 Žďár nad Sázavou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT S RADOSTÍ Datum Podpis Vydal: Petra Vykydalová Kupková, ředitelka školy 1. 9. 2016 Schválil: Rada ŠPO ZŠ Na Radosti 29. 9. 2016 Školská rada projednala dne: 21. 9. 201 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Verze: v. 15, Datum: 1. 9. 2014, Platnost: od 1. 9. 2014 RVP ZV Základní vzdělávání Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Motivační název Škola pro život Datum 1. 9. 2014 Verze v. 15 Platnost. Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby v průběhu vzdělávání získávali žáci dovednosti a znalosti pro maximální rozvoj své osobnosti. Jako škola dbáme především na respektování poznatků, znalostí, dovedností a názorů partnera vytváří klimatu pro aktivní hledání optimálního řešení jakéhokoli

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

HARMONIE - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. 353/08 1.2. PŘEDKLADATEL Název školy: Základní škola Kolín III., Lipanská 420 Adresa školy: Lipanská 420, Kolín III, 280 02 Ředitel: Mgr. Herčík Bohumil reditel@4zskolin.cz Kontakty: Telefony 321722789 321722626 Fax 321722626 E-mail skola@4zskolin.c Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 16, 664 51 Šlapanice IZO: 102 191 239 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE verze 3.0 Šlapanice 201

Školní vzdělávací program - Wikipedi

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV. Předkladatel: Název: Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Adresa: Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 8 Ředitelka školy: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Koordinátor tvorby ŠVP: PaedDr. Ivana Cesarov Název vzdělávacího programu: Dobrý start do života aneb škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 2007 / 07, vydán dne 1. 9. 2007. Adresa školy: Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace, 586 01 Jihlava Adresa odloučeného pracoviště: Jarní 22, 586 01 Jihlav Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Šance pro všechny. základní školy Bolatice. Název: Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace. Školní 9, 747 23 Bolatice. Telefon: 553 655 252. E-mail: zs.bolatice@tiscali.cz. Ředitel(ka): Mgr. Dagmar Tielová. Zřizovatel: Obec Bolatic Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, motivační název Cesta ke vzdělání. 1.2 Předkladatel a zřizovatel Název školy : Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 Adresa školy : 386 01 Strakonice, Plánkova 430 Ředitelka školy : Mgr. Martina Košťálov Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013 verze 3.10.2018 6 dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, platný od 1. 9. 2016 najdete na stránce základní škola - dokumenty, ve škole je uložen na přístupném místě v chodbě před ředitelnou školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - 2016: Motivační název: Škola pro život: Platnost: 1. 9. 2016: Koordinátor: Jiří Kopřiva: Délka studia v letech: 9: Forma vzdělávání-Použité RVP: Název: RVP ZV Základní vzdělávání: Dosažené vzdělání: Základní vzdělání: Identifikační údaje školy.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola , verze 5, č.j.: Lš 116/2016 (§ 5 zákona č.561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) navazuje na předchozí verzi 1, č.j. LšZš 434/2007, verzi 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku Základní škola a mateřská škola Vejprnice / stránka 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše základní škola Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Verze: č. 1.6 - srpen 2018 Č. j. ZSV 301/2018, 79-01-C/01 ZŠ Základní škola a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 33027.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Králův Dvůr 6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres Beroun, příspěvkov Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j. 65/07 Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň Mgr. Růžena Kybikásová, ředitelka školy Kontakty 311 689 889, 774 373 81 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI Základní škola Havlíþkův Brod, Nuselská 3240 Adresa školy: Nuselská 3240 580 01 Havlíþkův Brod IZO: 600 086 844 IýO: 709 10 961 DIý: CZ 709 10 961 Jméno ředitele: Mgr. Milena Popelov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Náš školní tým | Základní škola Donum Felix

Rámcové vzdělávací programy - Národní ústav pro

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KUK - probíhá revize:- Osnovy předmětů- Osnovy volitelných a nepovinných předmětů. Školní vzdělávací program pro ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ Kunratice. RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) - ZD Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda strana 1 Č.j. 76/2020 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MONTESSORI zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 1554, PRAHA 4 Charakteristika ŠVP Základní filozofie vzdělávacího programu Montessori Květňák Montessori Květňák je vzdělávací program, který aplikuje pedagogický systém Mari

Zájmové vzdělávání, MŠMT Č

Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují, okres Náchod Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok : 2015/201 ŠVP ŠD ODPOLEDNE BEZ KŘÍDY A TABULE 2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLE BEZRUČOVA ŘÍČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ODPOLEDN Základní škola, Ostrava - Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Školní vzdělávací program č.j. ZŠ-Bul-470/2013 verze 1.9.2015 6 dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřujeme na studium cizích jazyků, oblast kritického myšlení a oblast aktivizujících metod pedagogické práce

Základní a mateřská škola Javorník, okr

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 2013 2016 4 Poznámky: Pokud není urþeno jinak, platí vše, co je v RVP ZV stanoveno pro 2. stupe základního vzd lávání (resp. pro 6.-9. roník), i pro odpovídající roníky šestiletých a osmiletých gymnázií Základní škola Mladá Boleslav Václavkova 1082 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Charakteristika Adresa školy: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace Václavkova 1082 293 01 Mladá Boleslav Ředitelka: Ing ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV, příspěvková organizace, Za Školou 161, 277 21 Liběchov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2018 Zpracovala: Marcela Steinzová Dne 28. 8. 2018 vedoucí učitelka M

Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka

RVP - Rámcové vzdělávací programy edu

OBSAH: 1. dentifikační údaje o mateřské škole 2. 2becná charakteristika školy 3. odmínky vzdělávání 4. 2rganizace vzdělávání 5. harakteristika vzdělávacího programu 6. 9zdělávací obsah 7. (valuační systém a pedagogická diagnostika Školní vzdělávací program je základní pedagogický dokument, pro pedagogy naš Základní škola a mateřská škola, Javorník, okr. Hodonín, příspěvková organizace. Javorník 260. 696 74 p. Velká nad Veličkou . Název programu: Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání . Motivační název: Objevujeme svět . Vypracovala: ředitelka školy Bc. Eva Košíková ve spolupráci s vedouc ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY LANŠKROUN, BEDŘICHA SMETANY 460, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ. Ředitel školy: Mgr. Milan Valúšek reditel@zsbs.c školní jídelna : 577 991 947. školní družina: 577 991 166 . e - mail: zsbreznice@zlinedu.cz . IČO : 750213 07. Identifikátor školy: 600 11 39 49. Právní forma: příspěvková organizace . Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: !PŘÍRODOU KROK ZA KROKE

Video: Školní vzdělávací program Základní škola Kaplice, Školní 22

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Poznámky: Pokud není určeno jinak, platí vše, co je v RVP ZV stanoveno pro 2. stupeň základního vzdělávání (resp. pro 6.- 9. ročník), i pro odpovídající ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií. Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická.

Zápis do MŠ | ZŠ, ZUŠ a MŠ LomniceZákladní škola Brno, Hroznová 1Dárky městyse Lomnice | ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice
 • Seboroická dermatitida kolem nosu.
 • Nutrend tyčinky deluxe.
 • Průhledný hlen před menstruací.
 • Soudal int ab.
 • Hotel cortez los angeles.
 • Hry pro děti v místnosti.
 • Finanční svoboda česká spořitelna.
 • Vylet na etnu z catanie.
 • Robert paulat mudr.
 • Xbox one párování ovladace.
 • Bezpečnost žebřík.
 • Dušení slinami.
 • Denní tisk aha.
 • Sportovní boty dámské výprodej.
 • Kuvajt ropa.
 • Větroň model.
 • Bitva o moskvu film 2016 online.
 • Vepřové maso z domaciho chovu.
 • 28tt ultrazvuk.
 • Hruška majitel.
 • Svědění pod šourkem.
 • Olivový olej arbequina.
 • Redukce do zásuvky austrálie.
 • Ocet výroba.
 • Na podlahy.
 • Oregon scientific bar292w.
 • Annabelle 3.
 • Bambusová rohož na plot 200 cm.
 • Štípnutí hmyzem červený flek.
 • Betonový plot lanškroun.
 • Nesekat trávu.
 • Znečištěné ovzduší v čr.
 • Investiční trojúhelník.
 • Marie josefa bavorská.
 • Rat king.
 • Uvařte si pivo doma.
 • Značka h fyzika.
 • Miami dovolená.
 • Nefertiti berlin.
 • Test na okultní krvácení lékárna.
 • Chlapec v pruhovaném pyžamu čtenářský deník.