Home

Tautologie figura

tautologie. Význam: • vždy pravdivý výrok, formule • definice kruhem, důkaz dokazovaným • básnická figura spočívající v hromadění význam. Tautologie = dvojí či víceré vyjádření téže věci Nevesely, truchlivy, jsou ty kraje vodní, v poloutmě a v polousvětle mine tu den po dni : protějškem tautologie je figura zvaná oxymóron (spojení slov, která si logicky odporují: třeskuté ticho; Mrtvé milenky cit, zbortěné harfy tón Figury a tropy vypracoval: LubomírSůva Poznámka:Výčet zejménafigurneníúplný,natoupozorňujei Hrabák zekt eréhojsem předevšímvycházel.Figury přibývajíazanikají.V Hrabákovilzenaj ítvysvětlení pojmůn

z latinského výrazu figura ⇒ tvar; spadají do syntaktických zobrazovacích prostředků (definují pořádek slov ve větě) Figury. Jedná se o zvláštní uspořádání hlásek nebo slov v textu, jež dodávají jazyku umělecké literatury záměrné výraznosti Figura. Hotel Figura. Chata Švýcárna. Penzion Figura. PŘÍJEZD 8 PROSINEC. ODJEZD 10 PROSINEC. NAŠE NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB. Horský hotel Figura. Ubytování v přírodní rezervaci Praděd - Ovčárna, přímo u sjezdovek. Rezervovat. Turistická chata Švýcárna

tautologie - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. tautologie (logika) vždy pravdivý výrok, formule; definice kruhem, důkaz dokazovaným (literatura) básnická figura spočívající v hromadění významů; Souvisijící slova. tautologia Synonyma. Slovni druh Podstatné jméno Rod ženský Dělení tau-to-lo-gie
 2. Co znamená podstatné jméno tautologie? Význam slova tautologie ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny
 3. Nový encyklopedický slovník češtiny uvádí, že pleonasmus je v klasické rétorice řečnická figura, větná tautologie: Pivo je pivo., Napsal, co napsal., Přijdu, až přijdu.. Opakem pleonasmu z hlediska logiky je kontradikce, z hlediska stylistiky oxymóron

vždy pravdivý výrok, formule; definice kruhem, důkaz dokazovaným; básnická figura spočívající v hromadění významů » tautologie Stránky slovník Asyndeton - Básnická figura založena na hromadění slov či veršů za sebou bez použití spojek (jednoduše je vynecháváme). Rychlý sled básnických představ. Tautologie - Rozvedení téhož sdělení dvěma synonymními výrazy. Trochej - Pravidelné opakování přízvučné a nepřízvučné slabiky

Rychlý překlad slova tautologico do češtiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Italsko-český slovník zdarma Formální tautologie v české lingvistice.. 56 lil. Typologie formálních tautologií v češtině V teorii literatury se jím označuje stylistická figura, jejíž podstatou je rozvedení téhož sdělení dvěma synonymními výrazy (např. zde a nikde jinde,. Filter your search . Site complet . Répertoir figura. definice (vyhledejte v učebnici nebo v literárním slovníku) pŘÍklad akrostich akumulace aliterace anafora anastrofa antiklimax viz klimax aposiopese apostrofa archaismus asyndeton elipsa epanastrofa epifora epizeuxis eufemismus eufonie gradace viz klimax hendiadys kalambÚr klimax litotes neologismus onomatopoia oxymoron.

 1. tautologie. 1. vždy pravdivý výrok, formule; definice kruhem, důkaz dokazovaným; 2. básnická figura spočívající v hromadění význam
 2. . na tém
 3. zřetelem kté či oné figuře. Výběr tématu má rovněž přesah ksoučasnosti, protože figura tautologie je v odborné literatuře popisována ne zcela jednotně a pohledy na její základní charakteristiku se liší. I z pohledu současného jazyka je tedy přínosné zabývat se touto figurou obsáhleji
 4. Vybrali jsme a seřadili jsme pro vás všechny naše zpracované češtinářské jevy, které jsme za ty roky existence Češtinaveslovníku.cz posbírali. Chybí nám zde nějaký jev/pojem? Napište nám a my je pro vás zpracujeme
 5. Filter your search . Full site . Director

tautologie - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov pleonasmus [-az-, řec.], jaz . stylistická figura vznikající hromaděním výrazů významově blízkých (modrý blankyt ); nadbytečné hromadění synonym různého slovního druhu. V.t. tautologie Stylistický prostředek (též stylistická, básnická nebo řečnická figura) je jazykový prostředek odchylující se od norem běžného sdělovacího jazyka.. Stylistické prostředky byly vyvinuty a systematizovány v antickém Řecku. Účelem bylo vytvořit vytříbený jazyk, kterým by se u posluchače vyvolal určitý účinek (poučit, pobavit, citově pohnout) 6) figura etymologica= spojení slova a jeho odvozeniny (podvedený podvodník) 7) kalambúr= úmyslné zaměnění zvukově podobných slov. 8) Rým= spojení asonance a konsonance, částečná homonymita)] Ad.3 - Stylistické figury opakování slov. 1) Epizeuxis= bás. figura, opakování slova nebo skupiny slov v jednom verš Pleonasmus podle Nového encyklopedického slovníku češtiny. Nový encyklopedický slovník češtiny uvádí, že pleonasmus je v klasické rétorice řečnická figura, jejíž podstatou je, že jazykový výraz obsahuje z hlediska významu redundantní (nadbytečné) části; takové informačně redundantní vyjádření má různé rétorické efekty, např. upoutání pozornosti.

Stylistický prostředek. Stylistický prostředek (též stylistická, básnická nebo řečnická figura) je jazykový prostředek odchylující se od norem běžného sdělovacího jazyka.. Stylistické prostředky byly vyvinuty a systematizovány v antickém Řecku. Účelem bylo vytvořit vytříbený jazyk, kterým by se u posluchače vyvolal určitý účinek (poučit, pobavit, citově. význam slova tausovani, tautacismus, tautacizmus, tauto-, tautogram, tautologia, tautologie, tautomerie, taverna, tax: Slovník cizích slov se stane Vaším každodenním věrným pomocníkem. Pokud neznáte význam cizích slov, pomůže Vám slovník cizích slov. Převzatá slova jsou v češtině častou používána, ale význam lidé často neznají

- figura je prostredek básnického stylu záležející v umelém seskupování slov nebo vet, pri nemž se ) nemení slovní význam a) zvukové figury - využívají opakování hlásek slabik nebo slov na hranicích veršu, * tautologie - Víden je Víden. ; Já jsem Já - rekl Buh.. Study 75 Versologie - pojmy flashcards from David R. on StudyBlue. tropus založený na kvantitativním vztahu mezi pojmenovávaným a pojmenováním; tropus > metonymie množné číslo zaměněno za jednotné (Vyhrál vojnu nad Turkem.název celku je zaměněn za název části (Miloval svou rodnou hroudu.nebo naopak: Kvůli tomu případu byla nemocnice na nohou 9. tautologie - vyjádření téže věci týmiž nebo podobnými slovy, vzniká, když se jiným slovem vyjádří to, co už bylo řečeno (mluv a nemlč; nevesely truchlivy / jsou ty vodní kraje; v poloutmě a v polousvětle / mine tu den po dni. K.J.Erben : Vodník) Na rozdíl od pleonasm tautologie = výrok, který je vždy pravdivý (př.: Prší nebo nepreší.) kontradikce = výrok, ve kterém je spor => je nepravdivý Každý pes je savec. Není pravda, že každý pes je savec. Jak vytvoříme kontradikci? kontradikce syntaktickysémanticky A -> ne Amaximálně jeden je nepravdivý Subkontrární vzta V klasické rétorice řečnická figura, jejíž podstatou je to, že jazykový výraz obsahuje spojení slov, jejichž význam se vylučuje; takové protimluvy mají spouštět různé rétorické efekty, např. upoutání pozornosti, zdůraznění, říct něco, co není slovně vyjádřeno, rozesmát apod. Dobrý příklad je samo řecké slovo oxymóron

tautologie 1. vždy pravdivý výrok, formule; definice kruhem, důkaz dokazovaným; 2. básnická figura spočívající v hromadění významů tautomerie zvláštní případ izomerie; látky stejného chemického složení reagují za různých podmínek ve smyslu různých strukturních vzorců (mají různé chemické i fyzikální. aliterace, asonance (samohlásky), onomatopoie (zvukosled), paranomázie, figura etymologica, anafora, epifora, palilogie vzniklé hromadëním významü: pleonasmus (pieurëení), tautologie (stále a poiád ), gradace vzniklé na syntaktickém základë. spojky íitžu érnënadm -aínávynech íi jej O vyjadřování (typy výroků, logický čtverec, kontradikce, tautologie). První analytiky (sylogismus - premisa maior a minor, střední pojem, figura, modus, dokonalý a nedokonalý modus, transformační pravidla, problematika prázdných pojmů, Aristotelova metoda, Vennovy diagramy) T taalbouw taalspel taalzuivering zie tableau vivant, stomme vertoning of vertoning Tachtigers of Beweging van Tachtig tachygrafie of brachygrafie tafelspel of presentspel tafreel zie t.a.p. zie tautologie tegenzang zie teichoskopie teken tekst tekstanalyse zie tekstbezorger zie teksteditie, editietechniek of editiewetenschap tekstgenese.

Co jsou Figury? (opakovací figury, řečnické figury

Tautologos | Tautologie - Benvenuti su sergioarmaroli!Tautology Club - Inicio | Facebook

Figura

 1. tautologie: referá
 2. Tautologie Slovník cizích slo
 3. Pleonasmus - Wikipedi
 4. ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledán
 5. Stylistické prostředky - Studuju
 6. tautologico - překlad do češtiny slovník slovniky
 7. Formální Tautologie V Češtin

Tautologie ALN NT

 1. Tautologie - Slovník cizích slov Online-Slovník
 2. DUMY.CZ Materiál Literární teorie - figur
 3. Diplomová práce - Univerzita Karlov
 4. Pojmy podle abecedy - Češtinaveslovníku
 5. Tautology ALN NT
PPT - Clasa a VIII-a PowerPoint Presentation, free
 • Český výrobce cyklo oblečení.
 • Kostýmy pro muže.
 • Zizkovska letni scena.
 • Poutine facebook.
 • Vulkán reunion.
 • Stand up factory.
 • Bílé pracovní kalhoty pánské.
 • Vzájemná poloha přímek v krychli.
 • Obvod země na poledníku.
 • Modní hry na registraci.
 • Dítě lapá po dechu.
 • Dělení vitamínů.
 • Skleněná láhev na pití equa.
 • Zásuvka 380v starý typ.
 • Volby online čt24.
 • Michelin alpin 5 225/45 r17.
 • Cesmína nižší klasifikace.
 • Zakrslý králík kouše klec.
 • Malíř marek.
 • Ledové království písničky mp3.
 • Australian flag meaning.
 • Přepočet masa na živou váhu.
 • Školní prázdniny v rusku 2019.
 • Vegeta slozeni.
 • Vhl syndrom.
 • Zlo v člověku.
 • Gymnázium matyáše lercha přijímací zkoušky.
 • Mš dříň jídelníček.
 • Mountfield bazar cz.
 • Černobílé tapety.
 • Outlet kola.
 • Struny na metal.
 • Šafrán setý pěstování.
 • Zvýšený cholesterol v krvi.
 • Jan kovář frýdek místek.
 • Řemenice výkres.
 • Studiový stativ.
 • Výuka angličtiny olomouc.
 • Naškrobené prádlo do sušičky.
 • Cechovní znaky.
 • Motocykl roku 2015.