Home

Mongeovo promítání nanesení výšky

Promítání vzniká abstrakcí procesu vidění. Dále se budeme věnovat základům Mongeova promítání. Mongeovo promítání je pravoúhlé promítání na dvě navzájem kolmé průmětny - půdorysnu a nárysnu. Je to vzájemně jednoznačné zobrazení bodů trojrozměrného prostoru na uspořádané dvojice bodů roviny (tzv Nejdříve uvedeme některé vlastnosti Mongeova promítání, které vyplývají ze skutečnosti, že je promítáním rovnoběžným. V Mongeově promítání se zachovává incidence. Tedy bod, který leží na přímce, se zobrazí na bod, který leží na obrazu přímky. Dále se také zachovává rovnoběžnost a dělící poměr 3.mongeovo promÍtÁnÍ Rovnoběžný průmět 3D tělesna rovinu nenívzájemně jednoznačné zobrazení, k obrazu neumíme jednoznačně určit objekt v prostor Mongeovo promítání a jeho aplikace - různé možnosti zavedení MP - sdružení první a druhé průmětny tak, že první průmětnu otočíme kolem jejich průsečnice (základnice) do druhé průmětny, tím dosáhneme vzájemně jednoznačného zobrazení třírozměrného prostoru na jednu rovin Mongeovo promítání. Dobrý den, mám dotaz ohledně postupu s jedním příkladem. Zadání: V Mongeově promítání zobrazte pravidelný hranol výšky v = 4,5 cm s podstavou o středu S[0;3:?] v rovině (-7;5,5;7). Jedna boční hrana hranolu leží na přímce m procházející bodem M[0;6,5;2]..

Mongeovo promítání - polohové úlohy 4 Rovina α je dána přímkami a, b.O vzájemné poloze přímky m a roviny α platí: a) Přímka m je s rovinou α rovnoběžná, α∩m =∅. b) Přímka m leží v rovině α. c) Přímka m je kolmá k rovině α. d) Přímka m je s rovinou α různoběžná, ale není k ní kolmá Mongeovo promítání, souřadnice bodu, sdružení průměten, rovina totožnosti, rovina souměrnosti, pravotočivá soustava souřadnic, levotočivá soustava souřadnic Druh učebního materiálu Prezentac MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - podle Gaspard Monge 1746-1818 - nejběžnější zobrazení v deskriptivní geometrii - pravoúhlé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny. Zobrazení bodu - zvolíme dvě k sobě kolmé průmětny =>půdorysnu π (vodorovná průmětna) a nárysnu ν (svislá průmětna

Mongeovo promítání - hlavní a spádová přímka první osnovy. posunutím červených bodů upravte rovinu a půdorysný průmět bod Mongeovo promítání. Ostrava, VŠB - TU 1997. Gardavská, E.: Základní úlohy z deskriptivní a konstruktivní geometrie, pracovní listy. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 2005. Příklady na procvičení základních úloh v Mongeově promítání

MATEMATIKA online - Základy Mongeova promítání

 1. Doležal, J.:Elektronická skripta str.97 až 132 Postupy konstrukcí v programu Deskriptiva; Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG.
 2. Mongeovo promítání-průměty kužele. Objevujte materiály. Konstrukce lichoběžníku: a, úhel DAB, úhel ABC, b
 3. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ: - je pravoúhlé promítání na axonometrickou průmětnu ρ, která má obecnou polohu vzhledem k souřadnicovému trojhranu O, x, ,y ,z, směr promítání je s, s┴ ρ , XYZ=ax.troj., úhly v osovém kříži jsou tupé . 90<φ<180 -(XYZ je ostroúhlý
 4. Mongeovo promítání Zobrazení jehlanu Průsečík přímky s jehlane

Title: Mongeovo promítání - polohové úlohy Author: mama Created Date: 9/9/2011 2:02:22 P Mongeovo promítání Pravoúhlé promítání na 2 navzájem kolmé průmětny Vzájemná poloha 2 přímek v prostoru •Rovnoběžky •Různoběžky •Mimoběžky. Rovnoběžky a // b (a 1 // b 1) (a 2 // b 2) Rovnoběžky a // b : (a 1 = b 1) (a 2 // b 2) Přímky a, b leží ve stejné prvn Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Matematické Fórum / Mongeovo promítání

2. Základní pojmy Mongeova promítání V krátkosti zopakujme základní pojmy Mongeova promítání, kterými jsem se zabývala ve své p ředchozí práci a na n ěž budu nyní navazovat. Mongeovo promítání je pravoúhlé promítání na dv ě na sebe navzájem kolmé pr ůmětny ( π a ν) ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Mongeovo promítání - souřadnice bodu - Digitální učební

 1. Matematické Fórum. Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané. Nástěnka! 11.10.2020 (L) Pomozte otestovat fórum!! 04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji
 2. Náplň: Mongeovo promítání Třída: 4. ročníky a oktáva Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: rýsovací potřeby, modely těles, PC, software Geogebra Téma Výstupy vědomostní Výstupy procedurální Pojmy Metody a formy Poznámky Mongevo promítání (rovinné obrazce) Popis zobrazovací metody Průmět bodu, přímk
 3. DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA MONGEOVO PREMIETANIE ZOBRAZENIE IHLANA, NANÁŠANIE VÝŠKY Priemety pravidelného šesťbokého ihlana s podstavou vo všeobecnej rovine ϱ Zadanie úlohy: Zostrojte pravidelný šesťboký ihlan s podstavou v rovine ϱ[7; 5,6; 7], určené sú body A[-1, 5, ?] a S[0, 3, ?] ako stred podstavy a výška ihlana je 7 cm. Zostrojíme os x a prvé priemety bodov A a S.
 4. Deskriptivní geometrie 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Deskriptivní geometrie 1 Pomocný učební text 1. část Světlana Tomiczková Plzeň - 2. října 2006- verze 2.0 Předmluva Tento pomocný text vznikl pro potřeby předmětu Deskriptivní geometrie I. Některé části jsou shodné s kapitolami ve skriptech pro strojní fakultu.
 5. Stopy a hlavní přímky roviny: na začátku jsou jen průmětny; rovina ρ je obecně položena, proto je jejím půdorysem (nárysem) celá půdorysna π (nárysna ν); průsečnice roviny ρ s půdorysnou (nárysnou) je tzv.půdorysná (nárysná) stopa p ρ (n ρ) roviny ρ - splývá se svým půdorysem (nárysem) a její nárys (půdorys) padne na osu x.
 6. Předmět se zabývá konstrukcí základních geometrických útvarů v Mongeově promítání a zobrazením jejich vzájemných vztahů. Požadavky: Osnova přednášek: Kuželosečky. Základy stereometrie. Pravoúhlé promítání na dvě průmětny, třetí průmětna. Základní konstrukce jednoduchých těles a ploch

Geometrie-webskriptu

 1. Zdravím, v našem programu jsme se zaměřili pouze a jen na Mongeovo promítání,což je dle našeho názoru daleko náročnější na prostorovou představivost. Základním cílem našeho programu je právě usnadnit prostorovou představivost. Již delší dobu uvažujeme o rozšíření učiva, proto jsme vděční za každý podmět
 2. Konstrukce: zadání: bod A a přímka p=PQ; při konstrukci stop roviny ρ=Ap lze využít půdorysného stopníku P přímky p a hlavní přímky I h ρ =AQ a jejího nárysného stopníku N; bod A a přímka p=PQ jsou otočeny kolem p ρ do π (ve 3D modelu není konstrukce provedena); v otočení je sestrojen čtverec A 0 B 0 C 0 D 0 (ve 3D modelu není konstrukce provedena
 3. Mongeovo promítání Jak na to. Ve 3D nákresně (tj. v LEVÉ části) sestrojte objekty (body, přímky, úsečky, kuželosečky, krychli).; Pokud se objekt (bod nebo čára) nepromítne hned po vytvoření, klikněte na něj ve 3D nákresně
 4. - základní úlohy (nanesení výšky, sestrojení úsečky dané velikosti, sestrojení skutečné velikosti dané úsečky, sestrojení přímek pod daným úhlem,), - sestrojení rovinného útvaru v základní rovině

Mongeovo promítání - hlavní a spádová přímka I - GeoGebr

Matematické Fórum / Mongeovo promítání - kuže

 1. Deskriptivní geometrie 1 - Geometri
 2. Mongeovo promítání - zobrazení přímk
 3. Mongeovo promítání - cvut
 4. Výukový program deskriptivní geometrie - diskuz
 5. Mongeovo promítání - pravidelný osmistě
 6. MATEMATIKA a GEOMETRIE - vutbr
 7. EO

Přednáška - Mongeovo promítání, 1

zobrazení kružnice v obecné rovině v Mongeově promítání

Video: Osová souměrnost - opakování 6

 • Davy jones locker.
 • Ukonceni neschopenky jinym lekarem.
 • Herní sošky.
 • Koupili jsme zoo freefilm.
 • Best cocktail bars in prague.
 • Optys kontakt.
 • Turné čtyř můstků program.
 • Práce stewarda v letadle.
 • Kruhy v obilí bohdánkov.
 • Stoly do male kuchyne.
 • Citlivost bradavek v přechodu.
 • Mikina fox chunk.
 • Fakultní základní škola pedagogické fakulty uk.
 • Hnedy vytok pri antikoncepcii.
 • Úsvit wiki.
 • Pád granady 1492.
 • Toy pudl prodej.
 • Tříletá krize.
 • Herbaprodukt.
 • Smidphotography.
 • Vancouver ceny.
 • Hororové příběhy ve dvou větách.
 • Black friday top 4 football.
 • Letnička křížovka.
 • Eozinofily referenčné hodnoty.
 • Mega gardevoir.
 • Subaru impreza sti 2004.
 • Evidence fotografií.
 • Boracay dovolena.
 • Lucky bamboo.
 • Golf 6 gti 35.
 • Stolování etiketa.
 • Sestava brazilie proti cesku.
 • Kam s bioodpadem v praze.
 • Velikonoce ukrajina 2019.
 • Mobilní pohotovost plzeň roudná.
 • Řetězová dlabačka makita 7104l.
 • Portfolio žáka.
 • Fašanky 2018.
 • Florabest elektrická sekačka na trávu frm 1200 d3 recenze.
 • Mary teck.