Home

Lineární lomená funkce ppt

Lineární funkce Funkce je rostoucí, právě když pro každé dvě hodnoty x1, x2 z jejího definičního oboru platí: jestliže x1 < x2, pak y1 < y2. Lineární funkce Lineární funkce y = ax + b je rostoucí, jestliže a > 0. Lineární funkce Příklady 1. Rozhodněte, která z daných funkcí je lineární Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu lineární funkce a užití lineární funkce v praxi. Součástí je i pracovní list pro žáky, kteří při výkladu spolupracují s učitelem m_2_fce_lom_priklady 6.2.2014 1/7 Lineární lomená funkce (4) 1. Lineární lomená funkce klesající 1) Pro zadanou funkci ur čete pr ůse číky s osami, asymptoty, na črtn ěte graf a ur čete vlastnosti

Lineární funkce - Digitální učební materiály RV

Lineární funkce - příklady I. Informace o videu. Délka videa: 16:04 . Lineární funkce, lineární rovnice - Matematika - Maturitní otázk . Numerickou matematiku lze charakterizovat jako část matematiky, zabývající se řešením a zpracováním matematických úloh a modelů pomocí výpočetní techniky Lineární lomená funkce s absolutní hodnotou FUN05-09: Lineární lomená funkce - rovnice/nerovnice: 00:07:51: Využití lineární lomené funkce v rovnicích a nerovnicích Související kurzy. FUN03 - Funkce s absolutní hodnotou. Účet zdarma Žák Student Učenec. 331. FUN04 - Kvadratická funkce. Účet zdarm Základní vlastnost funkcí, určení definičního oboru z předpisu funkce: Typ souboru: ppt: Název: Vlastnosti funkcí - funkce konstantní, linární a lin. lomená Mgr. Jana Studničková: Anotace: Funkce konstantní, lineární a lineár. lomená, graf, předpis, hodnota funkce v bodě. Definice Každá funkce y = ax + b, kde a, b jsou libovolná reálná čísla a definičním oborem je množina všech reálných čísel R, se nazývá lineární funkce. Pozorování Sestroj graf lineární funkce y = 3x - 2

PPT - Základy matematiky PowerPoint Presentation, free

Prezentace určena pro 2. ročník gymnázií (sexta), možno použít i v kvartě. Jedná se o úvodní prezentaci na téma lineární lomená funkce. Vysvětluje podmínky v definici lineární funkce a seznamuje studenty s křivkou tvaru hyperboly Lineární lomená funkce Nepřímá úměrnost Mocninné funkce Exponenciální funkce Logaritmické funkce Goniometrické funkce Konec Zpět Periodické funkce Jednotková kružnice Sinus Kosinus Tangens Kotangens Hodnoty funkcí Speciální goniom. funkce Trigonometrie * Title: Prezentace aplikace PowerPoin Priklady.com - Sbírka úloh: Lineární lomená funkce . Čistě matematicky může být tento vztah popsán nějakou funkcí, např V dialogu Formát spojnice trendu je možné nastavit celou řadu parametrů, které ovlivní funkci použitou pro proložení bodů bez havarijní funkce. otočné. lineární. rotační. s havarijní funkcí Lineární funkce - řešené příklady Patří body grafu funkce? Příklad č.1 Příklad č.2 Příklad č.3. Průsečíky s osami. Příklad č.4 Příklad č.5 Příklad č.6. Graf lineární funkce. Příklad č.7 Příklad č.8 Příklad č.9 Příklad č.10 Příklad č.11 Příklad č.12. Rostoucí, klesající funkce Shrnutí Elementární funkce Rovnice, kořeny rovnice Polynomy, polynomické rovnice, základní věta algebry Kvadratická funkce a rovnice Řešení polynomických rovnic vyšších stupňů Racionální funkce Nepřímá úměrnost, lineární lomená funkce Exponenciální a logaritmické funkce Vlastnosti exponenciál a logaritmů.

Sestrojte graf funkce f: y = 2, x R. Řešení V předpisu funkce není závislost na x, pro všechna x R je funkční hodnotou číslo 2. 2) Sestrojte graf funkce f: y = x + 3, x R. 2) Sestrojte graf funkce f: y = x + 3, x R. Řešení Jedná se o lineární funkci, jejímž grafem je přímka Funkce. Před tím, než si kliknete na konkrétní typ funkcí, by nebylo špatné si zopakovat definici funkce. Nuže, funkce je takové zobrazení, které přiřazuje každému x (z definičního oboru) právě jedno y (z oboru hodnot). Lineární funkce Funkce | Lineární lomená funkce | Hyperbola | Nepřímá úměrnost | Poměr. Podrobnosti o látce. Celkové hodnocení (8 hodnotící) 100%. Tvé hodnocení (nehodnoceno) Pro hodnocení musíte být přihlášen(a) Autor videa Dominik Chládek. Obtížnost: SŠ. Lineární lomená funkce. význam koeficientů Lineární funkce - úlohy. Příklad č.7: Načrtněte graf lineární funkce y= 3x-4. Výsledek: Zobrazit/skrýt. Postup: Zobrazit/skrýt . Zpět na sbírku úloh. Autor: Václav Strnad, email: strnad10@seznam.cz. Lineární lomené funkce jsou pro nás nové v tom, že mají nezávislou proměnnou ve jmenovateli. Předpis lineární lomené funkce. Lineární lomená funkce se dá obecně zapsat jako. kdy a,b,c,d jsou reálná čísla. Jedná se tedy o podíl polynomů prvního stupně

Lineární lomená funkce ; Lineární lomená funkce s absolutní hodnotou; Předpoklady NESPLNĚNY. Monotónnost a prostá funkce -% Funkce . Sudost a lichost -% Funkce . Omezenost a extrémy -% Funkce . Zobrazit více předpokladů. Lineární funkce je jednou z těch nejjednodušších. Závislá proměnná y se mění s první mocninou nezávislé proměnné x. Předpis lineární funkce. Lineární funkce má obecně předpis. kdy a,b jsou reálná čísla. Tyto funkce mohou mít tedy tvar y=2x+1, y=-x+5 atd. Vidíme, že x je v tomto předpisu vždy v první mocnině FUNKCE Lineární funkce Předmět: Matematika Ročník: 2. Klíčová slova: lineární funkce, absolutní hodnota Jméno autora Mgr. Antonín Malach Škola - adresa: Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč Anotace Cílem tohoto učebního materiálu je, aby žáci znali. Opakování pojmů funkce, lineární funkce, kvadratická funkce. Zavedení pojmu lineární lomená funkce. Určení vlastností dané funkce

Je prostá. Nemá maximum, ani minimum. Je spojitá pro x ϵ (-∞, 0) a x ϵ (0, +∞). asymptoty hyperboly střed hyperboly Nepřímá úměrnost: 5 LOMENÁ RACIONÁLNÍ FUNKCE * Úlohy Př. 1: Načrtněte graf funkce Lineární lomená funkce Graf: rovnoosá hyperbola se středem v bodě Literatura Bušek, I. a kol Lineární lomená funkce. význam koeficientů Známe funkční hodnotu a naším úkolem je zjistit pro jaké x má funkce y= (2x+5)/(x-3) takovou funkční hodnotu:. Teorie lineárních lomených funkcí. Lineární lomená funkce - příklady Lineární lomené funkce - teori

PPT - Dekonvoluce, separace (fitování) pásů, modelování

Video: 32 - Lineární lomená funkce (MAT - Funkce) - YouTub

Lineární funkce - definice, vlastnosti, řešené příklady

 1. Lineární lomená funkce - YouTub
 2. Lineární funkce příklady s řešením — neodpisuje se
 3. FUN05-Lineární lomená funkce Dr
 4. Funkce
 5. DUMY.CZ Materiál Funkce I - Lineární lomená funkce
 6. Nelineární funkce , lineární funkce je každá funkce, která

Funkce - lineární funkce, kvadratické funkce

 1. Matematika: Funkce: Motivace lineární lomené funkce
 2. Lineární lomená funkce Onlineschool
 3. Matematika: Funkce: Vlastnosti lineární lomené funkce
 4. Lineární funkce Onlineschool
 5. Linearni_lomena_funkce
 6. Lineární lomená funkce - příklad
Intervaly :: Výuka matematiky a angličtiny
 • Jeep grand cherokee 2016 recenze.
 • Zeman maso uzeniny agrofert.
 • Ikea krabička na oběd.
 • Xi jiang river map.
 • Wall street online.
 • Bolestivé uzliny v břiše.
 • Oscars 2017.
 • Pokoj pro holku.
 • Japonské kuchyňské nože.
 • Normalizovaná řada modulů.
 • Příroda čr wikipedie.
 • Liberec trip advisor.
 • Přehrada orlík mapa.
 • Dopravní značky zákazové.
 • Sega shop europe.
 • Konferenční hovory zdarma.
 • Chřest sazenice prodej.
 • Python strom.
 • Půjčovna střešních nosičů.
 • Pizza pollo recept.
 • Variopaint cena.
 • Ip camera viewer.
 • Nerezová síť zábradlí.
 • Ušní svíce brno.
 • Tetracyklin mast.
 • Náhrada škody zaměstnavateli 4 5 násobek.
 • Hospic wiki.
 • Halogenderiváty prezentace.
 • Rozvoz jídla uherský brod.
 • Casio fx 570 es plus.
 • Pinata lama.
 • Barva holubí šeď.
 • Střešní okno balkon cena.
 • Dětský nábytek levně.
 • Studentský penál.
 • Allianz povinné ručení podle najetých kilometrů.
 • Schuco partner.
 • Kosmoidní šupiny.
 • Ohmův zákon pro uzavřený obvod definice.
 • Homeopatikum actaea racemosa.
 • Ford ranger bazos.