Home

Cípaté chlopně

Jedná se o chlopně mezi síněmi (atrium) a komorami (ventriculus), levou komorou a srdečnicí (aorta) a mezi pravou komorou a plicnicí (truncus pulmonalis). Cípaté chlopně : Dvojcípá (mitrální) chlopeň (valva atrioventricularis sinistra, valva mitralis, valva bicuspidalis) je chlopeň mezi levou síní (atrium sinistrum) a levou komorou (ventriculus sinister) Dvě jsou mezi síněmi a komorami (tzv. cípaté chlopně), a dvě poloměsíčité jsou mezi komorami a odstupujícími kmeny velkých tepen. Mezi pravou síní a komorou se nalézá trikuspidální - trojcípá chlopeň; mezi levou síní a komorou je pak chlopeň dvojcípá - mitrální. Plicní tepnu od pravé komory odděluje chlopeň. Chlopně - mezi síněmi a komorami dělení: cípaté chlopně: vpravo( mezi pravou síní a komorou)- trojcípá; vlevo( mezi levou síní a komorou)- dvojcípá - cípaté chlopně přecházejí ve šlašinky,které se upínají na brdéčkové svaly ve stěnách komor - zabraňují zpětnému toku krve poloměsíčité chlopně.

Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo op vk

Chlopeň - Wikipedi

Intraventrikulární tlak postupně klesá, semilunární chlopně se uzavírají. Jakmile se uzavřou, tlak v komorách začíná prudce klesat, aniž by se měnil objem komor. Trvá 50 ms a končí, když tlak v komorách klesne pod tlak v síních (cípaté chlopně se otevřou a nastává další plnící fáze) Chlopně cípaté se otvírají, poloměsíčité se uzavírají. Střídání jedné systoly a jedné diastoly tvoří srdeční cyklus- srdeční revoluce, která trvá cca 0,8 sekundy Obrázek č. 83 Obrázek č. 84 Obrázek č. 85 V diastole je rovněž otevřena komunikace mezi síněmi a komorami ( tzv. cípaté chlopně jsou otevřeny). Ze síní pak do komor proudí krev. Jenže v komorách je větší tlak v důsledku kardiomyopatie než je obvyklé. Tento zvýšený tlak se propaguje zpět do síní a přes ně do žilního řečiště Srdeční chlopně ohraničují jednotlivé srdeční oddíly - síně a komory. Každá funguje jako jednocestný ventil, což znamená, že mají za úkol propouštět krev ve směru krevního toku a nikoli zpět. Z toho vychází i základní podstata nemoci každé chlopně - tj. buď je chlopeň zúžená (stenotická) - propouští jen.

Předsíně pumpují krev přes cípaté chlopně do komor, odtud je krev dále vypuzována hlavními tepnami do krevních oběhů - vpravo do plicního (malého) oběhu plicní tepnou a vlevo do tělního (velkého) oběhu srdečnicí. Anatomicky jsou předsíně uloženy za a nad oběma komorami. Komory a předsíně jsou navzájem. srdeční chlopně; usměrňují průtok krve srdcem; oddělují předsíně a komory (= cípaté chlopně, vlevo dvojcípá, vpravo trojcípá) nebo tepny a komory (= poloměsíčité chlopně) otevírání chlopní vazivové šlašinky a trabekuly → zároveň s textem viz pro lepší pochopení také průřez srdce (níže

Lékaři zaznamenávají další úspěchy. Na Klinice kardiologie pražského IKEMu pokračuje testování nové metody léčby nedomykavosti dvoucípé chlopně neoperativní cestou. Ta výrazně snižuje rizika komplikací a zkracuje dobu hospitalizace v nemocnici. Metodou se odstraňuje problém na chlopních, které se správně nezavírají, kvůli čemuž krev uniká z levé komory. V EKG obraze rozlišujeme 4 stěny srdce, které může infarkt postihnout (srdce jako jehlan, baze = cípaté chlopně). 1: IM septální. Srdeční chlopně. Srdeční chlopně představují výběžky nitroblány srdeční vyztužené vazivem. Jsou upevněné na srdečním skeletu. Zajišťují správná směr toku při srdeční systole. Chlopně jsou mezi síněmi a komorami a dělíme je na cípaté a poloměsíčité chlopně

Základní informace IKE

 1. Anatomicky se aortální a pulmonální chlopně dohromady označují také jako chlopně poloměsíčité (semilunární) a mitrální a trikuspidální chlopně jako chlopně cípaté. Každá chlopeň se skládá z cípů (latinsky cuspis), které se při každém úderu srdce buď otevírají nebo zavírají
 2. Chlopně · Cípaté. o Mezi síněmi a komorami. o Brání zpětnému toku do síní. o Slašinky (aby nemohlo dojít k protržení chlopně) o Pravá trojcípá, levá dvojcípá · Poloměsíčité. o V místě přechodu komor ve velké tepně. o 3cípé - aortální, plicní. Cévy
 3. Chlopně- Cípaté. o mezi předsíněmi a komorami. o zabraňují zpětnému tok do síní. o drží je šlašinky - aby se chlopeň nevyvrátila- Poloměsíčité. o V místě přechodu komor do velké tepny. o Tam, kde se chlopeň nafukuje. o Jsou trojcípé. o Aortální - z pravé. o Plicní - z levé.
 4. Operace srdeční chlopně je velký zákrok do organismu člověka. Nikdy nebudete již zcela zdrávi, ale váš život se o hodně zlepší. Dbejte však doporučení lékařů a vyhýbejte se kouření, tučnému jídlu a alkoholu. Naopak zařaďte pravidelnou stravu a denní nenáročné procházky
 5. cípaté chlopně - mezi síněmi a komorami poloměsíčité chlopně - na začátku plicnice a srdečnice věnčité tepny -vystupují ze začátku aorty, zásobují srdce kyslíkem a živinami obrázek v učebnici Činnost srdc

Po naplnění komor se cípaté chlopně uzavřou a probíhá systola komor, otevřou se poloměsíčité chlopně a krev je vytlačena ze srdce. V klidu se srdce stáhne asi 70krát za minutu a každá komora vypudí jedním stahem do oběhu asi 60-80ml krve Činnost srdce. srdce pracuje celý život: systola (smrštění) a diastola (uvolnění) -> základ činnosti srdce je střídání těchto fází, 72x/ min. (72 tepů za minutu) smrštění srdeční svaloviny = srdeční revoluce, 3 fáze: systola síní - komory v diastole, krev je vháněna ze síní do komor, cípaté chlopně jsou otevřeny a komory se doplní krví do určitého napět

Cípaté chlopně se zavřou a je systola komor, otevřou se poloměsíčité chlopně a krev je vytlačena do tepen. srdeční frekvence: 70/min. srdce je vyživováno věnčitými tepnami. KREVNÍ OBĚHY. MALÝ PLICNÍ - z PK plicnicí do PLIC a plicními žilami do L Srdce a jeho uložení: Srdce je dutý sval, zajišťuje cirkulaci krve Je uloženo za sternem v mediastinu spíše vlevo COR, CORDIS - název srdce Stavba srdeční stěny: Endokard vnitřní výstelka srdce, tenká blána obdobné stavby jako endotel v cévách vystýlá srdeční dutiny a tvoří mezi síněmi a komorami cípaté chlopně. Krev z naplněných síní je vháněna do komor, cípaté chlopně jsou otevřeny a komory se doplní krví do určitého napětí. Fáze 2 - systola komor, při níž v síních nastává diastola. Na počátku diastoly síní a systoly komor se uzavírají otvory síňokomorové cípatými chlopněmi. Systola komor začíná zvyšováním. Operace pokračuje vystříháním postižené chlopně a vyčištěním původního místa kde se chlopeň nacházela. Po našití chlopně se uzavře suturou příslušný srdeční oddíl, obnoví se srdeční činnost a po dekanylaci a ošetření preparací a potencionálních míst možného krvácení se uzavře hrudník po anatomických. Chlopně zajišťují jednosměrný tok krve tak, aby se nevracela z komor zpět do síní. Srdce pohání krevní oběh. Žene krev do TEPEN, které se dále větví a zásobují krví celé tělo. Pak se cípaté chlopně uzavřou a dochází k systole komor, otevření poloměsičitých chlopní a vypuzení krve do krevního oběhu

Srdce( cor, cardia),Krevní oběh - Biologie pro všechn

Cípaté chlopně - mezi síní a komorou, dvojcípé (levá strana) nebo trojcípé (pravá strana) Poloměsíčité chlopně - mezi komorou a cévou Chlopně zabraňují návratu krve do srdce, zajišťují jednosměrný tok krve Rytmická práce - stah (systola) a ochabnutí (diastola) probíhají najedno Chlopně cípaté (valvulae atrioventricularis)-oddělují komoru od předsíně, v levé polovině srdce je chlopeň dvojcípá (valva mitralis, syn. bicuspidalis; pozn. autora: její dva cípy mají podobu biskué mitry) a v pravé polovině srdce je chlopeň trojcípá (valva tricuspidalis)

Srdeční revoluce - WikiSkript

Základy anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní

nitroblánou srdeční - endokard - z něj jsou tvořeny chlopně-má čtyři části -2 síně (atrium) a 2 komory (ventrikulus)-chlopně - cípaté - oddělují komory od síní, dvojcípá (levá část), trojcípá (pravá polovina)- - poloměsíčité - oddělují komory od tepen a žil-ze srdce jdou tepny a do srdce žíl Systola síní - krev se vypudí do komor, které jsou v diastole, cípaté chlopně jsou otevřené, poloměsíčité chlopně jsou uzavřené. Diastola P síně - síň se plní krví, pak systola P síně - krev je vypuzena do P komory, trojcípá chlopeň je otevřená, P komora je v diastole, poloměsíčitá chlopeň je zavřená tvoří chlopně: Cípaté--> dvojcípá, trojcípá --> jsou připevněny šlašinkami k srdečnímu svalu (myokard) Poloměsíčité (semilunární) --> nachází se na začátku velkých cév (aorta a plícnice. 2) Střední vrstva (srdeční svalovina) - MYOKARD. tenká na síních, silná na komorác

Hypertrofická kardiomyopatie: příznaky, léčba

uzavřou cípaté chlopně - v hrudníku je slyšet zřetelný úder známý jako první srdeční ozva) 3. diastola síní a diastola komor - síně zůstávají ochablé (nadále nasávají krev ze žil), komory ukončí stah a začnou opět ochabovat (vlivem podtlaku z komor se náhle uzavřou poloměsíčité chlopně systola komor - cípaté chlopně se uzavírají, roste tlak krve (tlak krve v komorách stoupne nad tlak krve v tepnách) → otevření poloměsíčitých chlopní (ejekční fáze - krev je ze srdce vystříknuta do aorty a tepen) diastola síní probíhá v době, kdy se komory ještě stahují.. o cípaté chlopně jsou otevřené. v 3) SYSTOLA komor. o poloměsíčité chlopně jsou otevřené, cípaté zavřené. o krev jde do srdečnice a plícnice. o levá komora je nejmohutnější svalovina § vypuzuje okysličenou krev do největší tepny. o SRDEČNICE - AORTY § po aortě se šíří smrštění dál jako tepová vlna - tep, pul 4) diastola komor: následkem snížení tlaku v prázdných komorách se zavírají poloměsíčité chlopně, aby neproudila do komor krev zpět z tepen, a otevřou se cípaté chlopně, krev pasivně proudí přes síně do komor a naplní je zhruba z 80% (zbytek se doplní aktivně při systole síní, která hned následuje)

Výkony na chlopních IKE

Jsou dvě mezi síněmi a komorami, takzvané cípaté chlopně, a dvě poloměsíčité mezi komorami a odstupujícími kmeny velkých tepen. Mezi pravou síní a komorou se nalézá trikuspidální - trojcípá chlopeň; mezi levou síní a komorou je pak chlopeň dvojcípá - mitrální Chlopně jsou tvořeny cípy z vazivové tkáně. Síně a komory spojují cípaté chlopně - bikuspidální neboli mitrální (LK) a trikuspidální (PK), které při stahu komor brání zpětnému toku krve do síní. Při diastole visí tyto chlopně volně ze stropu komor, tenká vazivová vlákn Poloměsíþité chlopně se nacházejí v místech, kde krev opouští srdce tepnami. První z nich se jmenuje aortální chlopeň. Nachází se mezi levou komorou a aortou, druhá je plicní chlopeň mezi pravou komorou a plicní tepnou. 1.2.1.2.2 Cípaté chlopně Cípaté chlopně zabraňují volnému průtoku krve mezi síní a komorou otevřené cípaté chlopně do komor) 3.) Systola síní Tím končí komorová diastola a začíná další fáze, systola komor, která se skládá z těchto částí: 1.) Fáze izovolumické kontrakce: Je to první část systoly komor, dochází zde ke kontrakci myokardu, zvyšuje se itraventrikulární tlak, objem komor se nemění

Srdce je vedle mozku nejdůležitějším orgánem. I srdce však mohou postihnout různé vady a nemoci a mezi ně patří i zánět srdeční chlopně. Srdeční chlopně Srdeční chlopně představují výběžky nitroblány srdeční vyztužené vazivem. Jsou upevněné na srdečním skeletu Srdce - latinsky cor. Dutina srdce je vystláná blánou, která se nazývá endokard. Blána tvoří v síňokomorových otovorech cípaté chlopně, které oddělují síně od komor. Mezi pravou síní a komorou je trojcípá chlopeň. Mezi levou síní a komorou je dvojcípá chlopeň. Do pravé síně vstupuje horní a dolní dutá žíla

vytváří mezi síněmi a komorami cípaté chlopně (mezi pravou síní a komorou chlopeň trojcípou, mezi levou síní a komorou chlopeň dvojcípou) střední vrstvu = MYOKARD. je tvořena příčně pruhovanou svalovinou; svalová vlákna jsou propojena v prostorovou síť; lepší přenos vzruchů po srdc cípaté chlopně. Myokard - střední a nejsilnější vrstva stěny - je svalovina srdce z příþně pruhovaných vláken. Epikard je tenká vrstva vaziva obalující srdeþní sval, která podél cév vstupujících a vystupujících ze srdce přechází v perikard neboli osrdeþník - zevní vazivový obal srdce Cípaté chlopně (trikuspidální a mitrální) jsou mezi síněmi a komorami, připevněny k papilárním svalům pomocí šlašinek (chordae tendineae). Papilární svaly se nachází v komorách. K jejich kontrakci dochází během systoly komor, čímž se připraví na náraz krve na komorovou stranu chlopně a táhnou za chordae. o Nitroblána srdeční endokard - tvoří cípaté chlopně. o pravá část. o levá část. síň, horní a dolní dutá žíla, trojcípá chlopeň. komora, 3 poloměsíčité chlopně. síň, dvojcípá chlopeň, komora, 3 poloměsíčíté chlopně srdečnice. srdečnice aorta • výživa srdce • činnost srdce = srdeční revoluc

Pojmy: cévní soustava, mízní soustava, dýchací soustavaZáklady anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní

komor, cípaté chlopně se uzavřou, aby nedošlo ke zpětnému šíření krve do síní. Následně dochází k diastole síní, otevřou se poloměsíčité chlopně a krev je pomocí systoly komor vypuzena do aorty a plicní tepny. Po dokončení systoly komor se uzavrou poloměsíčité chlopně a celý cyklus se opakuje dysplastické semilunární i cípaté chlopně, mají gelatinózní či nodulární vzhled; defekt septa komor; bikuspidální aortální či pulmonální chlopeň; dvouvýtoková pravá komora; hypoplasie levého srdce; Centrální nervový systém: abnormální gyrifikace, cerebellární heterotopie, hydrocefalus, defekty neurální trubic Cípaté chlopně 1. anulis fibrosus sinister 2. anulus fibrosus dexter pars pars membeanacea septi 1 2 1. 2. Endokard - výstelka srdečních dutin Myokard - srdeční svalovina Perikard - viscerální list = epikard parietální list. Myokard levé a pravé komory z plic do levé síně - plicními žilami (síně jsou ochablé, současně se plní) 2. - stahem síní je tlačena krev do pravé i levé komory (cípaté chlopně jsou otevřené) A)z levé komory srdečnicí (aortou) do těla = velký krevní oběh 3. stah komor B)z pravé komory plicními tepnami do plic = malý krevní oběh. na srdečních ostiích vznikají chlopně jako duplikatury endokardu výchozím materiálem jsou endokardové polštáře (návalky) ve foramen atrioventriculare commune a přilehlé partie myokardu ztenčováním těchto původně tlustých návalků na spodní straně (obrácená do komor) vzniknou blanité cípaté chlopně → část.

KREVNÍ OBĚH Odkysličená krev přitéká horní a dolní dutou

Srdce - Anamneza.c

- cípaté chlopně jsou již zavřeny a poloměsíčité jsou ještě stále uzavřeny, protože tlak v LK je menší než v aortě a tlak v PK je nižší než v a. pulmonalis - vzruch přechází ze síní na komory, v komorách tlak vzrůstá, otvírají se poloměsíčité chlopně Cípaté chlopně se nacházejí vždy mezi předsíněmi a komorami. Chlopeň mezi pravou předsíni a pravou komorou je nazývána chlopeň trikuspidální, odpovídající chlopeň na levé straně je chlopeň mitrální. Poloměsíčité chlopně leží na výtokových dráhách velkých tepen chlopně cípaté i poloměsíčité udržují jednosměrný tok krve srdcem. jsou-li okraje chlopní poškozeny, chlopně netěsní a vzniklou štěrbinou teče krev zpět, což lze ve fonendoskopu slyšet jako šelest. Krevní tlak chlopně - cípaté - mezi P a K, vychlípeniny endokardu; nálevkovitě vpáčeny do komor a jejich zpětnému vyvrácení do předsíní brání tenká vazovová vlákna - šlašinky; dvojcípá (valvula tricuspidalis) mezi LP a LK; trojcípá (valvula bicuspidalis) mezi PP a P se otevírají cípaté chlopně. se uzavírají poloměsíčité chlopně. se uzavírají cípaté chlopně. Součástí převodního systému není: sinoatriální uzlík. gliové buňky. Hisův svazek. Purkyňova vlákna. Během srdečního cyklu kolísá tlak krve: (vyberte 2) v žílách. v tepnách. v aortě. v dutých žílách.

•cípaté chlopně jsou uzavřené x poloměsíité otevřené . 2) Systola síní x diastola komor [4]: •síně vypuzují krev do komor, komory se plní krví. •cípaté chlopně jsou otevřené, poloměsíité uzavřené Při které fázi srdeční revoluce se otevírají cípaté chlopně: a) při otevření poloměsíčitých chlopní - fáze I b) při systole komor - fáze II c) při diastole komor - fáze III d) při dokončení plnění síní krví - fáze IV. Plnící fáze - cípaté chlopně se otevřou, jakmile ochabne komor. svalovina natolik, že tlak v komorách ( pod hodnotu tlaku v síních. Krev plní komory zpočátku rychle (fáze rychlého plnění), později se plnění zpomalí a při nízké frekvenci se koncem diastoly úplně zastaví (fáze pomalého plnění)

Oběhový a mízní systém - Biomach, výpisky z biologi

cípaté chlopně cizí těleso v oku cizopasník CKD CMP CMT CNS COVID-19 CPR C-reaktivní protein CRP CRRT CRT CT CT angiografie cukrovka cukrovka 1. typu cukrovka 2. typu cukry. systola síní a doplnění komor krví (cípaté chlopně jsou otevřené) systola komor - cípaté chlopně se uzavírají, roste tlak krve (tlak krve v komorách stoupne nad tlak krve v tepnách) → otevření poloměsíčitých chlopní (ejekční fáze - krev je ze srdce vystříknuta do aorty a tepen Obě síně mají poměrně slabou stěnu, vybíhají v malé výdutě které jsou v diastole, cípaté chlopně jsou v dolních končetinách při Full text of Tělověda - archive.org Search the history of over 325 billion web pages on the Internet Chlopně cípaté oddělují prostor mezi srdečními předsíněmi a komorami, a zabírají větší plochu než chlopně poloměsíčité. V těchto chlopních jsou šlašinky a papilární svaly, které je podporují při uzávěru při zvýšení tlaku v komorách. Hlavní funkcí šlašinek a papilárních svalů j

Nedomykavost srdeční chlopně lze nyní léčit i bez operace

stav, kdy se otevřou cípaté chlopně stav, kdy se otevřou poloměsíčité chlopně 4. Velký (tělní) oběh začíná plicní tepnou horní dutou žílou dolní dutou žílou srdečnicí 5. Sliznice dýchacích cest je kryta výstelkovým epitelem řasinkovým epitelem resorpčním epitelem ani jedním 6 d) Při systole komor jsou cípaté chlopně zavřené, poloměsíčité otevřené Doplňte chybějící výrazy v textu - číslice až Následkem ukládání látek jako jsou vápenaté soli a 1 v porušen Studijní materiál 7. Transport látek z předmětu Biologie, střední škol Stavba srdeční stěny proto v principu odpovídá stavbě stěny velkých cév. Vnitřní výstelku srdce tvoří endokard, tenká blána obdobné stavby jakou má endotel v cévách. Endokard vystýlá srdeční dutiny a mezi síněmi a komorami tvoří cípaté chlopně. Stře

PPT - KREVNÍ OBĚH PowerPoint Presentation - ID:2829382

Ischemické změny na elektrokardiogramu - WikiSkript

- síně se plní krví, cípaté chlopně jsou uzavřené, komory jsou v systole, poloměsíčité chlopně otevřené. Systola síní - krev se vypudí do komor, které jsou v diastole, cípaté chlopně jsou otevřené, poloměsíčité chlopně jsou uzavřené. Stavba srdce. Endokard: je tenká lesklá blána vystýlající nitro srdce Při stažení svaloviny se uzavřou chlopně cípaté, otevřou chlopně poloměsíčité a krev je vypuzena do velkých cév. Při ochabnutí svaloviny jsou uzavřeny chlopně poloměsíčité, otevřeny chlopně cípaté a krev proudí ze síní do komor. Tepny vedou okysličenou krev. Stěna tepen je silná, pevná a pružná a tvoří ji.

PPT - Oběhová soustava u Člověka PowerPoint Presentation

Chlopně poloměsíčité i cípaté se tím posouvají směrem k vrcholu. Dutina levé komory se přibližuje ke kouli, což v souladu s Laplaceovým zákonem Laplaceův zákon - napětí stěny roztaženého dutého tělesa je přímo úměrné součinu tlaku uvnitř telesa a poloměru křivosti tělesa a nepřímo úměrné tloušťce stěny - ztenčováním těchto původně tlustých návalků na spodní straně (obrácená do komor) vzniknou blanité cípaté chlopně › část původně svalová se přemění 13. Aortální oblouky a vývoj arteri •Ve spodní části těla mají žily chlopně. Rozdíl mezi žílou a tepnou •Žíla a tepna procházející játry •Všimněte si v rozdílu tloušťky stěn •Jedná se o snímek z cípaté chlopně →stah komory →otevřený poloměsíčité chlopně →.

Informace a články o tématu Srdeční chlopeň léčení. Praktické tipy o zdraví a Srdeční chlopeň léčení. Podrobné informace., které se vám budou snadno a rychle vařit Předsíně jsou s komorami spojeny otvory, v nichž jsou umístěny cípaté chlopně, sloužící jako jednosměrné ventily. Krevní cévy. Krevní cévy dělíme na: tepny; vlásečnice; žíly; I když je základní stavební úprava tepen a žil stejná, jsou mezi nimi znatelné a funkčně podmíněné rozdíly a) Chlopně cípaté (síňokomorové) - nachází se mezi síněmi a komorami a brání zpětnému toku krve z komor do síní. Na začátku plicnicového kmene a srdečnice jsou kapsovité poloměsíčité chlopně,které zabraňují zpětnému toku krve do právé a levé komory

Cípaté chlopně. 2 nekróza. infarkt. angina pectoris. Poloměsíčité chlopně. 3 3 2 Útrobní nervy = vegetativní nervy. Obrázek č. 4 - Zakreslete svody končetinové a hrudní do obrázku. Obrázek č. 3 - EKG křivk Srdeční chlopně • duplikatura endokardu • vnitřní fibrózní ploténka - kolagenní + elastická vlákna • na povrchu endotel • připojují se k fibrózním prstencům srdečního skeletu • jsou bezcévné • cípaté, poloměsíčité, ostatn Blána tvoří v síňokomorových otovorech cípaté chlopně, které oddělují síně od komor. Mezi pravou síní a komorou je trojcípá chlopeň. Obojživelníci - projekt. · obojživelníci vidí barevně · žáby polykají pomocí zatahování očních bulev · pamlok sibiřský je schopen přežít několik let zamrzlý v ledu. po naplnění komor se cípaté chlopně uzavřou a probíhá systola komor, otevřou se poloměsíčité chlopně a krev je vytlačená ze srdce; v klidu se srdce stáhne asi . 70krát za minutu . a každá komora vypudí . jedním stahem . do oběhu asi . 60-80 ml krve; 3. Schéma lidského srdce:1. Horní dutá žíla - 2 každá polovina rozdělena na síň a komoru, mezi nimi cípaté (síňokomorové) chlopně; z komor vychází velké cévy, mezi nimi a komorami poloměsíčité chlopně; chlopně zabraňují zpětnému toku krve; při systolách se chlopně zavírají = srdeční ozv

 • Netýkavka konžská wikipedia.
 • Pružinový spínač.
 • Outlet kola.
 • Realitní kancelář maxima.
 • Pva letňany parkování.
 • Obvod země na poledníku.
 • Černé vizitky.
 • Orchidej zkroucené listy.
 • Chloroplast chlorofyl.
 • Vánoční koule se jmény.
 • Ouška na lahve mam.
 • Autoklav synonym.
 • Nevodivý plast.
 • V jako vendeta celý film.
 • Motorová pila z číny.
 • Divoké matky otevírací doba.
 • Vertikální zahrada návod.
 • Překlad nad garážová vrata.
 • Otto warmbier pribeh.
 • Pittsburgh penguins mikina.
 • Elektromobilita novinky.
 • Samsung note windows app.
 • American horror stories coven cz.
 • Naypyidaw.
 • Plán nemocnice české budějovice.
 • Trevor engelson.
 • Kde koupit zástěru.
 • Citáty z bible o lásce.
 • Technicolor tc7200 firmware.
 • Periskop výroba.
 • Farming simulator demo.
 • Zapojení vypínačů schodiště.
 • Koloman magyary puvod.
 • Pinterest kreslené obrázky.
 • Sega shop europe.
 • Tyrolské elegie rozbor děj.
 • Marvel wikipedia.
 • Burger letna.
 • Jak snížit glykemii nalačno.
 • Oú sivice.
 • Testy a kvízy.