Home

Čeledi rostlin charakteristika

SYSTÉM KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN. původní rozdělení na jednoděložné a dvouděložné rostliny: Dvouděložné rostliny (Dicotyledoneae) dvě dělohy, dva děložní lístky; zpeřená žilnatina; cévní svazky uspořádány ve válci; 4- nebo 5-četný květ; allorhizie - hlavní a vedlejší kořeny; Jednoděložné rostliny (Monocotyledoneae Lipnicovité (Poaceae) je čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicotvaré (Poales).Pro čeleď je povolen alternativní název Gramineae.V češtině jsou obecně označovány jako trávy.Všechny pravé trávy patří do této čeledi, travám podobné rostliny z jiných čeledí, jako např Charakteristika čeledi Orchideje patří k vývojově nejmladším rostlinám a jsou často úzce specializované na určité prostředí. Je jich asi 22 000 druhů (plus nepřeberný počet dalších vyšlechtěných odrůd) a jsou rozšířené po celém světě

Krytosemenné rostliny - Biomach, výpisky z biologi

Charakteristika skupiny včel podčeledi Bombinae, jejich životní cyklus. Jarmila Hodáková (77759), 3. ročník Obecná biologie - Fyziologie živočichů. Katedra srovnávací fyziologie živočichů a obecné zoologie, PřF MU v Brně . Čmeláci spolu se včelami, vosami a mravenci patří do řádu blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera) Čeledi krytosemenných rostlin - ZÁPIS (zapište vždy alespoň 4 zástupce) PRYSKYŘNÍKOVITÉ Charakteristika: vytrvalé byliny, které přežívají zimu díky. Prodej rostlin. Semena-bylinky. Semenakoexflor. Zahradnictví Hortus spes - J&V komfort s.r.o. hledání.

Pěstební plocha léčivých rostlin v ČR dosahuje asi 3000 ha (tab.16) z celkové produkce v naší republice tvoří léčivé rostliny přes 1600 t, což je asi 70 %. V sousedních zemích je produkce léčivých rostlin jak na plochu, tak na sortiment mnohem vyšší. Ekonomiku léčivek je třeba posuzovat individuálně Charakteristika krytosemenných rostlin. Krytosemenné rostliny dnes představují největší a nejrozšířenější skupinu rostlin. Ze všech rostlinných skupin mají největší význam pro člověka. V přehledu budou uvedeny vždy nejvýznamnější čeledi krytosemenných rostlin v rámci jejich jednotlivých tříd Čeledi rostlin Čeledi hub Čeledi řas Tento seznam slouží k roztřídění léčivých rostlin do čeledí. Jednak se tak snáze zapamatují, jednak určit Rostliny této čeledi obsahují látky, které jsou d ůležité ve výživ ě nejen člov ěka, ale také hospodá řských zví řat. Přehled hlavních skupin obsahových látek rostlin čeledi bobovitých ( Fabaceae ): Bílkoviny - vysoký obsah v semenech, lodyhách a listech. P řítomny jsou albumin Charakteristika. Bukotvaré jsou charakterizovány zejména nenápadnými jednopohlavnými květy s redukovaným okvětím. Jsou to dřeviny s převážně střídavými jednoduchými nebo složenými listy. Květy jsou nejčastěji v jehnědách a opylovány větrem. Semeník převládá spodní, s jedním nebo dvěma vajíčky

Lipnicovité - Wikipedi

Platan – Wikipedie

Charakteristika čeledi

Zástupci čeledi broméliovitých se nacházejí v mnoha zemích po celém světě. Druhy jsou společné zejména pro oblasti tropických lesů, subtropických savan a stepních oblastí. Nachází se zejména ve střední a jižní Americe a v západní Indii, stejně tak jako v několika částech Afriky. Popis a charakteristika 1 Obecná charakteristika čeledi růžovitých (Rosaceae) a zástupci eleď růžovitých (Rosaceae) patří do třídy dvouděložné rostliny (Magnoliopsida), oddělení krytosemenné (Magnoliophyta), říše rostlinná (Plantae) (podle Slavíka, 1995). Do eledi růžovitých řadí me byliny, keře, stromy V elektronické učebnici budou uvedeny pouze vybrané, zejména hospodářsky významné čeledi krytosemenných rostlin. Rozděleny budou podle původního systému na jednoděložné a dvouděložné. Znaky dvouděložných rostlin (Dicotyledoneae) dvě dělohy, dva děložní lístky. zpeřená žilnatina. cévní svazky uspořádány ve válc Nepravé bobule rostlin čeledi tykvovitých Tykev. Do Evropy se dostala koncem 15. století z Jižní Ameriky. Jeden ze druhů tykve byl pro své léčivé účinky pěstován za vlády Karla Velikého. Okurka. Okurky pochází z jižní Asie oblast dnešní Indie a Číny, odkud se rozšířily do celého světa Lipnicovité (Poaceae), šáchorovité (Cyperaceae) a sítinovité (Juncaceae) jsou tři čeledi jednoděložných rostlin, které se vzhledově velmi podobají, a proto se lidem často pletou. Přesto je několik znaků (např. vzhled stonku, uspořádání listů na stonku, typ plodu), podle kterých se od sebe dají bezpečně odlišit

Čeledi - charakteristika - vypracované otázky - Seminarky

 1. Diskusní fórum: Ostatní s tématikou rostlin / Čeledi A-Z ZÁ 1 Charakteristika, popis a příklady zástupců u čeledí Abecední seznam příspěvků publikovaných na Profizahrada.cz
 2. předchozí čeledi; většina zástupců, stejně jako u předchozí čeledi, žije v symbióze s houbami (Phoma); domácí rody 2, někdy je vyčleňován rod Oxycoccus střídavé, jednoduché, bez palistů, opadavé nebo přezimující od předchozí čeledi se liší spodním semeníkem; C j
 3. Cílem prezentace je seznámit žáky s vybranými čeledi dvouděložných rostlin, jejich znaky a rostlinami, které do příslušných čeledí patří. V prezentaci se žáci seznámí s čeledí rostlin pryskyřníkovitých a růžovitých
 4. Tato bakalářská práce se zabývá obsahem významných výživových látek u rostlin z čeledi lilkovité (Solanaceae). U jednotlivých rostlin je uvedena jejich charakteristika, výskyt, che-mické složení a u vybraných druhů také obsah významných látek z hlediska výživy. Mezi významné zástupce patří např. rajče, paprika.
 5. Ambrozie peřenolistá - Ambrosia artemisiifolia: Tato jednoletá bylina z čeledi hvězdnicovitých je příbuzná aksamitníku, se kterým si ho někteří i pletou. Většinou o této rostlině nehovoříme v pozitivech, jelikož je to jeden z nejvýznačnějších alergenů. Negativně na ambrozii reaguje až 80% alergiků a dokonce její přítomnost vadí i zdravým lidem
Lotos – Wikipedie

Čeledi rostlin Nabl

dělí na pravé bobule rostlin z čeledi lilkovité a nepravé bobule rostlin z čeledi tykvovité (okurka, tykev, cuketa, meloun). Zařazení plodů (lat. fructus) mezi zeleninu může být někdy problematické, zvláště v jazycích, kde se pro plod i ovoce používá stejné slovo - např. anglické fruit. Závisí pak n Labyrintky zahrnují 4 blízké čeledi, přičemž běžně dostupné druhy patří do čeledi Belontiidae. Obecně jsou známy jako betty, čichavci, rájovci a blízcí příbuzní. Všechny tyto ryby mají prostředky pro dýchání atmosférického vzduchu nazývaný labyrint. Takže odtud pochází i jejich jméno labyrintky Je to náhražka za pepř a používá se také jako koření do chleba. Čeleď aronovitých zastupuje puškvorec. Čeleď zázvorovitých, patřící mezi jednoděložné, obsahuje rostliny poskytující zázvor, kurkumu a také kardamom, patří sem také amom přidávaný do whisky (rajská zrna) a galgan Osmý svazek zahrnuje jeden rod dvouděložných rostlin - pampelišku (Taracaxum) z čeledi čekankovitých (Cichoriaceae) se 179 druhy zpracovanými podrobně a dalšími, zpracovanými poznámkovou formou. Dále obsahuje klíč k určení všech čeledí jednoděložných rostlin, z nichž je zde zpracováno 27 (Acoraceae.

Rostliny - Čeleď Pryskyřníkovité (Ranunculaceae

Tab. 1.1 Charakteristika jaderných genomů některých druhů rostlin (v bp haploidního genomu, 2 - diploid, 4 - tetraploid, 6 - hexaploid). U rostlin byly poprvé identifikovány roku 1982, u kukuřice roku 1986, u žita roku 1993. Pravděpodobně vznikly introdukcí cizorodé DNA Biologie rostlin a hub. Úvod do biologie rostlin. obecná charakteristika: teplokrevná (endotermní) zástupci: v přehledu zástupců uvedeny pouze hlavní čeledi, rody jsou z nich jednoduše odvoditelné (případně využijte přehled na www.biolib.cz, oddíl pěvci

hvězdnicovité - Asteraceae Květena České republiky

 1. Charakteristika jednotlivých užitkových skupin organismů Přednáška č. 2 Zelinářství Ing. Helena Jedličková, Ph.D. (Mgr. Hiklová Ivana) Obsah: Úvod Základní charakteristika zeleniny Zdravotní význam zeleniny Hlavní skupiny zeleniny Rozmnožování kulturních rostlin - zeleniny
 2. Popis a charakteristika. Vytrvalá rostlina je nejčastěji pěstovaným druhem z daného rodu. Typické jsou dlouhé listy, které vyrůstají do tvaru vějíře. Na konci zimy se mezi listy objevuje vysoký stvol, na němž vyrůstá 10 až 20 nálevkovitých květů nesoucí zpravidla oranžovou barvu
 3. osae ); semena: sójové boby • původ: Jihovýchodní Asie, pravd ěpodobn ě Čína • semena - sójové boby - jsou již po tisíce let cen ěnou potravinovou surovinou zemí Dálného východu • do jídelní čku obyvatel pr ůmyslov ě vysp ělých zem
 4. Nalezené rostliny. Rostliny jsou tříděny podle čeledí. U každé čeledi je její stručná charakteristika. Fotografie příslušných rostlin hledejte v konkrétních záložkách

Čeledi rostlin Naturfoto

 1. Církev indická - Vyskytuje se na území Indie, ale i v jiných částech světa.Vyhovují jí zejména slunná stanoviště se zvýšeným výskytem symbiotického tura domácího.Role primární rostliny je zachována, nicméně sekundární rostliny jsou dále hierarchicky děleny v mnoha stupních
 2. Materiály > Celostředoškolské předměty > Čeledi dvouděložných rostlin. Rozšířené vyhledávání . Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály BI - Biologie - Sinice, rostliny- počátení charakteristika; BI - Biologie - Vodní režim rostliny, rozmnožování.
 3. Bromeliovité - Bromeliaceae Čeleď Bromeliaceae zahrnuje převážně vytrvalé byliny s poměrně hojným zastoupením epifytů. Listy vyrůstají
 4. CHARAKTERISTIKA: Kapraďosemenné rostliny- jsou to rostliny vzhledu kapradin, s nečlánkovaným, jednoduchým nebo málo větveným, liánovitě šplhavým stonkem, s velmi rozmanitým uspořádáním cévních svazků.Listy (pteridofyly) nápadně podobné kapradinovým vějířkům, jsou většinou velké, bohatě dělené až složené.
 5. Times New Roman Arial Calibri Wingdings Lucida Sans Unicode Lucida Sans Default Design Snímek 1 Klasifikace Základní charakteristika Některé rody rostlin z čeledi liliovitých Kandík (Erythronium) Křivatec (Gagea) Snímek 7 Lilie (Lilium) Snímek 9 Řebčík (Fritillaria) Snímek 11 Tulipán (Tulipa) Snímek 13 Snímek 1
 6. Studium výskytu zástupců čeledi Erysiphaceae (padlí) na okrasných rostlinách Jitka Dvořáková Vedoucí bakalářské práce RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D. Olomouc 2012 . Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracovala samostatně podl

Hluchavkovité - Wikipedi

evoluce, charakteristika vyšších rostlin, ryniofyty mechorosty kapradiny, přesličky, plavuně 4. Nahosemenné a krytosemenné rostliny přechod od výtrusů k semeni jehličnany pohlavní rozmnožování krytosemenných rostlin znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin čeledi rostlin 5. Houby obecná charakteristika hu Čeledi dvouděložných rostlin. BI - Biologie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. e 4 tvrdky zástupci: Šalvěj lékařská (na kloktání při kašli), máta peprná (dezinfekce, bonbony), majoránka zahradní, rozmarýna lékařská (na svatbách), hluchavka bílá, popenec břečťanolistý. Ostrožka (Delphinium) je rod rostlin z čeledi pryskyřníkovité. Jsou to převážně vytrvalé byliny, některé jen jednoleté nebo dvouleté. Rod zahrnuje na čtyři stovky druhů (podle některých pramenů 350). Planě rostoucí druhy straček se vyskytují po celém světě Charakteristika čeledi. Středně velcí zástupci řádu žijící v subsaharské Africe.Obě pohlaví jsou zbarvena stejně-opeření je tmavé a s výjimkou rodu Agelastes hustě pokryté perličkovitými skvrnami.Hlava a horní část krku není opeřena,což patrně napomáhá lepší termoregulaci mozku. Potravu tvoří semena,plody.

Charakteristika čeledi Bombina

Obecná charakteristika • luskovina z čeledi bobovité (Fabaceae syn. Leguminosae); semena: sójové boby • původ: Jihovýchodní Asie, pravděpodobně Čína • semena - sójové boby - jsou již po tisíce let ceněnou potravinovou surovinou zemí Dálného východu • do jídelníčku obyvatel průmyslově vyspělých zem charakteristika čeledi bobovité nejvýznamnější rody (akát, janovec aj.) a jejich druhy, které se používají v sadovnických kompozicích uplatnění v sadovnictví, nároky na pěstování další zástupci čeledi bobovité (zelinářství) Téma číslo 9: Výsadba druhy sadby podle kořenové soustav

eleď: Poaceae, Cyperaceae, Juncaceae 8 Angiospermické rostliny (krytosemenné) Je to megafylní skupina tracheofyt zahrnující byliny a dřeviny. Celá rostlina je sporofytní (2n), sporofyt je rozlišen na kořen a prýt, přičemž část prýtu je přeměněna v květy, z nichž vznikají plody (Gazda, Střihavková a Toběrná, 1963) - charakteristika nahosemenných rostlin - opylení a oplození, hlavní skupiny a významní zástupci - charakteristika krytosemenných rostlin - opylení a oplození, rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými, příklady čeledí a významní zástupci . Prvoci a živočichové se dvěma zárodečnými listy. Fotografie a krátká charakteristika jednotlivých druhů této zajímavé čeledi brouků, jejich vývoj a živné rostliny. Nechybí ani výpravy za nimi do různých částí republiky a Evropy. Fotografie a krátká charakteristika jednotlivých druhů této zajímavé čeledi brouků, jejich vývoj a živné rostliny

www.rostliny.net -> Rostliny dle čeledě Bromeliacea

Mechorosty — charakteristika, rozmnožování, vznik a fylogeneze, vývojové trendy, Morfologické a anatomické adaptace rostlin k extrémním ekologickým podmínkám 15. Hlavní znaky, rozšíření a význam dvou důležitých čeledí cévnatých rostlin. Vyberte si dvě čeledi z těchto: Pinaceae, Araceae, Orchidaceae, Araceae,. Charakteristika . Lomikamenotvaré upomínají morfologií na řád růžotvaré ().Pro řád jsou charakteristické květy s hypanthiem, gyneceum ze 2 (alespoň v horní části) nesrostlých plodolistů, suché plody a listy se žlaznatými zuby. Řád zahrnuje 15 čeledí, 112 rodů a asi 2500 druhů Vodní a bahenní rostliny; Vícejazyčná internetová databáze rostlin. Možnost vyhledávání podle různých výběrových kriterií (výška, barv

Video: Léčivé rostliny - jcu

Botanická charakteristika rostliny Narcissus poeticus L. -narcis bílý Berberidaceae a dalších. Z rostlin čeledi Amaryllidaceae bylo do dnešní doby izolováno a strukturně popsáno přes 500 alkaloidů patřících do různých strukturních typů. Řada těcht Okruhy otázek k maturitě z biologie. 1. A Eukaryotická buňka. Ultrastruktura buňky, stavba a funkce organel (cytoplasma, buněčný povrch, membránové a nemembránové struktury, cytoskelet), rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou, příjem a výdej látek (pinocytóza, fagocytóza, exocytóza, aktivní a pasivní transport), osmotické jevy v buňce (osmóza a difúze. Rostlinná morfologie a taxonomie Rostlinná morfologie a taxonomie Rostlinné tělo je tvořeno orgány, což jsou soubory určitých pletiv. Podle stavby a funkce rozlišujeme orgány vegetativní (kořen, stonek, listy) a generativní (květ, semeno, plod)

Charakteristika vyučovacího předmětu . Obsahové, časové a organizační vymezení zeměpis:rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky rozliší podle morfologických znaků základní čeledi rostlin; zná významné zástupce jednotlivých čeledí a dokáže je roztřídit Kvete postupně. Biologická charakteristika řepky olejky Plodem jsou šešule. Semena jsou kulovitá šedočerná až fialověhnědá a lesklá. Hmotnost tisíce semen (HTS) činí 3,8-5,8 g. Obsah oleje v semeni je 45-49 %. Mezi výnosové prvky patří: počet rostlin na ploše, počet šešulí na rostlině, počet semen v šešuli a HTS vyšších rostlin (cormus) - charakteristika vegetativních orgánů rostlin (stavba, funkce a význam) 7. Fyziologie rostlin vodní režim rostlin (příjem, vedení a výdej vody rostlinou; osmotické jevy), minerální výživa rostlin, látkový a energetický metabolismus rostlin (fotosyntéza, dýchání, metabolismu Portaro - Webový katalog knihovny. Hodnocení estetického působení významných rodů léčivých a kořeninových rostlin čeledi hluchavkovitýc

Charakteristika: Patří do čeledi bobovité. Jednoletá bylina s vystoupavými nebo přímými, 5-25 cm dlouhými lodyhami. Listy na obou stranách chlupaté, trojčlenné s obvejčitými, na špičce zubatými lístky. Palisty jsou vejčité, celokrajné, květy žluté až 5 mm dlouhé. Kvete od dubna do července evoluce, charakteristika vyšších rostlin, ryniofyty mechorosty kapradiny, p řesli čky, plavun ě 4. Nahosemenné a krytosemenné rostliny přechod od výtrus ů k semeni jehli čnany pohlavní rozmnožování krytosemenných rostlin znaky jednod ěložných a dvoud ěložných rostlin čeledi rostlin 5. Houby obecná charakteristika hu ZPRACOVANE MATURITNI OTAZKY Z ZSV A BIOLOGIE - OTAZKY ROZDELENY DO SLOZEK, KE KAZDE OTAZCE VICE ZDROJU (STRUCNE, OBSAHLEJSI + OBRAZKY) OBSAH: 1. Kontinuita života Teorie původu života na Zemi, vývoj rostlin a živočichů v průběhu geologických období, vývojové myšlenky před Darwinem (Cuvier, Lamarck), Darwinova evoluční teorie, darwinismus, důkazy platnosti. 2. Charakteristika. Úvodní charakteristika květeny ČR, literatura. Historie floristicko-fytogeografického výzkumu v ČR. Neživá příroda ve vztahu k flóře. Vývoj květeny ČR, relikty. Endemismus v květeně ČR. Původní a nepůvodní taxony v květeně ČR. Fytogeografická charakteristika a regionálně-fytogeografické členění ČR

Pivoňka – WikipedieLycopodiophytaDrakontyum – WikipedieChobotnatci – Wikipedie
 • Rovnice polohy a zrychlení.
 • Mount rushmore usa.
 • Birmingham průvodce.
 • Teplý předkrm na svatbu.
 • Garážová vrata rolovací do boku.
 • Paloma restaurant france.
 • Keramika soukup podlahy.
 • Grip smok.
 • Bezdrátový wifi teploměr.
 • Svetr norsky vzor damsky.
 • Pawn stars fake.
 • Interaktivní kůň.
 • Tykev dýně rozdíl.
 • Časopisy o cestování.
 • Arcibiskupství pražské lesy.
 • Jak často krmit 7 měsíční dítě.
 • Srs game.
 • Ústav etnologie rozvrh.
 • Chrome download error.
 • Delta iv heavy second stage.
 • Těhotenství holka kluk.
 • Yamaha mt 09 2017 test.
 • Decathlon oblečení.
 • Nejrychlejší parní lokomotiva světa.
 • Hmotnost prádla do sušičky.
 • Torrenty anime.
 • Roatan doba letu.
 • Dětská pirátská vlajka.
 • Carya strom.
 • Antistresové spojovačky ke stažení.
 • Značka h fyzika.
 • Sega shop europe.
 • Malá mořská víla 1989 online.
 • Realitní kancelář valašské klobouky.
 • Sopka referaty.
 • Výroba dortů praha 4.
 • Android tv box dvb t2.
 • Ac cobra na prodej.
 • Lotr elves.
 • Karlovarská veterán rallye 2019.
 • Tragická nehoda.